RETRADEABLES je prvé európske trhovisko s použitými F-plynmi, ktorého úlohou je podpora opakovaného používania chladív extrahovaných zo zariadení HVAC-R (Heating, Ventilation, Air Conditioning, and Refrigeration). Platforma vznikla v rámci projektu Life3R, financovaného Európskou úniou a vytvára ideálne podmienky pre rozvoj cirkulárnej ekonomiky použitých F-plynov. Ponúka alternatívny a predovšetkým udržateľný zdroj dodávok chladív. RETRADEABLES je jedinou európskou online platformou, ktorá využíva koncept cirkulárnej ekonomiky pre použité chladivá, na princípe trhových mechanizmov. Pilotná fáza celoeurópskeho projektu bola aktuálne spustená na Slovensku, ktoré sa stáva priekopníkom ochrany klímy v segmente HVAC-R.

Slovensko je prvou krajinou, v ktorej sa spúšťa pilotná fáza projektu RETRADEABLES – prvej európskej platformy pre obchodovanie s recyklovanými chladivami. Nová platforma nadväzuje na aktuálnu politiku EÚ, Zelenú dohodu, ideu cirkulárnej ekonomiky, rámcovú smernicu o odpade, či nariadenie o F-plynoch, s ambíciou podporiť ekonomicky realizovateľné zhodnocovanie existujúcich zásob použitých plynov, umožnením recyklácie, rekultivácie a opätovného použitia odpadových F-plynov. Chladiace plyny majú dlhšiu životnosť ako chladiace zariadenia a, aj vzhľadom na ich nepriaznivý vplyv na klímu, je ich recyklácia a opätovné použitie nevyhnutné z hľadiska udržateľnosti.

„Opätovné použitie existujúcich zásob F-plynov sa stáva doslova povinným ďalším krokom pre slovenský trh, kde sa snažíme vyvážiť klesajúcu ponuku a rastúci dopyt. Platforma RETRADEABLES sťahuje z obehu existujúce, použité F-plyny a umožňuje ich opätovné použitie bez akejkoľvek straty kvality. Použité chladivá totiž považuje za cenný zdroj, ktorý vracia do obehu za trhové ceny. Tým vytvára priestor pre spoluprácu a transparentnosť,“ približuje Vladimír Orovnický, prezident Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku (SZ CHKT) a výkonný riaditeľ spoločnosti Daikin Slovensko.

Cirkulárne použitie má, pri postupnom utlmovaní ponuky a obmedzenej kapacite vysokovýkonných F-plynov, zásadný podiel na znižovaní uhlíkovej stopy životného cyklu chladív v segmente HVAC-R. Recyklácia použitého F-plynu môže znížiť emisie uhlíka a minimalizovať nelegálne vypúšťanie použitých F-plynov do atmosféry.

Slovensko chce inšpirovať ostatné krajiny EÚ

Projekt Life3R bol financovaný z programu Európskej únie LIFE. Konzorcium, ktoré stojí za značkou RETRADEABLES, pozostáva z odborných partnerov z rôznych členských štátov EÚ, vrátane spoločnosti Daikin Airconditioning Central Europe Handels GmbH, Národnej technickej univerzity v Aténach (NTUA) a MAT4NRG GmbH (Spoločnosť pre materiály a energetické aplikácie). Oficiálne spustenie RETRADEABLES sprevádzala virtuálna konferencia, kde bola platforma predstavená a vysvetlený spôsob jej fungovania. Základný princíp je predaj použitého F-plynu na platforme až po recyklácii, či regenerácii, ktorou sa dosahuje kvalita pôvodného chladiva. Len takýto plyn sa môže opätovne dostať na trh. Na konferencii tak postupne odzneli odborné prezentácie všetkých členov konzorcia.

„Veľmi nás teší, že Slovensko stalo prvou krajinou, v ktorej sa vyskúša platforma RETRADEABLES a veríme, že naše priekopnícke skúsenosti v kľúčových odvetviach, ako je automobilový priemysel, maloobchod a správa budov, inšpirujú ďalšie európske krajiny, aby sa pripojili k platforme a podporili ideu cirkulárneho používania chladív, extrahovaných zo zariadení HVAC-R. RETRADEABLES sú totiž nevyhnutné pre náš prechod na uhlíkovú neutralitu do roku 2050,“ pripomína Vladimír Orovnický.

Slovensko je prvou krajinou, ktorá ťaží z esenciálnych nástrojov na správu použitých F-plynov, ktoré ponúka platforma RETRADEABLES. K platforme sa už pripojilo šesť slovenských inštalačných spoločností a zakladateľom sa podarilo uzavrieť aj partnerské dohody s viacerými poprednými distribútormi.

V prípade záujmu o rozhovor, fotografie v tlačovej kvalite, či dodatočné informácie sa neváhajte obrátiť na j.vedej@chapter4.sk