Ledvance, s.r.o.

Ľudia vidia najlepšie, keď je ich okolie dostatočne osvetlené, t. j. počas dňa a pri umelom osvetlení. Práve umelé osvetlenie však potláča prirodzenú adaptáciu na svetelný rytmus počas dňa. Len málo osvetľovacích inštalácií sa zaoberá zmenou farby a intenzity svetla počas dňa. Svetlo na nás pôsobí vizuálne, emocionálne a biologicky. Jednoduché zapínanie a vypínanie statického svetla je vlastne proti prírode. Z tohto dôvodu sa spoločnosť LEDVANCE zameriava na takzvané osvetlenie zamerané na človeka (Human Centric Lighting – HCL), ktoré poskytuje cielenú a dlhodobú podporu ľudského zdravia, pohody a výkonnosti prostredníctvom komplexného plánovania a realizácie vizuálnych, emocionálnych a predovšetkým biologických účinkov svetla.

Simulácia denného svetla má pozitívny vplyv na cirkadiánny rytmus (vnútorné hodiny) človeka. Zvyčajne sa aktivuje teplým bielym svetlom ranného slnka (od 2000 K). Počas dňa sa postupne zvyšuje až na 6000-7000 K, keď je telo schopné podávať najlepší výkon vďaka potlačeniu hormónu melatonínu. Večer sa hodnoty teploty chromatickosti opäť znížia na približne 2500 K. Tieto večerné nízke hodnoty sú rozhodujúce pre kvalitu prípravy organizmu na nočný odpočinok. Stručne povedané, ľudské biorytmy sa prispôsobujú zmenám teploty chromatickosti a intenzity svetla. A práve postupná zmena teploty chromatickosti v závislosti od okolitého prostredia alebo požiadaviek zamestnancov na výkon je pri bio svietidlách, ako sa nazývajú aj svietidlá HCL, kľúčová. Ich rozvoj nastal až s príchodom svetelných zdrojov LED a v súčasnosti ich možno považovať za najrevolučnejšiu oblasť v plánovaní osvetlenia interiérov. Ľudia trávia až 90 % svojho času v interiéri. Je teda zrejmé, že zlá kvalita svetla negatívne ovplyvňuje naše zdravie. Narušuje denné a nočné biorytmy, spôsobuje nesústredenosť, zníženú výkonnosť, únavu, poruchy spánku, depresie, poruchy zraku atď. Naopak, podľa štúdie spoločnosti Eco Design Consultants v Anglicku sa pri správnej simulácii osvetlenia môže výkonnosť a produktivita zvýšiť až o 12 %, resp. 18 %, študenti dosahujú pri správnom osvetlení až o 14 % lepšie výsledky a predaj v obchodoch sa preukázateľne zvýšil až o 25 %. Vysoké kontrasty majú negatívny vplyv aj na naše zdravie. V kanceláriách a školách je intenzita osvetlenia často nižšia ako 500 lx. A to bez ohľadu na jas okolitého prostredia.

LEDVANCE BIOLUX

Sortiment certifikovaných svietidiel HCL LEDVANCE BIOLUX ponúka efektívne riešenie. Patrí medzi ne nástenné alebo stropné svietidlo BIOLUX HCL CONTROL UNIT, ktoré ponúka päť režimov pre každú situáciu. Prvým je režim „relaxácie“, ktorý je vhodný na pauzy a prestávky medzi vyučovaním alebo pracovnými stretnutiami. Potom nasleduje režim „kreativity“ vhodný na umenie, plánovanie alebo brainstorming. Režimy „zvýšená koncentrácia“ a „najvyššia koncentrácia a výkon“ sú vhodné pre obzvlášť vysoké požiadavky na výkon. Posledným režimom je „automatická sekvencia“ na automatickú a veľmi presnú simuláciu denného svetla. Pre typické kancelárske podhľady sú vhodné svietidlá BIOLUX HCL PANEL 600 a 625 s farbou svetla od 2700 K do 6500 K a svetelným tokom do 4000 lúmenov. Predstaviteľom zápustného downlight svietidla BIOLUX HCL DOWNLIGHT so svetelným tokom 1800 lm a uhlom polovičnej svietivosti 60°.

Všetky biologicky optimalizované svietidlá BIOLUX LEDVANCE sú vhodné do miestností bez denného svetla alebo s minimálnym denným svetlom a ako súčasť systému BIOLUX HCL poskytujú 5-ročnú záruku. V rámci jednej miestnosti a riadiacej jednotky BIOLUX HCL ich možno zoskupiť do skupín po 20. Ovládanie zabezpečuje intuitívna aplikácia LEDVANCE BIOLUX.

Výhody Bio svietidiel

Bio svietidlá ponúkajú množstvo výhod. Pre inštalatérov je to jednoduchá a intuitívna inštalácia vďaka bezdrôtovej technológii a rýchle nastavenie prostredníctvom aplikácie. Na inštaláciu nie sú potrebné žiadne znalosti programovania. Pre predajcu ponúka pridanú hodnotu v portfóliu s minimálnymi požiadavkami na školenie a koncovému používateľovi umožní prístup k biologicky optimalizovanému a zdravému prostrediu s vplyvom na pohodu a správnu koncentráciu, čo ocenia aj zamestnávatelia. Inštalované bio svietidlá tiež zvyšujú hodnotu nehnuteľnosti a prinášajú nižšie prevádzkové náklady a náklady na inštaláciu. Viac informácií nájdete na stránke www.ledvance.sk (Profesionálne) v časti Produkty a pod odkazom Systém riadenia osvetlenia.