Prípadne zacentrovať logo do stredu na výšku/šírku, ak je pomer Vášho loga iný
Názov súboru File Size
Nenašli sa žiadne položky
Max. veľkosť súboru 256MBB. Podporované formáty súborov: gif jpeg jpg png
Vyberte súbor
Obchodní zástupcovia


Kontaktná osoba

Za obsahovú stránku a prezentácie zodpovedá objednávateľ. Cena registrácie je jednorázovo 100 € bez DPH. Na základe vyplneného formulára obdržíte faktúru. Po úhrade faktúry budú údaje zverejnené na portáli.