Taconova Group

Hydraulické vyvažovanie vykurovacích systémov

Úspora energie a nákladov na vykurovanie je stále aktuálna. Hydraulické vyvažovanie patrí medzi inteligentné opatrenia na zvýšenie účinnosti existujúcich vykurovacích systémov. Tu je päť tipov, ktoré môžu pomôcť v praxi.

1) Kedy má hydraulické vyvažovanie zmysel?

Hydraulické vyvažovanie má zmysel vždy. Slúži na zabezpečenie toho, aby každé vykurovacie teleso v systéme dostalo presne také množstvo vody, aké potrebuje. Jeden radiátor je len vlažný, druhý „vrie“ – to je neklamný znak toho, že systém nie je hydraulicky správne vyvážený. Ďalšími príznakmi sú zvuky – akonáhle sa ozve syčanie alebo pískanie, môže pomôcť hydraulické vyváženie.

Nevyvážený systém (vľavo) vs. hydraulicky vyvážený systém: Tento príklad teplovodného vykurovacieho systému s radiátormi ukazuje, že nevyvážený vykurovací systém je okamžite identifikovateľný na základe rozdielnych teplôt v miestnosti: Radiátory vzdialenejšie od vykurovacieho centra majú nedostatočný prietok. V praxi je tento nedostatok často kompenzovaný vyšším výkonom čerpadla, výsledkom čoho je zvýšená energetická potreba čerpadiel a výroby energie. Zladený hydraulický systém (príklad vpravo) je predpokladom optimálneho využitia energie a dosiahnutia špecifikovaných teplôt prívodu a spiatočky. (foto: Taconova Group AG)

2) Čo robiť s existujúcimi systémami?

Ak sú k dispozícii všetky plány a údaje pre príslušný vykurovací systém, je vyváženie pomerne jednoduché. Ak tieto informácie chýbajú, je potrebné určiť príslušné objemové prietoky úsekov potrubia alebo jednotlivých spotrebičov/vykurovacích telies. Pre tento účel sa najprv vypočíta potreba tepla príslušnej miestnosti pomocou výpočtu tepelnej záťaže (STN EN 12831) alebo aproximačnou metódou. Merná tepelná záťaž sa používa ako približná hodnota v závislosti od veku stavby alebo výkonu inštalovaných vykurovacích telies. Požadované objemové prietoky sa vypočítajú na základe rozdielu teplôt, stanovenej potreby tepla a mernej tepelnej kapacity nosného média. V nasledujúcich krokoch sa v prípade potreby vymenia ventily na vykurovacích telesách a prispôsobia sa vypočítaným objemom vody. Ďalej sa optimalizuje nastavenie vykurovacej krivky a vykurovacieho čerpadla na požadovaný prevádzkový režim. Toto je obzvlášť efektívne a jednoduché s obehovým čerpadlom Taconova TacoFlow2 ADAPT s funkciou TacoAdapt. Tá automaticky prispôsobí výkon čerpadla špecifickým požiadavkám systému. Okrem funkcie TacoAdapt umožňuje TacoFlow2 eLink aj bezdrôtové nastavenie čerpadla prostredníctvom inteligentných zariadení (smartfón alebo tablet). To umožňuje vykonávať ešte jemnejšie nastavenia, ktoré možno uložiť a odoslať vo forme správy vo formáte PDF.

3) Rýchle a presné nastavenie prietoku v rôznych systémoch

Na rýchle a bezpečné hydraulické vyvažovanie ponúkajú vyvažovacie ventily, ako napríklad TacoSetter Inline, spoľahlivé a flexibilné riešenie. TacoSetter možno použiť na priamu a presnú reguláciu, zobrazenie a uzavretie prietoku v rôznych systémoch. Vďaka nemu môže každý odborník presne a pohodlne nastaviť požadované objemy vody priamo na mieste vo vykurovacích, geotermálnych, ventilačných, klimatizačných a sanitárnych systémoch bez toho, aby musel vopred investovať do školenia a drahých meracích prístrojov.

Priama a presná regulácia, indikácia a uzatváranie prietoku v najrôznejších systémoch: TacoSetter Inline je súčasťou produktovej rady Taconova od roku 1985 a je považovaný profesionálmi v oblasti sanity, vykurovania a klimatizácií za originál medzi vyvažovacími ventilmi s priezorom a indikačnou stupnicou. (foto: Taconova Group AG)

4) Hydraulické vyváženie systémov podlahového vykurovania – čo treba zohľadniť?

Aj podlahové a iné systémy podlahového vykurovania by mali byť hydraulicky vyvážené. V prípade podlahových vykurovacích systémov však musíme často počítať s o niečo vyššími nákladmi kvôli dodatočnej práci spojenej so zaznamenávaním údajov. Aj tu však existuje značný potenciál úspor a s ohľadom na vyšší komfort, ktorý podlahové vykurovanie poskytuje pri rovnomernej teplote, sa hydraulické vyváženie oplatí aj v tomto prípade. Prvým krokom je stanovenie vhodného vykurovacieho zaťaženia a požadovaných objemových prietokov na vykurovací okruh. V oblasti podlahového vykurovania je okrem hlavného rozvodu v pivnici alebo technickej miestnosti potrebný aj zónový rozvod na úrovni podlahy pomocou spoľahlivých rozdeľovačov podlahového vykurovania. Tam sa objemový prietok pre každý vykurovací okruh nastavuje pomocou známych vyvažovacích ventilov TopMeter. Elektrotermický ventil TacoDrive v spojení s izbovým termostatom zasa automaticky otvára a zatvára príslušné vykurovacie zóny. Priradenie miestností sa dá v prípade potreby jednoducho zmeniť vďaka zástrčkovému konektoru.

Vyvažovací ventil TopMeter Plus má praktickú pamäťovú funkciu, pomocou ktorej je možné vyvolať posledný nastavený prietok. Pod červeným nastavovacím viečkom je sivý poistný krúžok na uloženie nastavenia. Je k dispozícii aj v plastovom prevedení (vpravo). (foto: Taconova Group AG)

5) Leto alebo zima? Najlepšie ročné obdobie na hydraulické vyváženie

Hydraulické vyvažovanie možno v zásade vykonávať počas celého roka. Ak sa vykoná v chladnom období, požadovaný úspech možno pocítiť okamžite vďaka optimalizovanému vykurovaciemu výkonu. Veľa ľudí sa domnieva, že pri hydraulickom vyvažovaní je potrebné vypnúť vykurovací systém a vypustiť vykurovaciu vodu. To však zďaleka nie je vždy potrebné. Ak sú na mieste správne komponenty, nie je potrebné nič inštalovať, a teda ani vypínať.

Pohonný ventil TacoDrive kombinuje rozdeľovací ventil a pohon. Zároveň vďaka inovatívnemu zásuvnému pripojeniu nie je nutné inštalovať samostatný pohon. (foto: Taconova Group AG)