Informačný systém DOMUS vyvíja spoločnosť Anasoft už 30 rokov. Na začiatku to bol len program do počítača pod MS-DOS a nekomunikoval so svetom. Všetky údaje museli používatelia nahodiť ručne. V roku 1997 sa začal vývoj systému pod MS Windows a vznikla verzia 3. Vývoj trval 4 roky a pracovalo na ňom 7 ľudí. Stále to bol však len program v počítači. Postupne softvér začal komunikovať so svetom, začal sťahovať bankové výpisy a importovať faktúry.

Prelomovou sa stala verzia 8, kedy bol zavedený Centrálny server. Modul Centrálny server je prevádzkovaný v Anasofte a poskytuje rozličné služby všetkým zákazníkom. Začal zálohovaním údajov, posielaním SMSiek a pridal sa portál www.poschodoch.sk. Verzia 9 prispela doručovaním písomností cez emaily a hybridnú poštu.
Začiatkom roka 2023 bola vydaná verzia 11, ktorá priniesla ďalšie automatizovanie činností: Otvorené bankovníctvo, Inteligentné párovanie alebo Kontrola spotreby a jej zobrazovanie na portáli www.poschodoch.sk a Externé schvaľovanie faktúr. Tieto služby si predstavíme podrobnejšie.

Otvorené bankovníctvo

Otvorené bankovníctvo využíva služby bánk tak, aby prácnosť pri spracovaní bankových výpisov bola čo najnižšia. Inými slovami, systém DOMUS sa ráno o 6:00 spojí s bankou, stiahne bankové výpisy, spustí automatické párovanie a keď prídete do práce už viete kto zaplatil a kto nie.

Inteligentné párovanie

Inteligentné párovanie pre optimalizáciu prichádzajúcich platieb zaistí najvyššiu možnú úroveň miery automatizácie a vyššiu efektivitu. Jedná sa o funkciu pri  ravidelnej platbe, kde automatické párovanie nevie identifikovať platbu cez variabilný symbol. Ak používateľ DOMUSu raz takúto platbu identifikuje ručne, pri následnej platbe systém rozpozná (naučí sa) ako sa tieto platby riešili v minulosti a bude ich párovať aj v budúcnosti rovnako. Ak sa transakcia historicky nenájde, systém označí, že sa platba nedala žiadnym spôsobom identifikovať a bude čakať na ručné priradenie, ktoré si novo zapamätá.

Kontrola spotreby na portáli poschodoch.sk

Pokiaľ sú v dome kompatibilné merače s dennými odpočtami a tomu prispôsobené zbernice dát, portál sprístupňuje údaje o denných spotrebách vody, tepla alebo chladu. Zároveň umožňuje aj porovnávanie dennej spotreby voči priemernej spotrebe v celom dome v súlade so smernicou Európskej únie o energetickej účinnosti (EED) – 2018/2002/EU. Vďaka tejto službe má vlastník prehľad o svojej spotrebe a môže ovplyvniť svoje správanie. Služba Kontrola spotreby je unikátna tým, že vlastník má všetko na portáli o svojom byte – www.poschodoch. sk a nemusí sa registrovať na iný odpočtový portál. Spolupracujeme so spoločnosťami poskytujúcimi denné odpočty meračov cez internet.

Externé schvaľovanie faktúr

Pomocou procesu externého elektronického schvaľovania faktúr je možná komunikácia medzi správcovskou spoločnosťou a zástupcami domov. Tí uskutočnia schválenie pohodlne pomocou PC, tabletu či mobilu. Správca faktúry zaeviduje do systému a následne systém odošle vybraným domovým funkcionárom faktúru na schválenie. Každému schvaľovateľovi je zaslaný unikátny notifikačný email s podrobnými informáciami k predmetnej faktúre vrátane príslušného skenu a inštrukciami k schváleniu/neschváleniu. Po vykonanom schválení je priebeh viditeľný v informačnom softvéri DOMUS. Ak je výsledkom neschválenie, zástupca vyplní dôvod nechválenia.

Vízia

Dlhodobo sa snažíme automatizovať úkony v systéme tak, aby správca pracoval čo možno najefektívnejšie. Cieľavedome pridávame nové funkčnosti, ktoré ešte viac automatizujú správu. Našou víziou je systém DOMUS ako skrinka pod stolom, ktorá sama účtuje, vybavuje stránky a až keď niečo potrebuje, tak sa spýta obsluhy.

Informačný systém Domus využívajú správcovia budov na manažovanie viac ako milióna bytov, domov či nebytových priestorov v Českej republike a na Slovensku. Ide o najpoužívanejší informačný systém na správu nehnuteľností na Slovensku. Spolu s portálom poschodoch.sk ho vyvinula spoločnosť Anasoft, ktorá na trhu pôsobí tridsať rokov a je držiteľom viacerých ocenení kvality.