Systémy StoVentec umožňujú bezpečnú procesne-technickú manipuláciu s trojrozmernými plochami fasád, môžu byť opatrené bezškárovou omietkou alebo obložené prírodným kameňom či keramikou. V rámci reťazca digitálnych procesov – od plánovania až po montáž – majú pritom projektanti a architekti plnú podporu zo strany odborníkov skupiny Sto.

Jedna zo základných potrieb architektov – vyjadriť svoje nápady aj prostredníctvom plášťa budovy – vyvoláva rastúci dopyt po zakrivených homogénnych plochách, niekedy hladkých, niekedy s textúrou. To potom vedie k podstatne vyšším nárokom na nosnú konštrukciu, povrchy a ich spracovanie. V tejto oblasti je významným pomocníkom tvorcov predsadený odvetrávaný systém StoVentec.

Nezáleží na tom, či ide o novostavbu alebo rekonštrukciu

Systémy StoVentec sú vďaka svojej prispôsobivosti vhodné nielen pre energeticky optimalizované úpravy fasád pri novostavbách, ale aj pri rekonštrukciách. Vždy sa skladajú z individuálne spočítanej nosnej konštrukcie z nerezovej ocele alebo hliníka, zateplenia z minerálnej vlny a ochrannej vrstvy, ktorá opäť môže byť podkladom pre rôzne povrchové úpravy. Konštrukčné oddelenie izolácie a opláštenia predsadeným odvetrávaným priestorom na jednu stranu slúži na to, aby bola vlhkosť neustále odvádzaná od nosnej časti a jej zateplenia, na druhú stranu výrazne zlepšuje protihlukovú ochranu. Vďaka nej sú systémy veľmi robustné, odolné a majú dlhú životnosť.

stofasada2

Ľahký, flexibilný a pritom veľmi odolný

Jadrom opláštenia je nosná omietková doska z ľahčeného skleneného granulátu. Tá je z oboch strán laminovaná armovacou tkaninou zo sklenených vlákien, ktorá je veľmi odolná proti trhlinám. Takéto spojenie vytvára prenos zaťaženia, ktorého charakteristika je porovnateľná s železobetónom. Napriek tomu je vlastná hmotnosť dosky s hrúbkou dvanástich milimetrov veľmi nízka – iba 6 kg/m2. Touto nosnou doskou sa dajú vytvárať ambivalentné zakrivené plochy – s polomerom ohnutia od štyroch do troch metrov a so všetkými druhmi plôch odklonených od vertikály.

stofasada3

Digitálny proces od návrhu až po montáž

Pre projektovanie takejto fasády je nevyhnutný kompletný 3D model, ktorý zahŕňa nosnú konštrukciu, nosnú dosku a koncové vrstvy, pretože reťazec digitálnych procesov v týchto prípadoch zahŕňa aj proces výroby a montáže. Tu spoločnosť Sto poskytuje architektom podporu pri plánovaní projektu. Skúsenosti odborníkov na fasády z nemeckého Schwarzwaldu s riešeniami „iD Individual Digital Engineering“ umožňujú intenzívnu spoluprácu pri kontrole 3D údajov. Nerealizovateľné detaily sú tak včas rozpoznané a optimalizované, vďaka tomu je proces rýchlejší a efektívnejší a je zaistená jeho uskutočniteľnosť. Nevyhnutná nosná konštrukcia, rôzne geometrie a nadstavby koncových vrstiev sú vytvorené podľa zadania (napr. podľa sklonu). Nosnú konštrukciu je v mnohých prípadoch možné realizovať vo variante bez tepelných mostov, ktorá je certifikovaná darmstadtským Inštitútom pasívneho domu, v ostatných prípadoch vo variante optimalizovanej z hľadiska tepelných mostov.

stofasada4

Široké možnosti povrchových úprav

Predsadený prevetrávaný zatepľovací systém ponúka predovšetkým bezškárovú povrchovú úpravu, ktorú je možné kombinovať s rôznymi povrchovými úpravami. V sortimente Sto medzi ne patria omietky (StoVentec R), prírodný kameň (StoVentec S), keramický obklad (StoVentec C), sklenená mozaika (StoVentec M) a sklo (StoVentec G). Fasády plniace najvyššie požiadavky na vzhľad a odolnosť sú realizovateľné aj zo systémov s priznanými škárami – s panelmi z prírodného kameňa (VeroStone Massive) alebo zo sklenených panelov (StoVentec Glass). Pri systéme StoVentec bezo zvyšku platí: kto zatepľuje, nepotrebuje sa vzdať individuality. Limity, ktoré nás brzdia pri kontaktných zatepľovacích systémoch, u StoVentec neplatia.
Viac informácií o predsadenom prevetrávanom zatepľovacom systéme StoVentec nájdete na www.sto.sk.