LOMAX & Co s.r.o.

Zatiaľ čo prípravy záhrady a domu na prvé mrazíky sú pre veľa ľudí samozrejmosťou, na garáž sa často zabúda. Jej funkčnosť je pritom v zime, keď chráni auto pred nepriaznivými vplyvmi počasia, obzvlášť dôležitá. V chladnom počasí sa najviac opotrebovávajú garážové vráta, zvýšenú pozornosť by ste však mali venovať aj tak zdanlivo nenápadnej veci, ako sú zvyšky snehu na vašom aute.

Pozornosť venujte predovšetkým vrátam

Aby otváranie vrát fungovalo bezchybne, je potrebné zaistiť predovšetkým dostatočnú a bezproblémovú pohyblivosť ich mechanických častí. Najčastejším problémom býva zadrhávanie koľajníc pre špinu a prach, ktoré sa v nich usadzujú. „Taký problém je možné jednoducho vyriešiť dôkladným prečistením horizontálnych a vertikálnych koľajníc. Ďalej sa osvedčí premazať pánty vazelínou a torzné pružiny pomocou silikónového oleja, najlepšie v spreji,“ vysvetľuje Petr Přichystal, marketingový manažér spoločnosti Lomax. Detailnejšie informácie o tom, ktoré časti garážových vrát očistiť, sú v takzvanom mazacom pláne, ktorý seriózni výrobcovi k vrátam prikladajú. Väčšinou netreba kupovať špeciálne prípravky a na premazanie poslúži iba univerzálna vazelína.

Ak je zaistená dobrá pohyblivosť, na vrátach na diaľkové ovládanie zostáva už len jediné – vymeniť batériu v ovládači, aby otváranie bezproblémovo fungovalo po celú zimu. Pozornosť je vhodné venovať aj zámku na vrátach. Aby nezamŕzal, je dobré ho raz za čas nastriekať vhodným prípravkom. V prípade pevného zámku je najľahšie namazať kľúč a následne ho zasunúť a viackrát otočiť, aby sa zámok zvnútra premazal.

Až napadne sneh, dajte pozor hlavne na vlhkosť

Samotná garáž je v období zimy ohrozená hlavne snehom, ktorý sa dostane dovnútra spoločne s autom. Kapotu, strechu a podvozok svojho vozidla by tak ľudia mali ľudia poriadne očistiť vždy ešte pred vjazdom do garáže. Topiaci sneh v nej totiž spôsobuje nechcenú vlhkosť. Vo vlhkom prostredí potom kovové materiály korodujú oveľa rýchlejšie než v suchých podmienkach. Tým sú ohrozené nielen časti vozidla, ale aj ďalšie vybavenie garáže, ako je náradie alebo policové regály.

Ak navyše v garáži nie sú odtokové kanáliky, voda, ktorá z auta pomaly odkvapkáva, sa drží na podlahe a môže poškodiť spodnú tesniacu gumu garážových vrát. „O vráta samotné však netreba mať obavy. Ak sú kvalitné a pozostávajú ideálne z pozinkovaných dielcov, ktoré sú spojené tak, že je jeden materiál vlisovaný do druhého, je riziko korózie prakticky zažehnané. Vďaka týmto bezzvarovým neskrutkovaným spojom sa nenaruší pozink a zostáva zachovaná odolnosť voči korózii,“ dodáva Petr Přichystal.

Aby soľ nespôsobila viac škody než úžitku

Častým spôsobom, ako sa zbaviť námrazy pred garážou, je posypať vjazd soľou. Tá však pôsobí agresívne a okrem toho, že poškodzuje podvozky automobilov, mohla by závažne a dlhodobo poškodiť aj spodnú časť garážových vrát. Vhodnou alternatívou, ako bojovať proti poľadovici, je namiesto posypovej soli použiť radšej piesok.