Napriek tomu, že je dnešný trh s vykurovacími telesami bohatý, doskové radiátory zostávajú aj naďalej obľúbenou klasikou. Aj tu však ide technický vývoj napred a výsledkom sú výrobky poskytujúce tepelnú pohodu, ktoré ale súčasne dokážu znížiť spotrebu energie na vykurovanie. KORADO predstavuje rad energeticky úsporných doskových vykurovacích telies RADIK RC s unikátnou konštrukciou riadeného zatekania.

 

Čo je riadené zatekanie

Riadené zatekanie umožňuje úplné alebo čiastočné uzatvorenie prietoku vykurovacej vody zadnou doskou telesa. Vďaka tomu dochádza ku zvýšeniu strednej teploty čelnej dosky vykurovacieho telesa, čím vzrastie podiel sálavej zložky tepla odovzdávaného do vykurovaného priestoru. Inštaláciou vykurovacieho telesa RADIK RC ušetríte až 15 % nákladov na energiu a o 50 % zrýchlite nábeh tepla v miestnosti. Uzatvorená zadná doska zároveň slúži ako tieniaca, čo znamená, že znižuje tepelné straty steny za telesom až o 33 %.

To, že uzatvorená zadná doska pôsobí ako  tepelná clona, dokazuje nameraná povrchová teplota steny len 26,9 °C, oproti teplote 41,9 °C vykurovacieho telesa so sériovým zatekaním.

 

termo

 

termoo

 

telesa

 

O spôsobe zatekania teplonosnej látky rozhoduje rozdeľovací ventil umiestnený v spodnej časti vykurovacieho telesa, a to na strane s termostatickým ventilom. Pretekanie dosák je v prípade RADIK RC paralelné, teda s nižšou hydraulickou stratou. Na užívateľovi  je voľba, či nastaví prietok buď len čelnou doskou alebo oboma doskami. Touto voľbou  je možné prispôsobiť tepelný výkon k dosiahnutiu optimálnej tepelnej pohody. Vykurovacie teleso RADIK RC s uzatvorenou zadnou doskou je dostačujúce po väčšinu vykurovacej sezóny, plný výkon je potrebný len po dobu 3-5 týždňov. Teleso v základnom vyhotovení umožňuje pravé alebo ľavé spodné pripojenie.

 

Dostupné vyhotovenia

Vykurovacie telesá z radu RADIK RC je možné využívať pre jednorúrovú  i dvojrúrovú vykurovaciu sústavu s núteným obehom. Vyrábajú sa v šiestich výškach (od 300 do 900 mm), šestnástich dĺžkach (od 400 do 3000 mm), v typoch 20, 21, 22 a 33 s pripojovacím rozstupom 500 mm.

Doskové vykurovacie teleso RADIK RC, rovnako ako aj ďalšie radiátory RADIK, ponúkajú tri varianty čelnej dosky – hladkú (PLAN), s jemnými horizontálnymi prelismi (LINE) alebo štandardnú profilovanú (VKU). Kvalitná povrchová úprava ponúka širokú paletu farebných odtieňov zo vzorkovnice  KORADO, ďalšie zo vzorkovnice RAL.

 

radiko

 

rckvu

 

Vykurovacie teleso RADIK RC patrí do skupiny energeticky úsporných výrobkov S-CONTROL.

V sortimente KORADO nájdete tiež doskové vykurovacie telesá RADIK KLASIK – R (pre rekonštrukcie), RADIK VKM (so spodným stredovým pripojením s vloženým ventilom), RADIK MM (so spodným stredovým pripojením bez vloženého ventilu, umiestnenie termostatickej hlavice pod vykurovacím telesom), RADIK VKM8 (vykurovacie teleso s univerzálnym spôsobom pripojenia na vykurovaciu sústavu), RADIK PREMIUM (vertikálne orientované dizajnové teleso) a novo i RADIK PLAN SET s potlačou čelnej dosky.

Celý sortiment je k videniu na výstave FOR ARCH v Prahe v dňoch 18. – 22. 9. 2018 na stánku KORADO, hala 4, sektor 4 B.

Viac o produktoch a novinkách nájdete na www.korado.cz