O nás z pohľadu konateľa spoločnosti, Jaroslava Zelienku

V stavebníctve som začínal v roku 1998, vtedy ešte ako stavebný technik v stavebných spoločnostiach. Šesť rokov na to, v roku 2004, som sa na základe nadobudnutých skúseností z oblasti staviteľstva rozhodol otvoriť si živnostenské podnikanie.

Odhodlanie rozvíjať sa a rásť však nenechalo na seba dlho čakať a prišlo na rad rozhodnutie založiť spoločnosť TERASTAV BA, s.r.o. Do podnikania som prichádzal s ambíciou a cieľom plniť sny našich klientov. V našej spoločnosti preferujeme priamu a otvorenú komunikáciu, férovy prístup. Naša práca je garan­ciou kvality – disponujeme špičkovým vybavením, širokým záberom vlastného vozového parku, stavebnými výťahmi, lešením, závesnými lávkami, stavebnými kontajnermi a iným vybavením pre revitalizáciu bytových domov.

Pracujeme v stálych pracovných skupinách a zamestnanci v našom tíme disponujú dlhoročnými skúsenosťami, čo z nich robí odborníkov vzatých na slovo. Kvalitný tím a zohratý personál je zárukou úspešnej spoločnosti, vďaka čomu môžeme rozvíjať naše podnikanie do budúcna.

Vďaka prirodzenému vývoju a dvadsaťročným skúsenostiam z oblasti stavebníctva sme v spoločnosti dospeli na úroveň, kedy zabezpečujeme pre našich klientov komplexnú starostlivosť. Chceme byt zárukou toho, že klient v spolupráci s nami nebude mať starosti s projektom. Poradíme s vhodným nastavením financovania a získaním príspevku zo ŠRFB. Zabezpečíme pre vás všetko od kompletnej projektovej dokumentácie, úradných povolení, plánu realizácie, materiálového prevedenia s vysokým dôrazom na kvalitu a energetickú úsporu, až po samotnú realizáciu stavby. Navyše sme oprávnení vykonávať stavbyvedúceho a stavebný dozor v oblasti pozemných stavieb a revitalizácii bytových domov. Pôsobíme na celom uzemí Slovenskej a Českej republiky.

Zateplenie plochých striech

Ak sa rozhodujete pre zateplenie strechy, mali by ste brať do úvahy aj jej rekonštrukciu. Mnohokrát sa v praxi stretávame s problémom čiastkových opráv strechy (napr. nová povlaková krytina), pri ktorých sa preinvestujú nemalé finančné prostriedky. Výsledkom však nie je dlhodobý efekt, pretože ceny za energie rastú a narastá aj potreba zateplenia. Preto je najvýhodnejším riešením rekonštrukcia strechy spolu s jej zateplením.

Ekonomické výhody zateplenia:

 • zníženie prevádzkových nákladov
 • zabránenie nadmerného úniku tepla
 • zníženie energetickej náročnosti objektu
 • skrátenie vykurovacej sezóny.

Technické výhody zateplenia:

 • zlepšenie tepelnej pohody
 • eliminácia tepelných mostov
 • zníženie namáhania konštrukcie
 • zvýšenie akumulačného efektu hmotných nosných konštrukcií, a tým zvýšenie odolnosti voči prehrievaniu v letných dňoch.

Hygienické výhody zateplenia:

 • zabránenie vzniku plesní.

Nevyhnutný je racionálny návrh

Komplexná oprava alebo výmena strechy sa musí bezpodmienečne vykonať na základe prieskumu strešného plášťa. Až po vykonaní prieskumu je možné vypracovať racionálny a efektívny návrh na opravu alebo výmenu strešného plášťa. V návrhu musia byť zahrnuté tepelné, statické, korózne špecifiká strechy. Tieto majú veľký vplyv na to, či bude strecha kvalitne opravená. Ak sa do úvahy dané prieskumy a posúdenia nezahrnú, následkom môže byť neekonomická oprava, alebo dokonca zhoršenie celkového stavu strechy.

Kvalitná strecha má spĺňať nasledovné parametre:

 • vhodná tepelná izolácia s obmedzeným prevetrávaním strešného plášťa, zakrytie tepelných mostov, obmedzenie kondenzácie v strešnom plášti, vhodná úprava spádu strechy
 • kvalitný hydroizolačný systém zvolený na základe posúdenia difúznych vlastností strešného plášťa, stabilizácia proti účinkom vetra
 • posúdenie nosnej konštrukcie strechy s ohľadom na správne určenie hmotnosti strešného plášťa konštrukcie strechy
 • zaistenie požiarnej bezpečnosti
 • rekonštrukcia bleskozvodu
 • ochrana konštrukcií proti korózii
 • rekonštrukcia nadstavieb tak, aby sa zabránilo zatekaniu.

Pri rekonštrukciách sa kladie veľký dôraz na úsporu energie, a preto by sa nemalo zabúdať aj na zateplenie fasády budovy. Predídete tým únikom tepla a zdravotným závadám muriva, ako napr. plesne, zrážanlivosť vody a ďalšie.

Napriek tomu, že fasáda patrí k jedným z najvýraznejších prvkov architektúry, musí byť aj čosi viac ako iba ozdoba ulice. Súčasné moderné fasádne systémy totiž dokážu ušetriť náklady na vykurovanie a ochrániť stavbu na dlhé roky pred nepriaznivými vplyvmi okolia.

Zatepľovanie fasády patrí v posledných rokoch k najčastejším sanáciám vykonávaných na budovách a pri stavbe nového objektu už patrí k samozrejmej výbave fasády.

Budova, ktorá je zateplená vykazuje podstatne menej tepelných strát v zime a v lete sa jej obvodové múry až natoľko neprehrievajú. Pritom sa komfort vnútornej klímy objektu zvýši, pretože sa znižuje stupeň kondenzácie vodných pár na vnútorných stenách objektu, čím sa navyše do veľkej miery zabráni vzniku plesní i nepatrných rozmerov. Celkom zaujímavý fakt predstavuje i skutočnosť, že investícia spojená s aplikáciou zatepľovacieho systému sa nám do istej miery vráti, respektíve nám môže ušetriť financie, ktoré musíme vynaložiť na vykurovanie objektu. Okrem toho sa samozrejme môže sanáciou fasádneho systému zlepšiť aj samotný vzhľad budovy. Predpokladá sa, že celková overená úspora pri zateplení budovy na jej vykurovanie predstavuje 30 – 40 % nákladov na vykurovanie. Pri stavbe novej budovy môže predstavovať i úsporu pri kúpe vyhrievacích telies alebo kotla a zateplenie dokonca môže zlepšiť aj akustické vlastnosti budovy vo vzťahu k prenikaniu napríklad vonkajšieho hluku z ulice do jej vnútorných priestorov.