Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Ak by ste pátrali po tom, či Slováci bývajú radšej v bytových alebo v rodinných domoch, vyšlo by vám, že je to približne narovnako. Polovica obyvateľov Slovenska žije v rodinných a druhá polovica v bytových domoch.

Jedni aj druhí sa o svoje bývanie musia starať a my sa teraz podrobnejšie pozrieme na tých druhých. Na Slovensku sa v bytových domoch nachádza takmer 900-tisíc bytov. Tri štvrtiny z bytových domov sú staršie ako 20 rokov. Vyžadujú si permanentné sledovanie technického stavu a následné odstraňovanie nedostatkov. Zároveň sa zvyšujú nároky na tepelnú odolnosť vonkajších obalových konštrukcií a energetickú náročnosť budov. Nie, dnes už nie je úlohou štátu zabezpečovať sladký a bezstarostný spánok vlastníkov bytov v bytových domoch tak ako v minulosti. Kvalita života v bytovom dome je teraz záležitosťou každého, kto v ňom žije.

Keď obnova, tak celková

Obnova bytových domov je proces, ktorý sa začína krátko po ich odovzdaní do užívania. Kvalitu každej stavby ovplyvňuje jej vek. Odstraňovanie systémových porúch, prípadne chýb v statike, je nevyhnutnosťou. Dôležité je tiež znižovanie nákladov na energie. Je známe, že energetická náročnosť budov na Slovensku je až 2,5-krát vyššia, ako predstavuje celosvetový priemer. Cenu energií síce ovplyvniť nevieme, ale vieme si regulovať ich spotrebu. Čím menej tepla a teplej vody spotrebujeme, tým viac ušetríme. Preto je vhodné, aby staršie bytové domy podstúpili obnovu, najlepšie celkovú.

Čo je potrebné urobiť

Súčasťou takejto obnovy by bezpodmienečne mala byť oprava a zateplenie balkónov a lodžií, výmena okien a vchodových dvier, rekonštrukcia spoločných priestorov bytového domu, zateplenie základov, obvodových múrov a strechy domu… Nevyhnutnosťou je tiež zabezpečenie vyregulovania vykurovacej sústavy a tepelné zaizolovanie a vyregulovanie rozvodov teplej vody. Toto všetko sú opatrenia, vďaka ktorým sa dá zásadne znížiť spotreba energie celého bytového domu, a teda aj jednotlivých bytov, hoci aj o polovicu.

Výhodné finančné riešenie

Samozrejme, všetky tieto úpravy si vyžadujú istú finančnú investíciu. Je výborné, ak sa správcovská organizácia rozhodne pre dôkladnú a bezpečnú prípravu na budúcnosť napríklad prostredníctvom stavebného sporenia. Čím viac si vlastníci bytov nasporia, tým nižší úver na obnovu si potom budú musieť zobrať. Prvá stavebná sporiteľňa v súčasnosti poskytuje úvery na obnovu bytových domov už od 1,25 % ročne. Splatnosť týchto úverov s jednoročnou fixáciou môže trvať až 30 rokov. Fixácia úrokovej sadzby však môže byť aj na 10 či 15 rokov alebo dokonca i na celú dobu splatnosti úveru. Mimochodom, podmienky pri vyšších úveroch vám PSS stanoví individuálne, pričom požičané prostriedky netreba ani zakladať nehnuteľnosťou. Stačí len vinkulovať tri mesačné splátky úveru alebo zriadiť záložné právo k pohľadávkam fondu údržby a opráv bytového domu.

Oslovte odborníkov

Obráťte sa na obchodných zástupcov Prvej stavebnej sporiteľne. Kontakty na nich nájdete na www.pss.sk alebo zatelefonujte na 02/55 58 55 58. Ochotne vás navštívia kdekoľvek. Prídu aj na vašu schôdzu vlastníkov bytov.