Udržať kvalitu pitnej vody je vďaka produktom Viega ďaleko jednoduchšie

 

Pitná voda musí byť vždy stopercentne hygienická a musí spĺňať vysoké nároky na kvalitu. Vplyvom stagnácie vody v potrubí alebo v dôsledku nepriaznivých teplôt však ľahko dochádza k jej kontaminácii baktériami a pitná voda sa razom stáva riziková. Požitie takto kontaminovanej vody totiž môže spôsobiť vážne zdravotné problémy nielen starším osobám alebo jedincom s oslabenou imunitou. Už pri projektovaní je preto dôležité na tieto riziká dopredu myslieť a do projektu zaradiť opatrenia, ktoré budú po celú dobu životnosti inštalácie udržiavať pitnú vodu v ideálnych podmienkach. Spoločnosť Viega má vo svojom portfóliu rad produktov, ktoré kvalitu pitnej vody pomáhajú zachovať na stále optimálnej úrovni.

 

Potrubný systém, v ktorom je voda k užívateľom privádzaná, môže ľahko z kvalitnej vody urobiť vodu hygienicky nevhodnú. K najväčším hrozbám pri dodržiavaní hygieny pitnej vody patrí prerušovaná prevádzka. Ak voda v potrubí vplyvom nízkeho alebo celkom chýbajúceho odberu v určitom úseku inštalácie stojí, vytvárajú sa optimálne podmienky pre vznik a rozmnoženie baktérií, napr. Legionelly. K týmto situáciám dochádza veľmi často – napr. v neobsadených hotelových izbách, v izbách v domoch s opatrovateľskou službou alebo v nemocniciach, prípadne aj v rodinných domoch so vzdialenými odbernými miestami od centrálnych rozvodov, ako sú kúpeľne a toalety pre hostí.

 

easytop

Termostaticky riadené regulačné cirkulačné ventily Easytop dokážu regulovať prietok vody a postarajú sa o vyrovnanú a stálu teplotu. (foto: Viega)

 

Ovládacie dosky s funkciou Hygiene+

So senzitívnymi ovládacími doskami Visign for Style, Visign for More alebo ovládacou doskou Visign for Care vždy s funkciou Viega Hygiene+ sa vyhnete hygienickému riziku pri absencii pravidelného odberu. Ovládacie dosky sa inštalujú v kombinácii s podomietkovou splachovacou nádržkou Viega ideálne na konci radovej inštalácie alebo kdekoľvek v kruhovej inštalácii. Môže sa jednať o splachovanie toalety alebo pisoára. Ovládacia doska dokáže sama spustiť splachovací proces – vo vopred nadefinovanom časovom odstupe od posledného manuálneho spláchnutia – s presne takým množstvom vody, ktoré stačí k výmene vody v danom stagnujúcom úseku.

 

ventil

Odberné ventily Easytop predstavujú optimálne riešenie pre zachovanie hygieny pri odbere vzoriek vody. (foto: Viega)

 

Tlaková dýza

Existuje aj mnoho odberných miest v inštalácii, ktoré už svojou povahou predurčujú rizikové podmienky – napr. rôzne typy výleviek, miesta vo vykurovacej inštalácii, vonkajšie kohúty alebo výtoky – obzvlášť ak dôjde k úplnému uzavretiu takého úseku rozvodu. Hygienu pitnej vody v takýchto odberných miestach so studenou vodou je možné zabezpečiť tlakovou dýzou, ktorá funguje na základe Venturiho efektu. Tlaková dýza Viega sa nainštaluje do hlavného rozvodu medzi dva T-kusy, ktoré vytvárajú odbočky do kruhového rozvodu s maximálne dvoma odbernými miestami. Pri každom odbere vody potom v mieste tlakovej dýzy vzniká samovoľný tlakový rozdiel – podľa Venturiho efektu – ktorý zaistí rozprúdenie vody aj v kritických odberných miestach. Je vždy potrebné myslieť na správne dimenzovanie systému.

druck

Všetky senzitívne ovládacie dosky Viega s funkciou Hygiene+ dokážu automaticky spustiť splachovací proces a tým minimalizujú hygienické riziká. (foto: Viega)

 

Regulačné ventily pre cirkulácie

Ďalším významným faktorom, ktorý rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje kvalitu pitnej vody, je teplota. Pri teplote pohybujúcej sa v rozmedzí 25 až 50 °C totiž vzniká ideálne prostredie pre vznik zdravie ohrozujúcich baktérií Legionelly. Aj keď do inštalácie prúdi na prívode teplá voda s požadovanou vyššou teplotou, často sa stáva, že vďaka nárazovým vysokým odberom dôjde ku kolísaniu tlaku a zníženiu celkovej teploty v inštalácii, až do nechcených hodnôt, vhodných pre rozmnožovanie nebezpečných baktérií. Termostaticky riadené regulačné cirkulačné ventily Easytop dokážu regulovať prietok vody a postarajú sa aj o dodržiavanie vhodnej konštantnej teploty, ktorá sa jednoducho nastaví na vrchnom diele ventilu. Odporúčaná teplota, pri ktorej dochádza k dezinfekcii potrubného systému, resp. zničení škodlivých baktérií, je vyššia ako 55 °C, ideálne 60 °C.

 

Kontrola kvality pitnej vody s ventilmi Easytop

Pri sledovaní kvality pitnej vody je podstatné, akým spôsobom sa odber vzorky vody z rozvodoch vykonáva. Nedodržanie hygienických podmienok pri odbere dokáže skresliť výsledok odberu. Preto by odbery pitnej vody mali vykonávať iba vyškolení odborníci. Tí pre odber môžu použiť predinštalované špeciálne odberné ventily Easytop. Tieto ventily sú chemicky aj termicky dezinfikovateľné, aby odber zodpovedal laboratórnym podmienkam. Dvojdielna armatúra sa skladá z odberného ventilu trvalo inštalovaného v rozvode s pitnou vodou a sterilizovateľnej ovládacej jednotky, ktorá sa nasadí na inštaláciu pred samotným odberom. Jedna ovládacia jednotka sa po sterilizácii v autoklávoch dá použiť pre viac odberných miest, čo je veľmi ekonomické. Pre jednoduchú manipuláciu je ovládacia jednotka aj trubička pre odber otočná o 360°. Odber sa tak dá ľahko vykonať aj na ťažko prístupných miestach. Samotné telo ventilov je vyrobené z ušľachtilého červeného bronzu, ktorý sa vyznačuje bezúdržbovosťou, dlhou životnosťou a vysokou funkčnosťou.