S meniacou sa distribúciou elektrickej energie rastú očakávania a taktiež nutnosť nájsť riešenia, ktoré by zvýšili bezpečnosť, ponúkli by vyššiu kybernetickú bezpečnosť a boli by spoľahlivejšie, efektívnejšie a udržateľnejšie. V dnešnej ére internetu vecí budete potrebovať perspektívny istič, ktorý zvyšuje účinnosť, dokáže sa prispôsobiť vašim meniacim sa potrebám.

 

Viac výkonu

Masterpact MTZ je prvý vzduchový istič  s integrovaným presným elektromerom triedy 1, ktorý spĺňa požiadavky a je certifikovaný podľa IEC 61557-12. Vďaka presnej analýze spotreby energie, optimalizácii, rozdeleniu nákladov a posudzovania trendov spotreby energie prispieva k zvyšovaniu energetickej účinnosti.

 

Jednoduchšie modernizácie

Okrem nových funkcií, Masterpact MTZ ponúka rovnaké menovité hodnoty, rovnaký vypínací výkon rovnaké rozmery pre plynulú a rýchlu inštaláciu a dovybavenie rozvádzačov ako aktuálna rada Masterpact MTZ. Plynulý prechod z Masterpact NT/NW na Masterpact MTZ znamená, že nie je nutné prestavovať rozvádzače a ani opakovať skúšky pre novú certifikáciu rozvádzačov. Tento výrobok je vybavený natívnym Ethernetovým pripojením pre ľahšie zabudovanie do inteligentných rozvádzačov a pripojením k nadriadeným systémom pre diaľkové riadenie a sledovanie elektrickej inštalácie.

 

photos

 

Riešenia meniacich sa potrieb zákazníkov

Masterpact MTZ môže naviac byť spravovaný prostredníctvom servisného oddelenia spoločnosti Schneider Electric a to od návrhu po inštaláciu, prevádzku, údržbu, optimalizáciu a renováciu. Táto odborná služba v kombinácii s natívnym pripojením Masterpact MTZ a inteligentnými rozvádzačmi, ponúka údržbu riadenú podmienkami inštalácie, diaľkovú správu zariadenia, správu zariadenia a lepšie riadenie energie, čo prináša významné úspory nákladov na energie a údržbu. Rovnako je k dispozícii aj pokročilá technická podpora.

Medzi kľúčové výhody radu Masterpact MTZ pre zákazníka patrí:

  • Prvý istič svojej triedy s integrovaným elektromerom triedy 1 uľahčujúci projektovanie a meranie spotreby energie.
  • Lepšie mechanické a elektrické vlastnosti a to aj v náročných prostrediach.
  • Schopnosť bezpečne monitorovať a ovládať istič so smartfónom ako hlavným rozhraním človek-stroj (HMI) a to i pri výpadku napájania.
  • Jednoduché informovanie užívateľa o akýchkoľvek udalostiach a prevencia preťaženia vďaka vzdialenému monitorovaniu v reálnom čase.
  • Hladká integrácia Masterpact v systéme „Inteligentných rozvádzačov“ vďaka vstavanému Ethernetovému pripojeniu.
  • Rovnaké inštalačné parametre umožňujúce jednoduchú náhradu (retrofit) pôvodných rád Masterpact bez nutnosti opätovnej certifikácie rozvádzačov.

 

master

 

Vďaka vstavenej sieťovej konektivite je istič Masterpact MTZ pripravený na budúcnosť a umožňuje diaľkové monitorovanie a ovládanie pomocou ľubovoľného riadiaceho systému za účelom prediktívnej a preventívnej údržby, správy zariadenia a riadenie energie.

Masterpact MTZ tiež ponúka ďalšie doposiaľ nevídané možnosti pripojenia pre kompletne digitálny užívateľský zážitok po celú dobu životného cyklu. Tie zahrňujú napríklad návrh jednopólových schém zapojenia softwareom Ecodial, konfiguráciu a objednávanie pomocou digitálneho nástroja MyPact, údržbu a obsluhu v reálnom čase s využitím plného potenciálu PowerStruxure, ktorý zahrňuje integrované webové stránky, Power Monitoring Expert a Power Scada Expert.

Výkonové ističe Masterpact MTZ, vybavené modernými technológiami, sú teda pripravené čeliť meniacim sa potrebám rozvádzačov elektrickej energie. Vďaka spoľahlivosti v ochrane a inteligentnému pripojeniu, so zasielaním údajov v reálnom čase, sú tak pripravené pre použitie do prevádzok, ktoré si nemôžu dovoliť prestoje.

 

liolife