ENBRA SLOVAKIA s.r.o.

Dopyt po fotovoltických systémoch bude rásť aj v ďalších rokoch, v kombinácii s tepelným čerpadlom po nej budú siahať predovšetkým užívatelia novostavieb či nízkoenergetických domov. Nárast záujmu by mal ťažiť aj zo zvýšenia limitov na malé výrobne elektriny či z plánov Európskej únie na povinnú inštaláciu fotovoltiky na verejné budovy od roku 2026. Limitom uspokojenia vysokého dopytu bude zrejme aj naďalej segment výrobcov fotovoltiky, aj preto nemožno v budúcnosti pri tomto riešení očakávať pokles cien.

Fotovoltické panely získavajú energiu zo slnka a premieňajú ju na elektrickú energiu. Tú je následne možné využiť v mieste inštalácie na napájanie elektrospotrebičov alebo uložiť do batériového systému na neskoršie spotrebovanie. Najvhodnejšie je možné ju využiť ako zdroj energie na ohrev teplej „úžitkovej“ vody (v slnečných dňoch pokryjú spotrebu teplej vody), ako zdroj energie na vykurovanie tepelným čerpadlom, ale napríklad prebytok produkcie sa dá výhodne využiť aj na ohrev vody pre bazény. V letných mesiacoch je totiž výkon solárnych panelov pri dobre navrhnutom systéme dostatočne veľký aj na ohrev vody v bazéne. Používajú sa ako v rodinných, tak aj bytových domoch. Všeobecne platí, že tieto systémy je možné použiť všade tam, kde je dostatok slnečného žiarenia. Jedinou podmienkou je vhodné umiestnenie panelov, ideálne južným alebo juhozápadným smerom bez zatienenia a pod správnym sklonom, čo zaistí dopad slnečných lúčov po čo najväčšiu časť dňa.

Kvôli rastu cien energií výrazne rastie dopyt po kombinácii fotovoltických panelov a tepelného čerpadla. Záujem o toto riešenie pritom bude jednoznačne stúpať aj v nasledujúcich rokoch, a to najmä pri novostavbách, prípadne starších, ale zároveň zrekonštruovaných a zateplených objektoch.

Legislatívne plány pre domácnosti aj verejné budovy

Niektoré dôvody pre obstaranie fotovoltickej elektrárne (FVE) už pritom boli čiastočne načrtnuté. Okrem snahy o získanie lacnejšej elektrickej energie spolu s minimalizáciou závislosti na vonkajších zdrojoch možno ale uviesť aj ďalšie faktory. Patrí medzi ne snaha o udržateľnosť, teda preferencie ekologického zdroja energie, či dôraz na efektivitu. Nemenej dôležitým faktorom je aj minimálna údržba fotovoltickej elektrárne.

K rastu popularity kombinácie tepelných čerpadiel a FVE v ďalších rokoch jednoznačne prispeje aj výrazné zvýšenie limitov na malé výrobne elektriny, kam fotovoltika patrí.

Väčšia podpora legislatívy smerom k fotovoltike sa potom dá čakať aj v súvislosti s plánmi Európskej komisie. Podľa nich by mali byť od roku 2026 inštalované solárne panely povinne na všetkých nových komerčných a verejných budovách.

Ceny neklesnú, prídu však účinnejšie zariadenia

Obmedzenia v tomto reťazci tak vo finále môžu predstavovať v najbližších rokoch skôr nedostatočné kapacity firiem. Hoci celý trh očakáva ďalší nárast dopytu po fotovoltike, problémom je už teraz limitovaná výroba, nedostatok projektantov či odborných montážnych pracovníkov.

To je napokon tiež dôvod, prečo nemožno do budúcnosti očakávať pokles cien komponentov FVE, najmä batérií. Ďalším kľúčovým faktorom je aj celosvetová inflácia, rastúca cena lítia či zahltenie spracovateľského priemyslu, na ktorom má výrazný podiel aj elektromobilita. S čím naopak možno počítať takmer s istotou, je príklon k lepšiemu pomeru ceny a výkonu, respektíve ceny a účinnosti. Tá sa totiž pri fotovoltických paneloch bude každým rokom zvyšovať, ľudia si tak budú môcť v budúcnosti kúpiť za porovnateľnú cenu kvalitnejšiu výrobňu elektriny.

Menič napätia ENBRA

Otáznik pri návratnosti

Kľúčovým kritériom pre obstaranie fotovoltiky s tepelným čerpadlom bude pre užívateľov aj do budúcnosti návratnosť tejto spoločnej investície. Výpočet v tomto smere máva mnoho premenných. Rast ceny elektriny na svetových trhoch nahráva jednoznačne zaobstaranie FVE, jej návratnosť tak môže byť aj 5 rokov pri životnosti panelov tridsať rokov. Batéria a menič napätia sa zrejme počas tridsiatich rokov vymenia, avšak aj pri tejto skutočnosti je návratnosť zaručená.

Všetko ale závisí od toho, nakoľko má daná domácnosť vyrobenú elektrinu využívať. Ak využije iba 30 percent vyrobenej energie, ekonomická návratnosť FVE je diskutabilná. Ideálne je 100 percent vyrobenej elektriny spotrebovať priamo na mieste a neposielať ju ďalej do elektrickej siete. Ďalšou premennou je samozrejme aj obstarávacia cena celého riešenia. Pokiaľ používateľ kombinuje fotovoltiku a tepelné čerpadlo, návratnosť mu môžu urýchliť aj dotačné programy. Energia, ktorú fotovoltická inštalácia vyrobí, závisí od jej menovitého výkonu meraného v [kWp], od orientácii strechy, sklonu strechy a od umiestnenia budovy. Výhodou je aj nízka poruchovosť. Panely nemajú žiadne pohyblivé časti a zanedbateľné množstvo elektroniky, takže pravdepodobnosť poruchy je veľmi nízka. Fotovoltický systém, ktorý je správne nainštalovaný, nepotrebuje prakticky žiadnu ďalšiu údržbu. Je však vhodné dbať na pravidelné čistenie fotovoltických panelov, aby bola zaručená ich dlhodobá, čo najvyššia účinnosť.

FVE batéria ENBRA

FVE panel ENBRA

Zaznamenávame rast dopytu

Všetko teda nasvedčuje tomu, že súčasná popularita fotovoltických systémov v kombinácii s tepelným čerpadlom neklesne. Rast dopytu po tomto riešení možno očakávať najmä pri nízkoenergetických domoch a novostavbách, nahrávať im bude aj legislatíva. Budúci vývoj tak bude výzvou predovšetkým pre výrobcov, či už z hľadiska výrobných kapacít alebo dodávania účinnejších panelov. Aj napriek postupnému očakávanému vylepšovaniu tohto parametra však bude aj naďalej pre užívateľov úplne kľúčové vyhodnotenie, koľko energie vyrobenej z FVE bude domácnosť schopná využiť.

ENBRA balíčky

ENBRA ponúka splitové tepelné čerpadlá a najnovšie aj produkty fotovoltiky, ktoré máme v balíčkoch v závislosti od počtu panelov a batériového úložiska. Zvýhodnené balíčky sme starostlivo zostavili tak, aby čo najlepšie vyhovovali vašim individuálnym projektom a zodpovedali požadovaným technickým parametrom a splnili dotačné podmienky.

Viac o produktoch ENBRA na www.enbra.sk