VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Aj tento rok majú prihlásení študenti za úlohu vytvoriť štúdiu dostatočne presvetleného rodinného domu s možnosťami efektívneho vetrania. Dostatok denného svetla i čerstvého vzduchu majú v prípade prihlásených projektov priniesť práve výrobky VELUX. Štúdia by mala spĺňať požiadavku na energeticky hospodárne riešenie budovy a zároveň zabezpečiť optimálne vnútorné prostredie, ktoré by viedlo ku zdravému a komfortnému bývaniu.

K odovzdaniu projektov je podmienkou registrácia študentov, ktorá trvá až do 13. marca 2020

Sponzorský dar pre školu za najviac odovzdaných projektov

Okrem individuálnych výhier môže jedna zo zúčastnených škôl aj tento rok získať sponzorský dar v hodnote 300 eur. Dar získa tá škola, ktorá bude mať najvyšší počet odovzdaných súťažných prác v školskom kole. V jedenástom ročníku sponzorský dar získala Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Bratislave, ktorá odovzdala 32 súťažných projektov.

Priebeh súťaže so známymi termínmi

Priebeh súťaže ostáva zachovaný podobne ako počas 11. ročníka. Do polovice mája prebehnú na školách interné školské kolá. Z nich môžu postúpiť do celoslovenského kola maximálne tri návrhy z každej prihlásenej školy. Každá škola má tiež možnosť ohodnotiť dva ďalšie projekty tzv. divokou kartou a posunúť ich tak priamo do celoštátneho kola.

V celoslovenskom kole zasadne odborná porota. Vyhodnotí súťažné práce a rozhodne o prvých troch miestach v kategórii Rodinný dom. Okrem hlavnej ceny môže udeliť aj zvláštne ocenenie.

Podobne ako počas predchádzajúcich ročníkov, aj tentokrát budú mať školy možnosť zúčastniť sa workshopov v Kompetenčnom centre VELUX v Brne a v novootvorenom Showroome VELUX v Bratislave. Témou workshopu je už tradične denné svetlo v budovách a študenti si budú môcť pozrieť ukážku montáže strešného okna do strešného plášťa.

Sprievodnou aktivitou 12. ročníka súťaže je opäť možnosť zúčastniť sa workshopov v Kompetenčnom centre VELUX v Brne alebo v Showroome spoločnosti VELUX v Bratislave.

Spätná väzba od odbornej poroty

Odbornú porotu vždy tvoria viacerí členovia: dvaja nezávislí odborníci z radov architektov, zástupca spoločnosti VELUX a zástupca Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Celoštátne kolo je súčasne koncipované tak, aby po vyhlásení výsledkov mali študenti možnosť získať spätnú väzbu na svoju prácu od renomovaných architektov.

Výhry v súťaži

  1. cena: 400,- € + cena pre vedúceho práce
  2. cena: 250,- € + cena pre vedúceho práce
  3. cena: 150,- € + cena pre vedúceho práce

Zvláštne ocenenie: v celkovej hodnote 100,- €

Študenti majú možnosť priamo po vyhlásení výsledkov celoštátneho kola konzultovať svoje práce s porotou.

Pri postupe do celoslovenského kola získa každý účastník, ktorý sa zaregistruje do kategórie Rodinný dom, vecnú cenu v hodnote 40,- €. Stredná škola s najvyšším počtom odovzdaných súťažných prác v školskom kole získa sponzorský dar v hodnote 300,- €.

Ročník 2019/2020 – dôležité termíny

Registrácia účastníkov

Workshopy v Brne

Odovzdanie súťažných návrhov

Slávnostné vyhlásenie výsledkov

do 13. marca 2020

zima/jar 2020

do 15. mája 2020

18. jún 2020

Študenti sa do súťaže registrujú prostredníctvom on-line formulára na webovej stránke spoločnosti VELUX. Registračný formulár nájdete TU.

Viac informácií o súťaži možno nájsť na webovej stránke spoločnosti VELUX a na Facebook stránke Rodinný dom VELUX.

Autor foto: Martin Matula