Flexibilná UNIPLATŇA z tvrdeného extrudovaného polystyrénu s povrchovou úpravou spoľahlivo nahradí sadrokartón i ľahké pórobetónové murivo.

Vďaka svojej nízkej hmotnosti a tvarovateľnosti zjednoduší a urýchli stavebné úpravy. Zásadnou výhodou UNIPLATNE je odolnosť proti vode, ktorá umožňuje jej bezpečné použitie v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou. Uplatnenie však nachádza nielen pri stavebných úpravách kúpeľní, ale aj pri realizácii odkladacích priestorov, plôch na osadenie umývadla, doplnkových plôch v kuchyniach, či opláštenia vaňového záhlavia.

 

Široké možnosti využitia

UNIPLATŇA spoľahlivo poslúži pri vytváraní vnútorných deliacich stavebných konštrukcií i podhľadov. Vďaka odolnosti proti vysokému zaťaženiu z nej možno vytvoriť podkladovú vrstvu pre podlahy alebo schody. Ponúka tiež jednoduchý spôsob, ako vyrovnať podklad pre lepenie obkladu a dlažby.

Praktické je aj využitie v exteriéri ako podbitie šikmých striech, alebo ako deliaca priečka na balkóne v bytovom dome.

www.austrotherm.sk

Flexibilná UNIPLATŇA: pracovný postup

platna1

 

platna2

 

Rezanie dosky

Rezanie dosiek UNIPLATNE a vyrezanie otvorov (napr. na osadenie umývadla) je jednoduché. Stačí použiť bežné náradie (ručná píla, elektrická priamočiara píla či okružná píla).

platna3

 

Lepenie dosiek

Na dosku sa nanesie po obvode pás lepiacej malty s hrúbkou 30 až 40 mm a v strede dosky sa vytvoria terče. Tak aby lepiaca malta pokrývala minimálne 40 % plochy dosky.

platna4

 

Spojovací prvok na stenu 

Na nalepenú dosku sa po zaschnutí lepiacej malty v mieste budúcej deliacej konštrukcie pripevnia spojovacie prvky.

platna5

 

Lepiaci tmel na hranu dosky

Pred vložením dosky UNIPLATNE do uchyteného spojovacieho prvku sa na styčnú plochu dosky nanesie po celej výške lepiaci tmel, príp. lepiaca malta.

platna6

 

Spojovací prvok medzi dosky

Pred vložením dosky UNIPLATNE do už vopred uchyteného UNI spojovacieho prvku sa na styčnú plochu UNIPLATNE nanesie po celej výške lepiaci tmel (prípadne lepiaca malta).

platna7

 

Osadenie druhej dosky

Doska sa osadí do spojovacieho prvku na doraz k už osadenej doske. Na styčnú plochu UNIPLATNE sa pred osadením opätovne nanesie po celej výške lepiaci tmel, príp. lepiaca malta.

platna8

 

Utesnenie rohov

Styčné plochy jednotlivých dosiek v rohoch sprchovacieho kúta sa prekryjú hydroizolačnou stierkou, do ktorej sa vloží tesniaca páska a zapracuje sa vrstvou hydroizolačnej stierky.

platna9

 

Styčné plochy dosiek

Styčné plochy jednotlivých dosiek sa prekryjú 100 mm pásom sklotextilnej mriežky, ktorý sa zapracuje vrstvou lepiacej malty (tzv. výstužná vrstva).

platna10

 

platna11

 

Opláštenie potrubia

Odpadové potrubie sa pri stene oplášti doskou UNIPLATNE tvaru L alebo U. L alebo U – profily sa vzájomne spájajú a kotvia do muriva pomocou spojovacích prvkov a lepiaceho tmelu.

platna12

 

Opláštenie vane

UNIPLATŇA slúži aj na vytvorenie opláštenia vaňových záhlaví a obloženie pre neštandardné vane.