1. ÚVOD

AXIOMA Qalcosonic W1 – inteligentný (smart) ultrazvukový vodomer pre online odpočty meradiel.

2. PREDSTAVENIE PRODUKTU

ČO JE TO?
Inteligentný ultrazvukový vodomer QALCOSONIC W1 je určený na presné meranie spotreby studenej a teplej vody v domácnostiach, bytových domoch a malých komerčných priestoroch.
Merač je napájaný z batérie (3,6V) a môže akumulovať archív hodinových, denných a mesačne nameraných parametrov.

NOVÉ TECHNOLÓGIE
TRADIČNÉ MECHANICKÉ MERAČE
Skladajú sa z pohyblivých častí
Opotrebenie v priebehu času
Rozbehový prietok cca 5 – 10 l/h
Dynamický rozsah prietoku zvyčajne R40-R160
Vyššie percento vody, ktoré nie je indikované
Registruje tiež vzduch v potrubí
Nie sú k dispozícií žiadne alarmy
Manuálne čítanie údajov

INTELIGENTNÉ ULTRAZVUKOVÉ MERAČE
Používa sa statická metóda
Dlhodobá stabilita a spoľahlivosť
Rozbehový prietok 1 – 2 l/h
Dynamický rozsah R400 alebo R80 0
Každá kvapka pretečenej vody sa počíta
Žiadne meranie vzduchu
Inteligentné alarmy v reálnom čase
Vzdialený prenos dát s plnou analýzou údajov

ULTRAZVUKOVÝ PRINCÍP MERANIA

Ultrazvukový princíp merania prietokomeru je v podstate meranie časového rozdielu medzi prevodníkmi „čas letu“.

VÝHODY

VEĽKOSŤ A ROZMERY

DN [mm] 15 20 25 – 32 40 50
L [mm] 80, 105, 110, 165, 170 105, 110, 130, 165, 190 260 300 200
G [pripojenie] G 3/4“ G 1“ G5/4“-6/4“ G2“ Príruba

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

KOMUNIKÁCIA

POŽIADAVKY NA MONTÁŽ

Vyžaduje sa aby potrubie malo v prevádzkovom režime tlak najmenej 30 kPa a musí byť úplne zatopené vodou.

VÝVOJ PRODUKTOV

3. ZÁVER

Ultrazvukový smart vodomer na SV a TÚV typ AXIOMA Qalcosonic W1 so svojími metrologickými parametrami, najnovšími rádiovými komunikačnými protokolmi LoRaWAN, NB-IoT a wM-Bus je ideálnym meradlom na implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2018/2002/EÚ o energetickej efektívnosti. V spojení s online technológie diaľkových odpočtov a portálových služieb ENERGOMETER máte v rukách komplexný nástroj na jej implementáciu
do praxe. Vyniká dlhou životnosťou až 16 rokov a tým pádom je určený v bytovom sektore na 3 overovacie obdobia. Spravodlivým meraním, rozúčtovaním podľa skutočnej spotreby s inteligentným on-line riadením spotreby je možné znížiť spotrebu vody aj energie a naviac si zredukovať svoje náklady.

Ján TEŠLÁR, ENERGO AQUA, s.r.o.