Taconova Group

Zónový ventil NovaZone Valve s novou funkciou

Či už sa jedná o vykurovanie, solárne alebo chladiace systémy – v inštaláciách HVAC musia byť objemové prietoky teplonosného média neustále riadené a regulované, aby bola zaistená optimálna a energeticky účinná prevádzka. Elektromotoricky ovládané zónové ventily, ako je napríklad ventil NovaZone Valve od spoločnosti Taconova, zaisťujú rozdeľovanie objemových prietokov v potrubných inštaláciách, zásobovanie častí systému alebo jednotlivých spotrebičov teplonosným médiom, prípadne ich vypínanie. NovaZone Valve je ako dvojcestný alebo trojcestný zónový ventil novo doplnený o voliteľný mikrospínač, a je tak vhodný pre širokú škálu inštalačných situácií.

Robustná konštrukcia, mimoriadne nenáročná údržba a funkčná prevádzka: zónový ventil NovaZone Valve s elektromotorickým pohonom a vratnou pružinou je inteligentným riešením pre efektívnu reguláciu objemových prietokov v systémoch vykurovania, vetrania a klimatizácie. V závislosti na spínacom kritériu dodáva kvapalinu do systému alebo jednotlivých častí hydraulického okruhu alebo ich uzatvára. Zónový ventil je vhodný pre prietokové médiá, ako je voda a glykolové zmesi, a pokrýva široký teplotný rozsah od -20 °C do +160 °C.

Rýchle a spoľahlivé prepínanie

Teleso ventilu NovaZone Valve sa pohybuje z počiatočnej do koncovej polohy prostredníctvom ovládacieho kontaktu, ako je termostat alebo spínač. Bez napájania vratná pružina vráti ventil do pôvodnej polohy. Praktická páka umožňuje manuálne ovládanie ventilu. Vďaka krátkemu prevádzkovému času maximálne dvanásť sekúnd je možné mimoriadne rýchle prepínanie. Ventil je možné nainštalovať v ľubovoľnej polohe. Je dodržať iba len smer toku média.

Novinka: Mikrospínač pre ďalšie funkcie

Ventil NovaZone Valve je voliteľne vybavený bezpotenciálovým mikrospínačom, ktorý je možné použiť na spínanie iných elektrických komponentov (napr. čerpadiel). Ten sa aktivuje krátko pred koncovou polohou a ponúka možnosť kedykoľvek sa opýtať na spínaciu polohu ventilu a spracovať informácie pre ďalšie spínanie priamo alebo prostredníctvom riadiacej jednotky. Či už ako dvojcestný štandardný zónový ventil s prepínaním zap/vyp, alebo ako trojcestný zónový ventil s funkciou prepínania, s mikrospínačom alebo bez neho – ventil NovaZone Valve spoľahlivo zabezpečuje optimálnu a vysoko účinnú reguláciu objemového prietoku v hydronických systémoch HVAC.

Ako dvojcestný alebo trojcestný zónový ventil, novo doplnený o voliteľný mikrospínač, je NovaZone Valve vhodný pre širokú škálu inštalačných situácií. (foto: Taconova Group AG)

Na schéme systému je znázornený trojcestný rozdeľovací ventil (modrou farbou), ktorý účinne rozdeľuje objemový prietok do ďalšieho vykurovacieho okruhu. (foto: Taconova Group AG)