Viac ako kedykoľvek predtým potrebujú obyvatelia našej krajiny, aby zdravotnícke zariadenia fungovali v plnej miere a neboli obmedzené prípadnými problémami s čerpacou technikou.

Vážené dámy, vážení páni,

čerpacia technika je srdcom každej budovy a bez na 100 % fungujúceho vykurovania, dodávky čistej vody a odvodu odpadových vôd môže dôjsť k razantnému obmedzeniu prevádzky.

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam spoločnosť WILO CS pripravila pomocný program pre havarijné opravy alebo výmeny obehových a cirkulačných čerpadiel nevyhnutných na prevádzku zariadenia:

  1. Od 1.4. zriaďujeme hot-line linku medzi 16:00 a 8:00 ráno na telefónnom čísle +421 233 014 519. Zachytené servisné prípady budú hneď od 8 hodín ráno odovzdané na vybavenie našim zmluvným servisným partnerom v príslušnom regióne.
  2. Počas štandardnej pracovnej doby nás kontaktujte na čísle +421 905 466 105, emaily  servis.sk@wilo.com alebo webovom sídle www.wiloservis.sk , kde nájdete online formulár pre zadanie objednávky servisných služieb.
  3. Do 24hodín najneskôr zabezpečíme prehliadku zariadení, kde bude buď hneď zabezpečená oprava alebo zistenie závažnosti poruchy a následné naplánovanie opravy či výmeny čerpadla v čo najkratšom možnom termíne.
  4. Počas apríla 2020 budeme poskytovať servisné služby pri havarijných situáciách pre zdravotnícke zariadenia zadarmo. Účtovať budeme iba použitý materiál. Podmienkou je nahlásenie servisného prípadu cez WILO servisné oddelenie.
  5. Pre prípad nutnej náhrady čerpadla majú všetky zdravotnícke zariadenia zabezpečenú zľavu 45% na nové obehové a cirkulačné mokrobežné čerpadlá WILO (skupina PG1, PG2, PG17) v rámci predajní skupiny Ptáček veľkoobchod. Naviac poskytujeme na obehové čerpadlá z vyššie uvedených skupín záruku 5 rokov od dátumu nákupu.
  6. Ponuka je platná od 1. apríla do 30. apríla 2020. Spoločnosť WILO CS si vyhradzuje právo kedykoľvek ponuku ukončiť alebo predĺžiť.

Veľmi si vážime starostlivosť, ktorú nám zdravotníci v súčasnej dobe poskytujú. Vyššie uvedené aktivity sú malým poďakovaním za ich obrovské nasadenie na všetkých úrovniach.

Ďakujeme!

Váš WILO tím

WILO CS s.r.o., organizačná zložka