HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Spoločnosť HELUZ ponúka viacero programov a pomôcok/doplnkov pre návrhy konštrukcií a výpočtové nástroje na svojom webe heluz.cz v sekcii pre odborníkov. Jedným z nich je Selektor konštrukcií HELUZ, ku ktorému pribudol po novom Selektor detailov na vyhľadávanie, zobrazenie a následné stiahnutie či zdieľanie vzorových konštrukčných detailov HELUZ. V oboch prípadoch ide o intuitívne prostredie dostupné 7 dní v týždni, 24 hodín denne.

Selektor konštrukcií je efektívny nástroj pre všetkých účastníkov stavebného procesu (projektantov, architektov, TDI, stavebné firmy, spracovateľov PENB, PBR…), ktorý môžeme opísať ako takú HELUZ „databanku“ obsahujúcu aktuálne technické údaje výrobkov a konštrukcií HELUZ. Okrem samotného nazerania na technické údaje ponúka pokročilejšie funkcie filtrovania, kde okrem základných filtrov je možné vyhľadávať aj podľa splnených požiadaviek noriem na akustiku či energetickú náročnosť budovy. Medzi ďalšie funkcie Selektora konštrukcií patria taktiež možnosti porovnania niekoľkých produktov/konštrukcií, kde si používateľ môže zobraziť jednoducho až štyri produkty/konštrukcie vedľa seba, rýchlo a efektívne porovnať ich vlastnosti a vybrať vhodnejší variant, ktorý spĺňa požiadavky daného používateľa. Okrem týchto možností a funkcií je na Selektore konštrukcií možné nájsť a stiahnuť dokumenty a podklady k výrobkom, ktoré spoločnosť HELUZ ponúka – od technických a vykonávacích príručiek cez statické výpočtové pomôcky až po BIM knižnice prvkov a doplnkov.

Výhody

 • Všetky technické informácie a podklady k výrobkom HELUZ na jednom mieste
 • Aktuálnosť technických údajov pre celý sortiment HELUZ
 • Jednoduché vyhľadávanie výrobkov/konštrukcií a ich parametrov
 • Ľahké porovnávanie až štyroch produktov/konštrukcií
 • Technické podklady (technická kniha, vykonávacie príručky, výpočtové pomôcky pre statiku, BIM podklady…)
 • Prepojenie so Selektorom detailov – tvoria silnú dvojicu nástrojov nielen pre navrhovanie stavieb

„V spoločnosti HELUZ sme aj vďaka digitalizácii začali cítiť potrebu všetky technické údaje digitalizovať a ďalej ich nejakým spôsobom zdieľať s odbornou verejnosťou, ktorá ich veľmi často využíva nielen pri navrhovaní stavieb,“ hovorí Ing. Pavel Heinrich, produktový manažér spoločnosti HELUZ. „Papierové podklady pomaly opúšťame, a to predovšetkým z dôvodu neaktuálnosti a kvôli prehľadnosti a efektívnosti. Blížia sa časy, ktoré si žiadajú digitalizáciu dát, následnú centralizáciu spojenú s funkciami efektívneho vyhľadávania a zobrazovania, ktoré používateľ vyžaduje, a to okamžite. Nie je efektívne hľadať niekoľko potrebných parametrov a dát v niekoľkých zdrojoch. I preto vznikol Selektor konštrukcií, ktorý si kladie za cieľ sprehľadniť a zobraziť na jednom mieste všetky údaje, ktoré používateľ potrebuje.“

Selektor detailov nemá konkurenciu

Ďalším jednoduchým a intuitívnym nástrojom na vyhľadávanie, zobrazenie a následné stiahnutie či zdieľanie vzorových konštrukčných detailov HELUZ je Selektor detailov. Tento nástroj umožňuje filtrovať nielen podľa produktových radov výrobkov, ale aj podľa typu a väzby jednotlivých konštrukcií v detaile. Rýchlo a jednoducho teda môžete nájsť presne to, čo potrebujete. Jednotlivé detaily je možné následne selektívne či hromadne sťahovať v niekoľkých formátoch, medzi ktorými sú PNG, PDF a DWG vo dvoch verziách (2013 a najnovšia verzia). Alebo ich môžete zdieľať, a to cez e-mailového klienta či na mobilných zariadeniach cez aplikáciu WhatsApp. Vďaka odozve a mobile-friendly prostrediu je možné nástroj používať aj na tabletoch a mobilných zariadeniach. Vzájomne prepojené nástroje Selektor detailov a Selektor konštrukcií tak tvoria veľmi silných pomocníkov nielen pri navrhovaní stavieb.

Výhody

 • Jednoduché filtrovanie a vyhľadávanie detailov podľa kategórií, typu a väzby konštrukcií
 • Prehľadnosť a jednoduchosť nástroja
 • Možnosť stiahnuť detaily v niekoľkých formátoch, či už selektívne, alebo hromadne
 • Možnosť okamžite a rýchlo zdieľať detail cez e-mailového klienta či aplikáciu WhatsApp
 • Optimalizované zobrazenie na tabletoch a mobilných zariadeniach
 • Prepojenie so Selektorom konštrukcií – tvoria silnú dvojicu nástrojov nielen na navrhovanie stavieb

„Selektor detailov vznikol predovšetkým z potreby ponúknuť prehľadný, jednoduchý a intuitívny nástroj na prezeranie a sťahovanie konštrukčných detailov, ktorý doteraz, podľa môjho názoru, chýbal. I vďaka spätnej väzbe zo strany odbornej verejnosti, kde stále narastala požiadavka na rozširovanie knižníc konštrukčných detailov HELUZ. Keďže konštrukčné detaily verejnosť hojne využíva, boli sme nútení vyvinúť nástroj, ktorý také množstvo detailov prehľadne zobrazí a bude s nimi vedieť ďalej jednoducho pracovať. Podľa môjho názoru je tento nástroj úplne unikátny. Neponúka ho v takej a ani v približnej podobe žiadna naša konkurencia,“ vysvetľuje Ing. Pavel Heinrich, produktový manažér spoločnosti HELUZ.