Mobilné debnenia na razbu železničných a cestných tunelov, automatizované dopravníkové systémy alebo vývoj univerzálneho drviča na spracovanie odpadu. To sú príklady noviniek vo výrobkovom portfóliu transformovanej divízie Banských a priemyselných technológií strojárenskej spoločnosti OSTROJ z Opavy.

„S útlmom podpovrchovej ťažby uhlia v Českej republike aj inde v Európe prechádza spoločnosť OSTROJ postupnou transformáciou z tradičného výrobcu banských strojov na podpovrchovú ťažbu uhlia na modernú strojárenskú firmu, ktorá sa zameriava na nové a perspektívne segmenty zákazníkov mimo ťažobný priemysel,“ popisuje zmeny Aleš Martínek, generálny riaditeľ spoločnosti OSTROJ.

Divízia Banských a priemyselných technológií, predtým nazývaná divízia Banských strojov, sa zameriava okrem programu strojov a zariadení na hlbinnú ťažbu uhlia, aj na vývoj a výrobu mobilných debnení na realizáciu výstavby cestných a železničných tunelov a metra, automatizovaných dopravníkových systémov pre priemyselné linky a systémov na spracovanie a dopravu biomasy pre výrobcov tepla a energie a drevospracujúce prevádzky.

„V segmente mobilných debnení pre razbu tunelov chceme čo najviac využiť svoje bohaté skúsenosti s konštrukciou a výrobou zariadení na hlbinnú ťažbu a preniesť ich do segmentu pozemného staviteľstva, konkrétne budovania cestných, železničných tunelov a výstavby metra,“ uvádza riaditeľ divízie Banských a priemyselných technológií Martin Čmiel, a dodáva: „Od jesene 2022 prebiehajú intenzívne jednania s najväčšími stavebnými firmami v Českej republike a na Slovensku ohľadne spoluprác na zaistení týchto dodávok.“

Ďalšou novinkou vo výrobkovom portfóliu sú dodávky automatizovaných dopravníkových systémov pre priemyselné výrobné linky. Medzi prvé úspešné aplikácie patrí valčekový dopravník zostavený zo 450 segmentov s celkovou dĺžkou 1400 metrov a vybavený hydraulickými zdvihmi a presuvňami pre výrobnú spoločnosť LAMIVEX v Strakoniciach.

Od začiatku roka 2023 spoločnosť OSTROJ rozbehla vlastný vývojový projekt, v spolupráci s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava a spoločnosťou IROMEZ z Pelhřimova, s cieľom uviesť na začiatku roka 2024 do skúšobnej prevádzky prototyp univerzálneho drviča na spracovanie spáliteľného odpadu.

Ďalším významným obchodným partnerom opavskej strojárenskej spoločnosti v priemyselných aplikáciách je spoločnosť ŠKO-ENEGRO. Novovyvíjaný drvič bude súčasťou komplexného systému na spracovanie a dopravu biomasy v prevádzkach na výrobu tepla a elektrickej energie.

„Chceme tak ponúkať riešenia pre celý rad energetických firiem, ktoré v najbližších rokoch plánujú prechod zo spracovania fosílnych palív na biomasu a ďalej i drevospracujúcim prevádzkam, zberným dvorom, takže ich súčasným alebo potenciálnym dodávateľom biomasy,“ dopĺňa Aleš Martínek.

Spoločnosť OSTROJ, založená v roku 1948 ako „centrum“ pre vývoj, konštrukciu a výrobu banských zariadení na podpovrchovú ťažbu uhlia, bola až do konca 90. rokov minulého storočia hlavným dodávateľom ťažobných strojov a zariadení pre bane v Ostravsko-karvinskom uhoľnom revíre.

V zahraničí využívajú opavské banské zariadenia napríklad na Slovensku, v Poľsku, v Mexiku, v Španielsku alebo v Austrálii. OSTROJ bol tiež jedinou spoločnosťou na svete, ktorá zvládla vyrobiť a dodať unikátne zariadenie na dolovanie strmých uhoľných slojov.