Tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM Split

Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Rekonštrukcia rodinného domu si vyžaduje veľa rozhodovania. A to aj v prípade modernizácie vykurovacieho systému. Najmä vďaka nízkym prevádzkovým nákladom sa do popredia dostávajú tepelné čerpadlá.

Medzi zariadenia s jednoduchou inštaláciou, ideálne nielen pre novostavby, ale aj rekonštrukcie, patria tepelné čerpadlá typu vzduch/voda. A ktoré z nich sú vhodné?

 

Flexibilné riešenie

Rýchla inštalácia a flexibilné riešenie. Týmito slovami by sa mohlo charakterizovať tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM Split vzduch/voda (3, 5, 7, 10 a 12 kW, s energetickou triedou A++/A+++). Spoľahlivo zvládne vykurovanie, chladenie aj prípravu teplej vody – vo všetkých zemepisných šírkach, aj pri teplotách -20°C. Pozostáva z dvoch častí. Prvou je tepelné čerpadlo, ktoré môže byť umiestnené vonku, pri bočnej stene domu, na streche garáže či na voľnom priestranstve v záhrade. Druhou je modul uniTOWER vo vnútri rodinného domu, s integrovaným 190 l zásobníkom teplej vody. Vďaka novej technológii môžu byť tieto dve časti nainštalované flexibilne, do vzdialenosti 25 m od seba. Toto tepelné čerpadlo sa osvedčilo aj v susedstvách, kde je hustejšia zástavba. Ide totiž o jedno z najtichších tepelných čerpadiel typu vzduch/voda na trhu. Výhodou je, že už vo vzdialenosti niekoľkých metrov od zariadenia sa emisie hluku znižujú na úroveň zvuku počítača.

Vaillant aroTHERM Split a modul uniTOWER

Zariadenie aroTHERM Split predstavuje najmodernejšiu možnosť s vynikajúcim pomerom ceny a výkonu. Tajomstvom jeho úspechu je nová technológia oddeleného chladivového okruhu, výsledkom ktorej je vysoká účinnosť a dlhá životnosť tepelného čerpadla. V rámci rekonštrukcií ho môžete zapojiť do už existujúceho vykurovacieho systému s plynovým kotlom. Inteligentné ovládanie (s hybridným riadením) následne zabezpečí optimálne fungovanie. Možností je samozrejme viac, aroTHERM Split dokáže spolupracovať s ďalšími produktami značky Vaillant. Do úvahy prichádza aj solárna, fotovoltická zostava či riadené vetranie s rekuperáciou vzduchu. Ak je požiadavka domácnosti na teplú vodu vyššia, tepelné čerpadlo možno skombinovať so závesným hydraulickým modulom a zásobníkom teplej vody uniSTOR (300 – 500 l). Systém sa môže ovládať pomocou inteligentného ekvitermického regulátora multiMATIC VRC 700, online aplikácie multiMATIC v smartfóne či tablete (len s internetovým komunikačným modulom VRC 920).

Vnútorné tepelné čerpadlo

Minimálna hlučnosť a zjednodušená inštalácia – bez potreby vonkajšej jednotky. Tým sa vyznačuje vnútorné tepelné čerpadlo Vaillant versoTHERM plus vzduch/voda (3, 5 a 7 kW, A++/A+++). Dokáže zabezpečiť tepelnú pohodu v interiéri, chladenie a (v kombinácii s externým zásobníkom) aj prípravu teplej vody.

Vnútorné tepelné čerpadlo versoTHERM plus
Tepelné čerpadlo Vaillant versoTHERM plus

Nepotrebuje vonkajšiu jednotku a dôležité hydraulické i elektrické komponenty sú už predpripravené z výroby, čím sa výrazne uľahčil proces montáže. Inštaluje sa iba do vnútra rodinného domu, s prieduchmi cez jeho obvodovú stenu. Pri inštalácii na prízemí sú zvonku viditeľné iba ochranné mriežky. Patrí medzi najtichšie vnútorné tepelné čerpadlá na trhu, jeho hlučnosť je porovnateľná s modernou chladničkou. Nízke prevádzkové náklady dosahuje vďaka vysokej účinnosti a hermeticky uzavretému chladivovému okruhu. Zariadenie sa ovláda pomocou inteligentného ekvitermického regulátora multiMATIC VRC 700 a taktiež s možnosťou ovládania cez internet (s internetovým komunikačným modulom VRC 920) a aplikáciu v smartfóne. Zároveň je pripravené na spoluprácu s fotovoltickými i vetracími systémami.