VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Spoločnosť VELUX vyhlásila víťazov medzinárodnej súťaže, určenej pre študentov architektúry, Active House Award. Odborná porota posudzovala návrhy študentov na tému „Materská škola budúcnosti“. Popri cenách, ktoré vybrala odborná porota, bola odovzdaná aj cena detskej poroty, ktorú tvorili deti z brnenského Detského domova Dagmar.

Študenti architektúry v rámci súťaže Active House Award 2018 prostredníctvom svojich návrhov predstavili vízie nových štandardov pre budúce predškolské zariadenia, postavené na zásadách tzv. aktívneho domu. Ich pohľad na danú tému hodnotila odborná porota v tomto zložení:

–          Kamil Mrva (Kamil Mrva Architects),

–          Michal Krištof (Chybik + Kristin Architects & Urban Designers),

–          Martin Jančok (Plural),

–          Klára Bukolská (VELUX SLOVENSKO a Česká republika),

–          Lone Feifer (VELUX, Active House Alliance).

 

Okrem kvality architektonického a urbanistického riešenia jednotlivých návrhov a dosiahnutia štandardov aktívneho domu, hodnotila porota aj prácu študentov s denným svetlom, dostatočné množstvo denného svetla, hospodárenie s energiami a celkový dopad na životné prostredie.

Súťaž Active House Award dáva študentom vysokých škôl príležitosť zamyslieť sa nad návrhom budovy nielen z pohľadu architektonickej kvality, ale aj z hľadiska kvality vnútorného prostredia a udržateľného prístupu k navrhovaniu stavieb. Pre nás bolo veľmi poučné vidieť, koľko rôznych príležitostí ku skvalitneniu života predškolákov a ich okolia študenti našli a spracovali. Verím, že aj téma ročníka 2018 – FUTURE LIVING sa stretne s takým záujmom zo strany študentov, ako aj v prípade materských škôl,“ hovorí Klára Bukolská, hlavná architektka spoločnosti VELUX pre Slovensko a Českú republiku.

Hlavnú cenu odbornej poroty získali Máté AsbóthJozef BorákFakulty architektúry Slovenskej stavebnej univerzity v Bratislave. „Do škôlky sme chodili všetci a tak sme mali určitú predstavu o tom, ako tie priestory väčšinou vyzerajú. Osobná skúsenosť nám uľahčila rozhodovanie napríklad v tom, aké použijeme materiály, do akého prostredia ju umiestnime, ako by mali byť orientované okná,“ popisujú prípravy projektu autori. Na druhom mieste sa umiestnil Tomáš Jozefík z rovnakej fakulty. Medzi súťažiacich boli rozdelené finančné odmeny v hodnote 6000 eur.

Active House Award 2017: Hodnotenia odbornej poroty

 

aha01

1. miesto – Máté Asbóth a Jozef Borák (SR)

Návrh Kindergarten Leonardo oslovil súťažnú porotu najviac. Urbanistický koncept lúčov prízemnej stavby sa stal základom jeho úspechu. Jednotlivé pavilóny sa pretínajú v strede dispozície objektu. Prirodzený kontakt exteriér-interiér umocňuje zasklenie v prieniku pavilónu učební. Porota ocenila jednoduchú, čitateľnú grafickú prezentáciu vrátane Active House Radar.

 

aha002

2. miesto – Tomáš Jozefík (SR)

Devízou návrhu je jeho univerzálna povaha, ktorá umožňuje flexibilnú variabilitu jeho umiestnenia. Dosahuje ju prostredníctvom modulárnej skladby jednotlivých individuálnych elementov, z ktorých sa materská škola skladá.

Tento koncept umožňuje rýchle zmeny veľkosti škôlky, aj zmenu jej vnútorného využitia. Práca obsahuje dobre navrhnuté vnútorné priestory, ktoré sú špecifické pre jednotlivé aktivity. Otázkou je všadeprítomné odvolávanie sa na tradičnú formu sedlovej strechy.

 

aha03

Mimoriadna cena poroty – Martin Odehnal, Jakub Marek (ČR)

Návrh porotu výrazne zaujal. „Meňavkovitý“ tvar stavby škôlku v ideálnom prípade vsádza do zelene, vytvára kontinuálny priestor pre deti ako v interiéri, tak aj vo vonkajšom dvore. Veľmi podarený koncept, ktorý deťom dáva všetko, čo by im moderná škôlka mala dať – množstvo svetla, bezpečnosť, veľkorysý priestor pre hranie sa vnútri i vonku. Porota odporúča jednu vec: chýbalo priestorové zobrazenie interiéru, ktorý bol preto viac na predstavách poroty a čítaní výkresov ako na autorsky artikulovanom priestorovom zobrazení.

 

Čestné uznania

aha04

Tereza Zvolská / Ivona Uherková

 

 

aha05

Jakub Brahmi / Karolína Langnerová / Marieta Malíková

 

 

aha06

Lenka Baková

 

 

aha07

Kamil Gross / Markéta Němcová

 

Cena detskej poroty

Cenu detskej poroty vybrali deti z Detského domova Dagmar. Získal ju projekt Dávida Magyaricsa.

Deti návrh zaujal farebným prevedením, dostatočnou veľkosťou, blízkosťou prírody, veľkými oknami s výhľadom a množstvom možností, ako sa zabaviť. Na všetkých návrhoch deti ocenili hlavne netradičné tvary miestností a spojenie interiéru s prírodou.

 

aha08

 

Spoločnosť VELUX spolupracuje s Detským domovom Dagmar dlhodobo. „Pre nás táto spolupráca neznamená len finančnú podporu. Chceme sa s deťmi vidieť, zapájať ich do našich aktivít, niečo im odovzdať. Preto sme sa rozhodli pre túto tému súťaže – Materské školy budúcnosti. Deti sme poprosili, aby aj ony vybrali spomedzi súťažných návrhov svojho favorita; škôlku, ktorá sa im najviac páči a do ktorej by rady chodili. Zároveň sme im vysvetlili princípy zdravého bývania,“ uviedol Petr Král, marketingový manažér VELUX pre Slovenskú a Českú republiku.

 

aha09

 

Deti z Detského domova Dagmar sa zábavnou formou dozvedeli o zásadách zdravého bývania, ktoré reprezentuje koncept aktívneho domu. Ten je definovaný kvalitou vnútorného prostredia, ohľaduplnosťou k životnému prostrediu a energetickou efektivitou objektu. Dôležitá je predovšetkým vzájomná integrácia uvedených aspektov a ich vplyv na samotnú architektúru, ľudské zdravie a príjemné prostredie pre život.

Bolo veľmi inšpiratívne vidieť, s akým nadšením sa deti role porotcov zhostili a aké argumenty považovali zo svojho pohľadu za dôležité. Hravou formou sme im zároveň pomohli nahliadnuť do tvorivého procesu a myslenia architekta moderných zdravých budov. Veríme, že pokiaľ sa deti pre architektúru nadchnú a pochopia jej zmysel, bude celková kvalita nášho vybudovaného prostredia v budúcnosti na omnoho vyššej úrovni. Spolupráca s deťmi bola veľkým obohatením ostatného ročníka súťaže, dôvodom pozrieť sa na jednotlivé návrhy aj ich očami a nielen pohľadom architekta,“ doplnila Klára Bukolská.