Štartuje jubilejný 15. ročník medzinárodnej súťaže pre stredné školy s názvom HSF System Modelium 2023. O najlepšiu stavbu z vlnitej lepenky bude súperiť 33 stredných škôl so zameraním na stavebníctvo zo Slovenska a z Česka. Talentovaní študenti budú vytvárať modely na tému „Najvyšší mrakodrap Európy“. Najlepší súťažiaci si rozdelia ceny v hodnote 5 300 EUR. Usporiadateľom súťaže je medzinárodná stavebná skupina HSF System.

Tradičná súťaž HSF System Modelium 2023 (predtým pod názvom Stavby z vlnitej lepenky) vstupuje do 15. ročníka s medzinárodnou pôsobnosťou. Tento rok sa pri návrhu a tvorení modelov z vlnitej lepenky medzi sebou stretnú mladí stavbári a mladé stavbárky nielen z Česka, ale i zo Slovenska. Do súťaže sa prihlásilo celkovo 9 škôl (13 tímov) zo Slovenska a 24 škôl (35 tímov) z Českej republiky.

„Športový alebo hudobný svet má svoje hviezdy. Myslíme si, že aj tradičný stavbársky obor si takéto hviezdy zaslúži. Preto ich chceme nájsť a predstaviť svetu prostredníctvom našej súťaže,“ hovorí k poslaniu a zameraniu súťaže Jan Hasík, riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti HSF System. „Chceme v študentoch stredných škôl hlavne podporovať a prehlbovať vzťah k stavbárskemu remeslu, rozvíjať ich kreativitu a vzájomnú spoluprácu,“ dodáva Tomáš Kosa, konateľ spoločnosti HSF System SK.

V aktuálnom ročníku súťaže budú talentovaní študenti navrhovať a vytvárať modely stavieb z vlnitej lepenky na tému „Najvyšší mrakodrap Európy“. Model výškovej budovy musí byť vytvorený výhradne z vlnitej lepenky, ako ekologického, udržateľného a tvárneho materiálu, a musí ukázať aj vnútorné usporiadanie stavby. Odborná porota bude na súťažných stavbách posudzovať predovšetkým originálny nápad, nevšednú myšlienku, invenciu a moderný prístup.

K ďalším novinkám v jubilejnom 15. ročníku súťaže patria dve samostatné národné finálové kolá, ktoré sa uskutočnia na Slovensku a v Česku. Z nich postúpi najlepšia osmička do medzinárodného superfinále v Ostrave. Najlepší súťažiaci alebo súťažné tímy si medzi sebou rozdelia ceny v hodnote 5 300 EUR. Víťaz superfinále získa 1 050 EUR. Novinkou bude i Cena verejnosti.

Populárna súťaž je určená pre študentov odborných stredných škôl so zameraním na stavebníctvo. Usporiadateľom a generálnym partnerom súťaže je medzinárodná stavebná skupina HSF System so sídlom na Slovensku a v Česku. Novým hlavným partnerom súťaže je developerská skupina ANTRACIT. Produktovým partnerom je český Svaz výrobců vlnitých lepenek.

V histórii minulých ročníkov sa súťaže zúčastnilo približne 60 rôznych stredných stavebných škôl, ktorých žiaci postavili až 300 modelov stavieb z vlnitej lepenky. Finálové kolá sa konali na zaujímavých miestach ako je hlavná stanica v Prahe, Štefánikova hvezdáreň, Dolné Vítkovice, Vodné dielo Šance či Klementinum.