Protherm (Vaillant Group Slovakia, s.r.o.)

 

Na regulátory sa v domácnosti často zabúda, majú pritom dôležitú funkciu. Sú nevyhnutné na to, aby kondenzačné kotly pracovali flexibilne (podľa potrieb konkrétnych domácností), efektívne a hospodárne, aby nedochádzalo k plytvaniu energií.

Počasie sa mení zo dňa na deň (i v priebehu dňa) a bez možnosti flexibilného regulovania teploty vykurovania sa domácnosti jednoducho nezaobídu. Viete, aké sú najnovšie možnosti?

 

migosmart

Smart regulátor MiGo značky Protherm.

 

Smart regulátor

Na flexibilné a diaľkové ovládanie vykurovania a prípravy teplej vody s kondenzačným kotlom si majitelia domov, bytov (či iných nehnuteľností) môžu zvoliť napríklad smart regulátor. Nastavovať teplotu či režimy vykurovania môžu vďaka nemu aj cez internet – prostredníctvom aplikácie v smartfóne či tablete. Takým je napríklad ekvitermický regulátor MiGo navrhnutý výhradne pre kotly značky Protherm. Jednou aplikáciou je možné riadiť viacero systémov v tej istej domácnosti alebo aj vo viacerých domácnostiach naraz. So smart regulátorom MiGo dokážu domácnosti docieliť viac úspor, než s inými regulátormi tohto druhu. A to v dôsledku efektívneho riadenia systému presne podľa aktuálneho počasia a zvyklostí domácnosti. Ak sa zmení vonkajšia teplota, regulátor MiGo okamžite kompenzuje rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou na základe online údajov o počasí z internetu. Týmto spôsobom sa spotrebuje menej energie na vykurovanie pri ochladení a tiež sa zbytočne neprekuruje, ak sa zvýši vonkajšia teplota. Užívateľ dostane inteligentný a efektívny nástroj ovládania vykurovacieho systému a súčasne prehľadné grafické vyhodnotenie spotreby energie i priebehu požadovanej a skutočnej teploty v miestnosti. Prehľadné grafické vyhodnotenia za vybrané obdobie (napr. za mesiac alebo za dva roky) umožňujú porovnávať spotrebu energií i veľkosť úspory energií. Smartfónová regulácia vykurovania a ohrevu vody dá zároveň užívateľovi pocit pohodlia, flexibility a slobody.

 

smartmigo

Ovládanie vykurovania cez smartfón.

 

Univerzálny regulátor

V praxi sa osvedčili aj univerzálne systémové regulátory. Bez ohľadu na to, ako zložitý je vykurovací systém, inteligentné systémové regulátory fungujú ako nervové centrum. Jedným z nich je MiPro, ktorý bol vyvinutý pre spoluprácu s kotlami značky Protherm. Umožňuje samostatné a veľmi efektívne riadenie až troch vykurovacích okruhov (napr. okruhy s radiátormi a okruh s podlahovým vykurovaním), ako aj solárnych systémov bez vlastnej regulácie. U veľkých objektov dokáže regulovať naraz až sedem kotlov v kaskáde (s eBus zbernicou). Vie tiež riadiť akumulačný zásobník s ohrevom z externého zdroja tepla, napríklad z kotla na tuhé palivo. Inteligentným ovládaním systému dosahuje vykurovacie zariadenie vyššiu účinnosť a väčšie úspory energie. Podstatou je ekvitermické riadenie a funkcia adaptívnej vykurovacej krivky.

 

miproSystémový regulátor MiPro značky Protherm.

 

Na čo dať pozor

Zásadnou otázkou pri výbere regulátora je, aké komunikačné rozhranie má kondenzačný kotol. Staršie typy vykurovacích zariadení totiž nemusia byť kompatibilné s najnovšími typmi regulátorov. A ešte jedna dôležitá informácia. Ak sa v domácnosti vymení starý nekondenzačný kotol za nový kondenzačný, môže sa ušetriť až 30 % prevádzkových nákladov na vykurovanie. Ešte viac úspor majitelia domov a bytov docielia práve vďaka inteligentnému regulátoru. To, či regulátor prinesie požadovaný efekt, však závisí nielen od jeho nastavenia, ale aj od kondície celej vykurovacej sústavy.