Od nového roka ministerstvo vnútra vydáva nové tabuľky s evidenčným číslom pre vozidlá (ŠPZ).  Pri vjazde a výjazde z parkovísk však neraz vodiči narážajú na ťažkosti. Čítačky nový font písma nevedia dobre rozoznať.

Šoféri s novými ŠPZ sa sťažujú na nový problém.  Pri výjazde z firemného parkoviska, alebo obchodného centra nevedia plynule vyjsť. Dôvodom je nový použitý font na tabuľkách s evidenčným číslom vozidla. Čítačky a softvér niektorých poskytovateľov nedokáže správne rozoznať ŠPZ. „Evidujeme u niektorých konkurenčných poskytovateľov problémy so správnym rozoznaním ŠPZ,“ konštatuje Michal Haulík, Mobotix konzultant zo spoločnosti Konica Minolta. Ťažkosti s vjazdom a výjazdom sa týka nielen obchodných centier, firemných parkovísk, ale aj nákladnej dopravy. Výrazným spôsobom tak narúšajú plynulosť prechodu cez kontrolovaný vjazd, výjazd.

Netýka sa to úplne všetkých

Tento problém sa netýka každého kontrolovaného prechodu s novým evidenčným číslom vozidla. Z našich zistení s týmto problémom zápasia viacerí, nie však všetci dodávatelia týchto služieb. „Z našich skúsenosti môžeme potvrdiť, že náš kamerový systém dokáže rozoznať nový font ŠPZ bez ťažkosti. Poskytovatelia, ktorých sa tento problém týka, o tom už vedia a aktuálne to riešia,“ konštatuje Michal Haulik, ktorý stojí za značkou Mobotix s pokročilou analytikou. Tá okrem klasického snímania ŠPZ dokáže aj analyzovať početnosť návštev, merať rýchlosť prejazdu či dokumentovať stav vozidla. Kamerový systém prečíta ŠPZ, urobí obraz zo všetkých strán vozidla a uloží údaje do databázy. Ak dôjde nejakému poškodeniu vozidla. K dispozícií máte okamžite potrebné záznamy.

S týmto aktuálnym problémom sa môžu pritom stretnúť vodiči nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Riešením týchto komplikácií je aktualizácia softvéru, aby čítačka, ktorá má na starosti skenovanie evidenčného čísla vedela rozoznať nový font. To však u všetkých dodávateľov nejaký čas potrvá.