Keď redakcia časopisu Plynár – vodár – kúrenár dostala pozvanie od spoločnosti REMS na návštevu závodu REMS vo Waiblingene, netušili sme do čoho ideme. Firma, ktorej produkty sa vyrábajú výhradne v Nemecku, nemá žiadne výrobné závody inde v Európe, ba ani v Číne. Obchodné zastúpenie alebo filiálky má však vo viac než 60 štátoch sveta. Rodinná firma REMS už od jej založenia v roku 1909 vyrába stroje a náradie na opracovávanie rúr. Tieto stroje a náradia sú v súčasnosti určené predovšetkým pre inštalatérov a kúrenárov. Na výrobkoch tejto firmy nájdeme nadpis „Náradie pre profesionálov“. Po zhliadnutí výrobného procesu sme pochopili, že prečo tomu tak je.

 

História

Firma, ktorá bola založená v roku 1909 začala vyrábať pôvodne stolárske výrobky. Ako výrobca takýchto produktov si zakladatelia firmy začali vyrábať aj vlastné nástroje, ktoré im výrobu zjednodušovali. Z pôvodných nástrojov pre stolársku výrobu sa myšlienky rozšírili na výrobu nástrojov pre inštalatérov, kúrenárov aj iných remeselníkov, ktorí pracujú nielen v týchto oblastiach. Samotná výroba sa začala orientovať na stále lepšie a dokonalejšie náradie zamerané sprvoti na opracovávanie rúr. Tieto náradia sa postupne rozšírili až na dnešný sortiment, ktorý ponúka remeselníkom niekoľko sto špičkových produktov. História jednou vetou môže byť zahrnutá sloganom zakladateľa pána Christiana Fölla „REMS musí byť lepší“.

 

 

Súčasnosť

Dnes je REMS jedným z popredných výrobcov strojov a náradia na opracovávanie rúr. Výrobky REMS sú na základe svojej pokrokovej techniky a vysokej úrovne kvality používané na celom svete a vysoko cenené. REMS – Made in Germany – platí do slova a do písmena. Výrobky REMS označované ako „kvalitné nemecké výrobky“ sú vyrábané výhradne v Nemecku. Výrobné závody firmy sa nachádzajú vo Waiblingene pri Stuttgarte, v centre nemeckého Hi-Tech priemyslu. Tu sa pre výskum, vývoj, výrobu a zaistenia kvality nachádzajú nielen vysoko moderné zariadenia, ale aj precízny systém kvality, ktorý vidíme málokde. Každý výrobok v priebehu svojej výroby kontrolovaný nespočetnekrát prístrojmi, ktoré kontrolujú presnosť výrobku až na tisíciny milimetra. Počas výroby sa z kontrol kvality archivujú protokoly, ktoré dokumentujú nielen počet kontrol, ale aj kto ich menovite previedol, dátum, čas a šarža predmetného výrobku. Takto sa vie presne aj po rokoch zistiť, ktorý prístroj bol kedy a kým zmontovaný, kto za montáž a kvalitu prístroja nesie osobnú zodpovednosť.

 

 

 

Hutnícke výrobky a polotovary sa realizujú na supermoderných CNC automatoch, ktoré sa obmieňajú približne raz za 5 rokov. Oproti starším technológiám dokážu dnes tieto stroje zrealizovať na jednom polotovare na jedno upnutie viac technologických a výrobných operácií. Každý výrobok sa napriek tomu nespočetne krát kontroluje aj v procese „skladania“. Po kompletizácii, ktorá prebieha ručne, sa každý výrobok ručne vyskúša a jeho funkčnosť je zapísaná ako posledný krok v kontrolnom protokole. Na otázku, že čo urobí firma REMS, ak zákazník povie, že kúpil špičkový produkt a v rámci reklamácie bude tvrdiť, že produkt je nefunkčný, sa pracovníci firmy REMS iba usmiali. Také niečo neexistuje.

 

 

Rodina REMS

Mnohí si môžu myslieť, že pod pojmom „rodina“ budeme chápať produktovú rodinu REMS. Samozrejme, aj tak sa dá rodina chápať. Pod rodinou s veľkým „R“ však REMS chápe rodinných príslušníkov pôvodného majiteľa spoločnosti, ktorý sa do dnešného dňa venujú vedeniu firmy. Dr. Ing. Christoph Föll-Laubengeiger sa venuje obchodu a Dr. Ing. Rudolf Wagner má na svojom konte vyše 160 zlepšovacích návrhov a patentov. Aj vďaka ním sa stal REMS jednotkou na európskom trhu. Rodinní príslušníci majiteľov, ktorí pracujú na rôznych pracovných pozíciách aj dnes, sú vzorom pre celú firmu. Výsledkom tohto vzoru majiteľov je káder vysoko kvalifikovaných pracovníkov, z ktorých niektorí pracujú u firmy REMS už v 4 generáciách a disponujú špeciálnymi, jedinečnými znalosťami a skúsenosťami, ktoré sú nevyhnutné pre výrobu kvalitných výrobkov.

 

 

Sortiment

Rezačky závitov, ako pôvodný sortiment firmy REMS sa postupne rozšírili o nožnice a stroje na delenie rúrok, ohýbačky rúr, jadrové vŕtačky, či kamerové systémy a rôzne pílky. Samostatnú kapitolu tvoria obľúbené lisovacie kliešte a profesionálne závitorezné stroje pre rúrkové aj skrutkové závity.

 

 

Keby sme mali vymenovať všetky produkty tejto spoločnosti náš časopis by zjavne nestačil. Medzi základné kategórie patria: závitorezy, závitorezné nože a oleje, obvodové drážkovače, píly či pílové listy, pílové kotúče, axiálne a radiálne lisy, lisovacie čeľuste, deliace kliešte, ohýbačky rúr, čističky potrubí, inšpekčné kamery, rezače a nožnice na rúry, odhrotovače, zrážanie hrán, spájkovanie rúr, rozširovače a vyhrdlovače rúr, zváračky plastových rúr, skúšobné tlakové pumpy, čerpadlá na plnenie, preplachovanie a odvzdušňovanie systémov. Všetky výrobky REMS vyhovujú bezpečnostným predpisom a predpisom ochrany pred úrazom a spĺňajú príslušné platné európske normy podľa ustanovenia smerníc Európskej únie. Označenie CE dokumentuje zhodu výrobkov so všetkými požiadavkami všetkých použiteľných smerníc EÚ. Dodatočne sú s výnimkou niektorého bezpečnostne nerelevantného ručného náradia – všetky výrobky REMS preskúšané a schválené nezávislými skúšobňami, napr. organizáciou technického dozoru (TUV). Všetky výrobky REMS tak spĺňajú zvlášť vysoký štandard pracovnej, funkčnej a prevádzkovej bezpečnosti.

 

Ak by sme mali vymenovať nosné produkty, patria sem bezpochyby REMS Amigo, REMS Tiger, REMS Curvo, REMS PowerPress, REMS Akku-Press – výrobky, ktoré zaznamenali revolúciu pre prácu inštalatéra. Nepochybne svoje výnimočné miesto má svetová novinka – elektronická preplachovania jednotka a jednotka pre skúšanie tlaku s bezolejovým kompresorom REMS Multi-Push a REMS Multi-Push SLW. Táto novinka je výborným pomocníkom každého inštalatéra, ktorého prácou sú inštalácie rozvodov pitnej vody. Nakoľko inštalatér nesie zodpovednosť a ručí za inštaláciu vody podľa normy EN 806-4:2010, je tento prístroj veľkým pomocníkom každého, kto sa zaoberá nielen vyplachovaním, ale aj dezinfekciou vodovodných potrubí.

 

 

Predaj

Produkty REMS u výrobcu nekúpite. Politika výrobcu stojí na princípe predávať výrobky REMS výhradne prostredníctvom odborného obchodu. Predajná politika je založená na dlhodobo orientované výsledky, dôvere, solídnosti a špičkových partnerských vzťahoch. K ním patrí dobre vybudovaná servisná organizácia a predajné pobočky REMS v mnohých krajinách. Odborní poradcovia REMS, vybavení predvádzajúcimi autami, predvádzajú na predajných a iných miestach školenia výrobkov REMS. Produkty sa predvádzajú na spoločných návštevách priamo u zákazníkov, najčastejšie na predvádzajúcich či firemných dňoch predajcov a výstavách.

 

 

REMS – partner pre odborníkov

Náš krátky pobyt v školiacom centre REMS uplynul veľmi rýchlo. Počas nášho pobytu sme spolu so zástupcami obchodných firiem z celého Slovenska aj zástupcami realizačných firiem získali v zrozumiteľnej forme široký základ a vysokú odbornú kompetenciu o výrobku zvlášť. Nielen v teoretickej úrovni, ale hlavne praktickým vyskúšaním každého prístroja zvlášť sme si všetci mohli stroje vyskúšať, ako sa nástroje používajú v praxi. Zástupcovia REMS-u –Dipl. Ing. Mojmír Böhm a Valent Javorský sa nám venovali na výbornú, za čo im patrí naša úprimná vďaka. Žiadna otázka neostala nezodpovedaná – až na jednu: kedy sa znovu v REMS stretneme?

Eugen Kurimský