Nie každé podkrovie je vhodné na rekonštrukciu. „Nehnuteľnosti v ktorých je možné priestor priamo pod strechou prestavať na obytnú plochu, majú sedlové a manzardové strechy. Ak má dom iný typ strechy, napríklad valbovú, pultovú alebo stanovú, nie je isté, či bude spĺňať stavebné a dispozičné požiadavky na bývanie. V takom prípade je nutné odborné posúdenie statika a architekta,“  vysvetľuje Richard Klička, odborník z projektových marketov HORNBACH.

Odporúčania odborníka a potrebné povolenia

Tvar strechy, jej sklon, svetelnú výšku miestnosti či statiku dokážu zhodnotiť iba odborníci. Najlepšie poznajú aktuálnu legislatívu a stavebné normy, ktoré musí stavba spĺňať. Iba odborník môže posúdiť, či konštrukcia domu unesie váhu nového priestoru, alebo či sú niektoré časti krovu deformované, napadnuté hubami či hmyzom. Je dôležité posúdiť stav strešnej krytiny a spojovacích prvkov, ktoré môžu sťažiť rekonštrukciu a výrazne navýšiť rozpočet prestavby. Odborné posúdenie stavby hneď na začiatku môže odhaliť skryté chyby, ktoré  by mohli priebeh rekonštrukcie prekaziť alebo predĺžiť.

Stabilita konštrukcie a dostatok svetla

Ideálnou konštrukciou do podkrovia je krokvová sústava bez väzných trámov alebo hambálková s priečnymi vzperami. Poškodenú nosnú konštrukciu je nutné vymeniť a novú prispôsobiť podľa pokynov statika a architekta. Vždy je potrebné zvážiť nosnosť, pretože konštrukcia nemusí uniesť váhu novej krytiny a zateplenia. Drevené časti sa ošetria proti hubám a drevokaznému hmyzu.

Dôležitým bodom pri prestavbe podkrovia je tiež dostatok svetla. Pri výbere okien je podstatné myslieť na celkovú rekonštrukciu a dispozičné riešenie priestoru, teda počet miestností a ich veľkosť. „Podkrovie sa dá presvetliť oknami v priečelí, balkónikom alebo veľkými strešnými oknami. Obľúbeným riešením sa stavajú svetlovody, ktoré dokážu usmerňovať svetlo tam, kde je potrebné,“ popisuje Richard Klička z HORNBACHU. „Pri montáži strešných okien je nutné venovať zvýšenú pozornosť napojeniu strešného plášťa na konštrukciu okna. Presakujúca vlhkosť by mohla okno po čase deformovať.“

 

Izolácia strechy

Pri rekonštrukcii podkrovia je skvelou voľbou technológia suchej stavby, vďaka ktorej zabránite zbytočnej vlhkosti. „Suchá výstavba je moderná technológia s minimom mokrých zásahov, ako je napríklad murovanie, malta alebo lepenie, a preto je vhodná do všetkých interiérov,“ radí R. Klička. Suchý postup sa môže použiť pri izolácii, stavbe strešných pohľadov aj realizácii podláh.

Základom suchej montáže izolácie sú pásy zo sklenej vaty a sádrokartnové dosky. Tie sa pripevnia na nosnú konštrukciu, zatmelia a vystužia páskami. „Priestor medzi jednotlivými trámami sa utesní izolačnou vatou, ktorá sa medzi krokvami prikryje parotesnou fóliou, aby sa zabránilo prieniku vlhkosti. Jednotlivé pásy fólie sa nepriechodne zlepia dohromady. Kvalitnú izoláciu oceníte nielen v zime, ale aj v lete,“ konštatuje odborník.

Stavba stien a podlahy

Rovnaký postup suchej stavby aplikujte aj pri izolácii stien. Po montáži izolačných pásov sklenej vaty a jej prekrytí parozábranou, sa na nosníky drevenej konštrukcie krovu pripevnia profily na uchytenie dosiek. Narezané sadrokartónové dosky sa pripevnia pomocou skrutiek na všetky steny miestnosti. Po osadení podkrovia sadrokartónovými doskami zostáva ešte zakryť špáry a upraviť rohy a sokle lištami.

Suchý proces zvoľte aj pri stavbe podlahy. Nerovnosti sa vyrovnajú suchým podsypom, na ktorý sa umiestni vrstva tepelnej a zvukovej izolácie. Po položení izolačnej vrstvy sa pokračuje tzv. roznášajúcou vrstvou. „Je to plocha, ktorá slúži k rovnomernému rozneseniu zaťaženia izolačnej vrstvy podlahy a zabráni tak jej poškodeniu,“ vysvetľuje Richard Klička z HORNBACHU a dodáva: „Túto vrstvu vytvoríte použitím sadrokartónových, drevotrieskových či betónových dosiek.“ Podlahu je nutné oddeliť od stien a priečok dilatačnou medzerou. Na takto pripravenú podlahu sa dá položiť dlažba, koberec, parkety alebo PVC krytina.“

Ako zlepšiť vlastnosti podkrovia

Zakryť nerovnosti stropu alebo zlepšiť tepelné, akustické či protipožiarne vlastnosti miestnosti je možné pomocou sadrokartónových podhľadov. „Kombináciou závesného podhľadu s tepelnou izoláciou z minerálnych vlákien sa vyrieši nie len tepelná izolácia stropu, ale zlepší sa aj akustika a požiarna ochrana podkrovia,“ hovorí Richard Klička z HORNBACHU. Použiť sa môžu klasické sadrokartónové alebo kazetové dosky. Výberu dosiek by sa mali prispôsobiť nosné profily, na ktoré sa pripevnia. Sadrokartónové dosky a môžu využiť aj pri montáži priečok.