NRG flex, s.r.o.

História firmy RK Infra sa začala písať už v 60. rokoch 20. storočia v Rakúsku. Prvé továrensky predizolované oceľové rúry pre diaľkové vykurovanie boli vyrobené v Linzi v roku 1968, v prevádzke dnešnej KE KELIT. V období od roku 1968 do roku 2014 sa KE-Kelit etabloval ako jeden z popredných rakúskych výrobcov predizolovaných potrubí pre diaľkové vykurovanie.

Radius-Kelit Infrastructure vznikla v roku 2014 ako spoločný podnik KE KELIT a anglického Radius Systems. Radius Systems Group je medzinárodne pôsobiaci výrobca plastových rúr s rôznymi závodmi po celom svete. Radius-Kelit Infrastructure prevzala oddelenie výroby predizolovaných potrubí KE KELIT, v roku 2016 výrobu potrubí rozšírila a presťahovala z Linzu do areálu v St. Valentin v Rakúsku, kde sa na jednom mieste vyrábajú plastové aj oceľové predizolované potrubia.

Špecializácia Radius-Kelit Infrastructure na systémy pre centrálne zásobovanie tepla sa sústredila na vyskladanie jedinečného sortimentu potrubí pre európsky trh. Využilo sa dlhoročné know-how a medzinárodné vzťahy. Boli zakúpené strojové technológie a patenty na rozbehnutie výroby v St. Valentine a s pomocou špecialistov na využitie plastov v systémoch diaľkového rozvodu tepla boli postupne navrhnuté a napísané certifikačné základy. Technológia aramidom zosilnených rúrok pre médium z PE-Xa je krokom do budúcnosti tepelných sietí, bolo preto nutné zabezpečiť certifikačné podklady pre výrobu a testovanie materiálov i bezpečnosť celého procesu.

Tieto medzinárodné certifikačné podklady boli v posledných rokoch prepracované na európsky normalizačný dokument CEN/TC107. Dokument CEN/TS 17889 bude zverejnený začiatkom roka 2025 a prinesie ďalšie uznanie tohto inovatívneho sortimentu produktov.

Konateľ rakúskeho výrobného závodu RK Infra Gerald Wedl, granulát PE-Xa.

Zosieťovanie potrubí PE-Xa.

S približne 12 200 km plastových rúrok zosilnených aramidovými vláknami, ktoré boli za posledných viac ako 20 rokov vyrobené a použité v širokej škále projektov diaľkového a lokálneho vykurovania v Európe sa v tejto oblasti stali lídrami. Realizovali mnohé projekty na biomasu, aplikácie geotermálnej energie, zahusťovanie sietí pre existujúce mestské rozvody, aplikácie pitnej vody, tepelné napájače a iné. Aby uspokojili zvýšený dopyt zo strany teplárenského priemyslu, rozširujeme naše výrobné kapacity plastových predizolovaných potrubí priamo v rakúskom St. Valentine.

Od roku 2022, kedy investovali veľa prostriedkov a energie do rozšírenia výroby plastových predizolivaných potrubí sa stali jediným výrobcom predizolovaných potrubných systémov diaľkového vykurovania v Európe, ktorý vyrába systémy na výrobu plastových rúrok pre médium PE-Xa, rúrok na médium PE-Xa vystužených aramidovými vláknami, ako aj systémy na súvislú izoláciu flexibilných potrubných systémov a systémov na izoláciu oceľových potrubných systémov na jednom mieste.

Aktuálne sa vyrábajú naše plastové predizolované potrubia výlučne v rozľahlej výrobnej hale v St. Valentine v Rakúsku – od granulátu až po hotové zaizolované predizolované potrubie. Vďaka tomu sme nezávislejší od dodávateľov z tretích krajín a globálnych problémov dodávateľského reťazca.

Gerald Weld, konateľ RK Infra hovorí: Tento veľký krok znamenal pre nás aj výzvu. Museli sme rozšíriť náš závod o druhú halu, do ktorej sme presunuli celú výrobu oceľových predizolovaných potrubí. Takto sme rozdelili výrobu na flexibilné predizolované potrubia a oceľové predizolované potrubia. Obe haly máme vzdialené kúsok od seba. Investíciou do našej novej haly a potrebného strojového zariadenia sa staneme efektívnejšími a výkonnejšími vo výrobe továrensky izolovaných oceľových rúr. V rámci týchto inovácií sme zmenili aj názov spoločnosti. Z Radius-Kelit Infrastructure GesmbH sa stala RK Infra GesmbH.

Extrúzia krycej vrstvy nad aramidovými vláknami.

Extrudér vonkajšieho plášťa s chladením.

Časté otázky realizátorov, energetikov a projektantov

Predávate potrubné systémy diaľkového vykurovania s rúrkami na médium zosilnenými aramidovými vláknami priamo z Rakúska?

Áno, v NRG flex sme generálnym zástupcom rakúskej RK Infra GesmbH. Tá tieto rúrky pre médium vyrába a spracováva na izolované potrubné systémy. Je to komplexná výroba na jednom mieste – z granulátu až po hotové predizolované potrubie. Izolované výrobky sa predávajú pod názvami NRG FibreFlex a NRG FibreFlex Pro. Samozrejme, máme aj štandardné plastové predizolované potrubia vyrobené len z PE-Xa, bez výstuže. Tie ponúkame pod názvom NRG HeatFlex.

Čo je zvláštne na aramidových rúrkach pre médium?

Rúrky pre médium majú vnútornú rúrku vyrobenú zo známeho a osvedčeného materiálu PE-Xa a sú zosilnené a vystužené tkaninou z aramidových vlákien. Aramidové vlákno odoberá tlak z plastu, čo otvára možnosť prevádzky rúr pri vyššom tlaku, a niekedy aj pri vyšších teplotách. Keďže väčšina síl pôsobí na aramidové vlákno, materiál PE-Xa pôsobí hlavne ako rúrka nesúca vodu, bez akéhokoľvek väčšieho zaťaženia. To znamená, že možno dosiahnuť výrazne tenšie hrúbky stien, čím sa zlepšuje životnosť a flexibilita rúr.

Podľa akých technických špecifikácií sa tieto rúry?

Certifikačný podklad na testovanie ZG200-2 bol vyvinutý v Rakúsku v roku 2014 spolu s „Rakúskym výskumným inštitútom“ (ofi), ktorý je medzinárodne certifikovaný podľa ISO 17025. „Ofi“ každoročne kontroluje produkty, výrobný závod v rakúskom St. Valentin prechádza pravidelne externým auditom a vydáva zodpovedajúci certifikát, ktorý potvrdzuje vysokú a stálu kvalitu výroby a produktov.

Existujú nejaké normy alebo technické špecifikácie, ktoré popisujú tento produkt?

Áno, dokument bol vytvorený a preskúmaný Technickým výborom (TC) 107 Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN) na základe ofi ZG200-2. Tento dokument bude zverejnený neskôr v tomto roku ako CEN/TS 17889. TS 17899 –> Potrubie diaľkového vykurovania – Flexibilné potrubné systémy vyrábané vo výrobnom závode s prípojkami vystuženými termoplastom (TRSP)

Sú s týmito potrubiami dostatočné skúsenosti? Odkedy sa vyrábajú?
Termoplasticky zosilnené rúrky pre médium sú vyvíjané a vyrábané od roku 2000. Máme tak za sebou už viac ako 20 rokov skúseností. Impulzom pre vznik odolnejších plastových predizolovaných potrubí bolo hľadanie riešenia pre rozsiahle siete centrálneho zásobovania tepla, kde boli potrebné vyššie prevádzkové tlaky a teploty. Použitie oceľových predizolovaných potrubí bolo na mnohých miestach nemožné kvôli veľmi zlej kvalite vody, a tak dochádzalo k častým poruchám a nutným výmenám. Za posledné roky bolo vyrobených a položených viac ako 12 200 km našich potrubí. V Čechách a na Slovensku sme už od roku 2019 položili množstvo potrubí NRG FibreFlex a NRG FibreFlex Pro (Dukovany, Bratislava, Trenčín, Cheb, Bílina, Dešná, Bardejov). Naše merania i klienti potvrdzujú kvalitu potrubí i dodržanie prisľúbených úspor. Samozrejme, NRG FibreFlex aj NRG FiberFlex Pro majú za sebou stovky väčších i menších realizácií v rámci celej Európy i ostatných kontinentov.

Existujú aj iné porovnateľne inovatívne potrubia so zosilnenými rúrkami pre médium?

Podľa našich informácií sú na trhu aj iné podobne inovatívne potrubia so zosilnenou rúrkou pre médium. Ich technické prevedenie je mierne odlišné, ale potvrdzuje, že cesta, ktorou sa pred viac ako 20 rokmi vydal náš dodávateľ, bola správna a je trendom dostať aj tepelné siete s vyšším zaťažením do flexibilného plastu.

Sú všetky predizolované tvarovky vyrábané priamo v RK Infra?

Nie, časť predizolovaných tvaroviek je zabezpečená v externej výrobe predizolovaných potrubí. Dôvodom je hlavne vyťaženosť výroby tvaroviek v sezóne. Naši externí partneri samozrejme vyrábajú predizolované tvarovky v súlade EN253 tak, ako aj iné „oceľové“ predizolované komponenty – oblúky, vyvýšené a paralelné odbočky, nohavice a iné. Prechody na plastové potrubia sú, samozrejme priamo od nás.

Spĺňajú rúrky pre médium normy ČSN/EN?

Termoplasticky zosilnené potrubia NRG FibreFlex a NRG FibreFlex Pro sú v súlade s medzinárodnými normami – certifikácia OFI ZG200-2 (trieda B). Potrubie NRG FibreFlex Pro je učené pre prevádzkové teploty maximálne 115 °C a prevádzková tlak až 16 bar. Certifikácia ZG200-2 je založená na štandardoch medzinárodne akreditovaného „technologie OFI & Innovation GmbH“ a bola vyvinutá podľa EN ISO 15632 a ISO 15798.

ZG200-2 špecifikuje skúšobné postupy a požiadavky pre zaistenie kvality produktovej rady certifikovaným nezávislým skúšobným ústavom.

Normy ČSN a ČSN EN pre potrubia diaľkového vykurovania v súčasnej dobe obsahujú predpisy iba pre štandardné (nezosilnené) plastové rúrky s prevádzkovou teplotou do 80 °C (alebo kĺzavo do 95 °C) a prevádzkový tlak 6 alebo 10 bar.

V súčasnej dobe sa pracuje na novej norme pre zosilnené plastové potrubia s vyššou prevádzkovou teplotou a vyšším prevádzkovým tlakom (CET/T217889). Už zmienený ZG200-2 slúži ako základ pre vývoj CEN/TS17889.

Centrovanie rúrky pre médium pred vypeňovacou hlavou. Vzadu je vidieť vypeňovani potrubí.

Prečo NRG flex, používa pred názvami produktov „NRG“, hoci ich nevyrába?

NRG flex je pre svojich dodávateľov významným partnerom. Preto má možnosť s ich podporou budovať si svoju lokálnu pozíciu a značky. Samozrejme, v podkladoch aj na webovej stránke je jasne a transparentne uvádzaný každý náš dodávateľ.

Aká je vlastnícka štruktúra RK Infra?

Vlastníkom rakúskej fabriky je britská spoločnosť RADIUS GROUP, ktorá je vlastnená britským občanom. Všetky potrubia sú vyrábané v Rakúsku v závode RK Infa v St. Valentine neďaleko Linzu a to od granulky až po hotový produkt. Dá sa teda povedať, že na rozdiel od iných výrobcov, ktorí často potrubia „len“ izolujú, predávame 100 % produkt Made in Austria. Je to jediná fabrika v Európe s kompletným portfóliom potrubí.

Riaditeľ zodpovedný za export Dominik Eckinger a konateľ závodu Gerald Wedl pri nakládke hotových potrubí na kamión.

Časté technické otázky

Je možné používať potrubia PE-Xa SDR11 (max. 95 °C/6 bar) na rozvody teplej vody?
Áno, ale vždy musíte mať na pamäti príslušné obmedzenia. Najskôr je nutné overiť prevádzkové parametre. Maximálne zaťaženie podľa súčasného znenia normy je 60 °C/7,9 baru, čo ale nemusí byť dostatočné pre siete s vyššími bytovými domami. Sem patrí na príklad potrubie NRG ­FibreFlex do 95 °C /10 bar. Hlavne si treba uvedomiť, že trvalé zaťaženie je len jedným z prevádzkových parametrov. Stále vo väčšej miere sa potrubia na teplú vodu prehrievajú aj na 70 °C kvôli „legionele“. Je to síce krátkodobé, ale opakujúce sa zaťaženie siete.

Prečo niektorí výrobcovia uvádzajú pri PE-Xa SDR11 (max. 95 °C/6 bar) na rozvody teplej vody zaťaženie pri 55 °C až 10 bar?
Niektorí výrobcovia majú stále vo svojich technických podkladoch údaje podľa „starej“ normy. Pri takýchto údajoch si môžete všimnúť, že bezpečnostný koeficient je 1,25 a nie 1,5 tak, ako má byť podľa aktuálne platnej normy EN15632-2. Toto nové nariadenie platí už niekoľko rokov a veríme, že postupne sa dostane informácia nielen k prevádzkovateľom, ale aj k projektantom a realizátorom.

Máte v ponuke flexibilné plastové predizolované potrubie s alarm systémom?
Áno, od roku 2022 sú štandardne k dispozícii flexibilné plastové predizolované potrubia NRG FibreFlex Pro v zosilnenej izolácii do max. 115 °C s alarm systémom. Ide o kompletný systém, ktorý je možné trvale monitorovať. Je to odpoveď na požiadavky väčších teplárenských spoločností, ktoré sú zvyknuté na vysoký štandard bezpečia. Už v roku 2020 bol realizovaný takýto pilotný projekt v nemeckom Rostoku pre dodávateľa tepla v rozsahu 7 km potrubí.

Občas sa objaví informácia, že vaše potrubie má pri 115 °C životnosť iba 100 hodín. Je to pravda?

Nie, nie je to pravda. Potrubie NRG FibreFlex Pro má podľa tabuľky životnosti pri 115 °C a tlaku 11,4 bar a bezpečnostnom koeficiente 1,5 životnosť 1 rok. Uvedených 100 hodín je manipulatívne vyňatá informácia z príkladu životnosti na 30 rokov a zodpovedá minimálnej požiadavke. Nejde tu o maximálne zaťaženie alebo trvalú životnosť. Ide o súčet „príkladu“: 29 rokov pri 90 °C + 1 rok pri 100 °C + 100 hodín pri 115 °C. Použitie potrubí je navrhované s ohľadom na prevádzkové parametre danej tepelnej siete. Maximálna teplota uvádzané pri plastových predizilovaných potrubiach je vždy braná ako „havarijná“. Pri štandardných potrubiach z PE-Xa je to 95 °C, pri našich NRG FibreFlex Pro je to 115 °C – je to, ale pre „kĺzavú prevádzku“ a krátkodobú záťaž. Je, samozrejme, možné spočítať aj iné príklady – viac sa tomu venovala štúdia STU tu www.topin.cz/clanky/uspora-tepla-a-co2-diky-vhodnemu-vyberu-predizolovaneho-potrubi-detail-14148

Tkanie aramidovými vláknami okolo hotovej PE-Xa rúrky.