Spoločnosť Siemens predstavila zariadenie Connect Box – otvorené a jednoducho použiteľné IoT riešenie určené pre prepojenie a správu menších až stredne veľkých budov. Poskytuje užívateľsky prívetivý prístup monitorovania výkonnosti budov s potenciálom optimalizovať energetickú účinnosť až o 30% a podstatné zlepšenie kvality vnútorného ovzdušia v budovách ako sú napr. školy, maloobchody, byty alebo menšie kancelárie.

Connect Box užívateľom umožňuje vykonávať základné každodenné úlohy správy budovy z jedného miesta, a to prostredníctvom cloudového rozhrania bez potreby dodatočnej brány (gateway) alebo softvéru. Alarmové upozornenia na možné problémy, ako aj vizualizované historické trendy, poskytujú zmysluplný pohľad na výkonnosť budovy a podporujú optimalizáciu prevádzky budovy bez ohľadu na čas.

Pripojenie ku Connect Boxu je zabezpečené online prístupom z počítača alebo smartfónu. Inštalácia je vykonaná jednoducho a rýchlo vďaka systému „plug and play“, takže systémoví integrátori, technici a facility manažéri nepotrebujú inžinierske zručnosti na nastavovanie, konfiguráciu a prevádzku systému. Neustále rozširujúca sa knižnica obsahuje viac ako 500 periférnych zariadení od spoločnosti Siemens, ale aj od tretích strán, ktoré sú pripravené na použitie: IoT snímače, merače energií, servopohony a ďalšie. Inteligentný prevodník podporuje až jedenásť komunikačných protokolov – štandardných aj patentovaných, káblových aj bezdrôtových, vrátane protokolov ako napr. LoRaWAN, BACnet, Modbus a KNX.

Jeden hardvér je možné použiť dvoma spôsobmi, pretože k dispozícii sú dva licenčné modely. „Cloudová“ licencia umožňuje užívateľom ukladať údaje o budovách v online databáze Connect Boxu. Poskytuje tvorbu intuitívnych dashboardov, správu alarmov a ukladanie historických trendov. Druhým modelom je tzv.  „On-premise“ licencia, ktorá umožňuje užívateľom jednoducho integrovať údaje zozbierané z IoT alebo káblovo pripojených zariadení do existujúceho automatizačného systému, systému správy budov (BMS) alebo externého cloudu. Oba varianty sú spravované a aktualizované na diaľku.

Významné vlastnosti zariadenia Connect Box:

  • Monitorovanie stavu technológie

Vďaka možnosti diaľkového ovládania sú všetky technológie neustále pod kontrolou. Dáta z budovy sú prístupné kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Dostupné dashboardy zaistia non-stop monitoring budovy a jej zásadných ukazovateľov.

  • Notifikácie alarmov a udalostí

Možnosť vytvorenia vlastnej triedy alarmov podľa svojich preferencií a okamžité oznámenie v prípade akýchkoľvek problémov v dohliadanej technológií. Možnosť prehliadania histórie zaznamenaných alarmov a ich filtrácia na základe stavu, stupňa závažnosti a typu vybavenia.

  • Prehliadanie trendov

Podrobná vizualizácia a kontrola vývoja sledovaných veličín v čase. Zisťovanie odľahlých meraných hodnôt alebo zariadení potrebných na nahradenie.

Výhody použitia Connect Boxu:

  • „Plug and play“ inštalácia na pár klikov
  • Knižnica s viac ako 500 periférnymi zariadeniami (Siemens aj tretie strany)
  • Podpora 11 komunikačných protokolov
  • Intuitívne užívateľské rozhranie v počítači alebo smartfóne
  • Aktualizácie systému na diaľku
  • Zobrazenie grafických trendov a zasielanie alarmových notifikácií
  • 4G SIM karta a dátový plán pre bezpečnú a konfigurovateľnú sieť

IoT otvára cestu k zdravým budovám s nulovými emisiami

Aj pre menšie a stredne veľké budovy, ktoré boli doteraz prevádzkované bez akejkoľvek automatizácie, je čoraz dôležitejšie, aby ich prevádzka bola energeticky efektívna a klimaticky neutrálna. Na jednej strane z dôvodu vlastných nákladov, na druhej strane preto, že je potrebné plniť čoraz viac regulačných požiadaviek, ktoré vyžadujú udržateľnú prevádzku. Z technického hľadiska, riešenia pre budovy založené na IoT nielenže poskytujú to, čo je potrebné na realizáciu takýchto požiadaviek, ale sa aj oplatia. A práve zabezpečenie týchto kľúčových funkcií v oblasti správy budov zariadenie Connect Box poskytuje.

Viac informácií nájdete na www.siemens.sk/technologie-budov