Prax v každej práci je mnohokrát iná, ako tvrdí nejaká teória, ale každá teória sa dá overiť v praxi. Ak sa teória nedá overiť v praxi, tak sa jedná len o hypotézu, ktorá však neurčuje smer. My pri našej práci „prahneme“ po pravde, aby sme našu prácu vykonávali tak, že za „dostatok peňazí, je dostatok muziky“.

Rozvody teplej vody a cirkulácie teplej vody

Posledný polrok sme si všimli pri spracovaní cenových ponúk (CP) na výmenu vnútorných rozvodov teplej vody a cirkulácie teplej vody (TV/TVc) v bytových domoch – najmä, čo sa týka ležatých rozvodov, že sa často v projektoch a výkazoch výmer objavuje skutočnosť, že sú nové ležaté rozvody TV/TVc navrhnuté z antikorového potrubia. Videli sme to hlavne pri bytových domoch (BD) na Považí a okolo Trenčína. Keďže my bežne robíme studenú vodu (SV) z antikoru (prívodné potrubie k hydrantom má byť kovové) a TV/TVc z plastu PE-Xa, tak nám to začalo vŕtať v hlave, čo je príčinou návrhov TV/TVc z antikoru.

Čo robí tvrdá voda v rozvodoch vody?

Keďže vieme, že v Trenčianskej oblasti je veľmi tvrdá voda (vysoký obsah vápnika), tak sme sa začali domnievať, že projektanti vedia niečo, čo my nevieme. Začali sme mať „mrle“ v bruchu, lebo minulé leto sme projektovali výmenu rozvodov ZTI a ÚK v jednom 125-bytovom dome práve v Trenčíne. Dedukovali sme, že projektanti zrejme predpokladajú, že antikorové potrubia sa nezanášajú vápnikom tak rýchlo ako plastové potrubia (ak sa vôbec zanášajú). Spomenul som si, že keď naši montéri menili ležaté rozvody SV, TV/TVc v Trenčíne na Západnej 5-9, tak mi telefonovali, že budú potrebovať oveľa viac pílových plátkov, lebo tam sú „porcelánové rúry“. O pár hodín som to videl na vlastné oči (išiel som z BA): pozinkovaná rúra krásne vyšľahané zvnútra vápnikom. Hrúbka steny rúry mohla byť do 2 mm, ale vrstva vápnika bola asi 1 cm a ostal zhruba 1 cm na prúdenie vody. Nepamätám sa, či to bolo aj na SV aj na TV, fotky z toho nemáme, ale na obr. č. 1 je fotka z obdobnej situácie z BD v Novej Dubnici, kde sme robili v novembri 2023.

SV, TV/TVc v Trenčíne po 15-ich rokoch

Rozvody ZTI a PLYNu na Západnej 5-9 v TN sme menili v septembri 2009, tak sme sa rozhodli urobiť „hókus-pókus“, že vystrihneme 15-ročné potrubie a presvedčíme sa, ako je zanesené vápnikom. Vtedy sme robili rozvody SV a TV od firmy REHAU – potrubný systém RAUTITAN HIS – jednalo sa o biele rúry bez kyslíkovej bariéry a hliníkovej vrstvy. Imponovalo nám na nich to, že boli biele = čisté. Hlavne u nás v Gelnici sme boli zvedaví, či sa budú tieto rúry zanášať železom, lebo u nás je dosť železitá voda. Kúpite nové WC a do týždňa je nádržka WC červená ako rak 😊. Vtip je v tom, že na zdroji máme výbornú vodu, ale voda železo zbiera „po ceste“ = po rúrach a kým príde k odberateľovi, tak už je červená (nám chlapom z pod Tatier to ale nevadí; priamo pod Vysokými Tatrami je však voda „hladná“). Na obr. č. 2 sú vidno vystrihnuté rúry RAUTITAN HIS po 15-ich rokoch prevádzky – „čisté ako ľalia“ 😊. Ďakujeme veľmi pekne predsedovi SVB za prejavenú dôveru a ústretovosť pri tomto „hókuse-pókuse“!

TV/TVc – antikor či plast?

Medzitým, ako sme špekulovali nad tým, že „čo to tí projektanti vedia“, sa nám do rúk začali dostávať projekty napr. aj z Bratislavy, kde tiež boli TV/TVc navrhnuté z antikoru. Pomaly sa nám začalo brieždiť – ceny antikorového potrubia boli okolo roku 2019 veľmi blízke k cenám plastových potrubí. My sami sme robili alternatívny rozpočet na jeden BD, kde sme porovnávali cenu za ležaté rozvody podľa nášho zvyku (SV – antikor, TV/TVc – RAUTITANflex PE-Xa) a cenu SV, TV/TVc – všetko antikor. Samozrejme, že nejde len o porovnanie jednotkových cien rovnakých dimenzií, ale o celý potrubný systém (rúry, tvarovky, …). Vtedy sme mali otvorené ústa nad tým priblížením cien, ale kým sme ich stihli zavrieť, nastala tvrdá realita počas rokov 2020 až 2022, kde ceny materiálov rástli temer na mesačnej báze. Dnes je antikor 2x drahší ako plast, a preto do všetkých cenových ponúk píšeme upozornenie, že TV/TVc z antikoru je zbytočne drahá – z plastu to bude lacnejšie. Čiže záver je asi taký, že projektanti reflektovali na vtedajšiu dobu, keď ceny oboch materiálov boli blízke, avšak dnes to už neplatí. Otázkou ostáva, či to ľudia radšej preplatia, alebo si nechajú poradiť?

SV pred výmenou

SV po výmene

Bytové vodomery – quo vadis?

Keďže sme firma, ktorá mení rozvody ZTI a PLYNu v BD autonómne, čiže na všetky odborné činnosti máme odbornú spôsobilosť, tak máme aj oprávnenie na montáž určených meradiel (vodomery, merače tepla, plynomery) a z toho titulu sme oslovovaní na ich výmenu nezávisle na výmene rozvodov ZTI a PLYNu. Keď sa pred rokom začali šíriť fámy, že v blízkej budúcnosti bude povinnosť mať zabudované bytové vodomery na diaľkový zber dát v BD, tak sme to vo firme uzavreli tak, že sme s montážou bytových vodomerov skončili, lebo ak majú byť s rádiom, tak musia mať súvislosť so zberom dát – čiže najlepšie v spojitosti s elektronickými pomerovými rozdeľovačmi vykurovacích nákladov (EPRVN), ktoré sú už tiež s rádiom a následne s rozúčtovaním. Keďže v Gelnici je to ako na trhovisku v Zakopanom – temer každý BD má EPRVN od iného dodávateľa, tak na to sa nabalia aj vodomery s rádiom. Keď je čas odpočtov, tak v GL sa pohybujú autá od rôznych obchodných spoločností, ako sa tu pohybujú denno-denne dodávky rôznych kuriérskych spoločností.

Naša spoločnosť inštaluje aj EPRVN aj vodomery aj zabezpečuje rozúčtovanie, ale ako by už nebol priestor na rozširovanie poľa pôsobnosti.

TV a TV-C pred výmenou

TV a TV-C po výmene

Bytové vodomery – klasika či rádio?

Túto otázku som si dal začiatkom roka 2024, keď mi prišla odpoveď od jedného predsedu SVB, keď som mu poslal e-mailom fotky bytových vodomerov na SV a TV z jedného bytu, kde sa nevedel v čase odpočtov dostať. Hneď som mu poslal naše CP na výmenu byt. vodomerov v 2 alternatívach: klasika a rádio, lebo je aktuálne tieto byt. vodomery vymeniť (po 5-ich rokoch). Odpoveď znela asi takto: Máme vlastnú kotolňu, takže rozúčtovanie vôd a tepla ostáva doma (EPRVN nemajú) a ako rozumní vlastníci bytov sa musíme rozhodnúť správne – či dáme do nových vodomerov 3.650,-€ alebo 4.950,-€ (klasika alebo rádio). Jedná sa o 48-bytový dom.

Investícia do bytových vodomerov teraz a o 5 rokov

Rozumný dôvod na inštaláciu byt. vodomerov s rádiomodulmi do BD neexistuje – nerieši to úsporu na spotrebe vôd, nerieši to ani „kradnutie“ vôd. Ak niekto vidí “zisk” v tom, že nemusí byť doma počas odpočtov, tak to je drahý komfort. To by ma zaujímalo, čo taký človek spraví, keď mu na dvere zaklopú odpočtári z plynární, keď prídu odčítať plynomer? Plynomer je v drvivej väčšine umiestnený práve tam, kde sú aj byt. vodomery. V GL sme pred mesiacom zažili “komédiu” s odpočtom elektromerov v rodinných domoch: VSE poslalo výzvu občanom, aby urobili samoodpočet elektromerov tak, že urobia fotku s viditeľným číselníkom a výrobným číslom a nech to pošlú cez webový portál VSE – aké jednoduché!

Keďže bytové vodomery naďalej naceňujeme a aj ich meníme, tak sa zamýšľame, ako to budeme robiť aj o 5 rokov. Máme už skúsenosti z výmeny bytových vodomerov s rádiomodulmi po 4-och a 6-ich rokoch a tie nás učia toto: Normálne u nás brigádnik vymení za jeden deň cca 40 vodomerov (original vodár ich urobí viac, ale kto ho zaplatí?). Keď máme pri výmene vodomerov prekladať pôvodné rádiomoduly zo starých vodomerov na nové vodomery, potrebujeme na to 2 ľudí a kvôli nečakaným technickým komplikáciám pri párovaní modulov s vodomermi tá vymena zaberie dvojnásobok času. Nie je žiadna garancia, že sa podarí všetky rádiomoduly spárovať. Nám pri tej práci zlyhali 4 rádiomoduly z 32 – museli byť vymenené. Čiže zatiaľ nám to vychádza tak, že ak máme po 5-ich rokoch meniť byt. vodomery tak, že sa použijú pôvodné rádiomoduly, tak cena práce sa môže pohybovať až na úrovni nového rádiomodulu. Takže nakoniec sa nebudú ďalej používať pôvodné rádiomoduly, ale po 5-ich rokoch sa budú meniť bytové vodomery s novými rádiomodulmi. Je to moja konštatácia na základe súčasného stavu rôznych výrobcov bytových vodomerov, ktorí tú otázku výmeny po 5-ich rokoch priebežne riešia tak, aby to bolo zaplatiteľné, avšak vždy platí, že rádio bude temer 2x drahšie ako klasika.

Bytové vodomery s rádiom – legislatíva

Hovorí sa, že od r. 2027 je povinnosť mať inštalované byt. vodomery s rádiomodulmi v BD. Bez toho, aby som citoval nejaké zákony, ma zaujíma pragmatickosť takéhoto nariadenia. Čo sa stane, keď nejaký BD nebude mať inštalované byt. vodomery s rádiom? Na základe udania udelí ŠOI nejakú pokutu BD za porušenie zákona? Komu bude ublížené nedodržaním zákona? Kto utrpí nejakú ujmu? Aké finančné škody tým niekomu vzniknú? Odpočty, rozúčtovanie pobežia klasickým spôsobom – to bude trestné?

Pred mnohými rokmi mi telefonoval jeden redaktor z televízie Markíza, ktorý „riešil“ to, že jedna 80-ročná babka dostala pokutu za neoprávnený odber zemného plynu (ZP) vo výške asi 5.000,-€: nemala zaplombovaný plynomer. Zákon hovorí, že ak je porušená plomba na plynomeri, tak je to „čierny“ odber. Keďže pokutu nezaplatila, tak skončila na súde s tým, že je vinná, lebo bol porušený zákon. Sudcu nezaujímalo, koľko reálne odobrala zemného plynu, či je to technicky možné za jeden rok mať v jednoizbovom byte spotrebu ZP za 5.000,-€. Asi to sudca nemusel riešiť, ale čo je to za zákon, ktorý dostane do basy nevinného človeka? Nikto nikoho neokradol, nikomu nič nechýba. Iba zákon bol porušený … .

Metrologický zákon hovorí, že keď je porušená plomba na určenom meradle, meradlo nemeria správne. Bytový vodomer je, alebo nie je určené meradlo? Z výroby áno, ale v praxi nie – namerané hodnoty sa násobia ešte nejakým koeficientom, fungujú ako pomerové meradlá; na základe nich sa nič nefakturuje, iba rozúčtuje.

Ktorý zákon je „väčší“?

Ak sa šíria chýry, že od roku 2027 musia byť inštalované byt. vodomery s rádiomodulmi, tak akú váhu má zákon o správcovstve bytov, kde je zakotvené, že správca má nakladať s finančnými prostriedkami a majetkom vlastníkov bytov čo najefektívnejšie?

Záver

Čo sa týka byt. vodomerov s rádiomodulmi, nie som ani „za“ ani „proti“, lebo každá minca má dve strany, ale keď chce niekto použiť tú druhú stranu, tak by to mal spraviť na základe slobodnej vôle a nie zo zákona, resp. nie „strašením“, že je na to zákon, že to tak musí byť, lebo to v praxi nie je pravda. Pred týždňom sme ukončili v jednom BD v Púchove výmenu rozvodov ZTI a PLYNu a súčasťou tejto výmeny bola aj výmena byt. vodomerov (nové aj s rádiom). SVB si objednalo také vodomery, že o 5 rokov bude stačiť meniť iba kapsule – kovový spodok môže ostať zabudovaný. Také vodomery sú 3x drahšie ako klasické. Proti chuti nie je dišputát!

Ča sa týka výmeny ležatých rozvodov TV/TVc – dajte si poradiť!😊 Ing. Norbert Popeláš, konateľ spoločnosti SD Gelnica, s. r. o., www.sdgl.sk