Dňa 20. apríla 2018 sa uskutočnil v Košiciach v Hoteli Roca odborný seminár, ktorý organizovali spoločnosti HERZ, spol. s r. o., CERTIMA s. r. o., U. S. STEEL KOŠICE, s. r. o. a WILO CS s. r. o. Nakoľko sa jednalo o zvyšovanie odbornej úrovne kúrenárskych majstrov a inštalatérov, nemohli sme tam chýbať ani my a musíme potvrdiť hojnú účasť a veľký záujem inštalatérov aj projektantov o získavanie odborných vedomostí.

Za spoločnosť CERTIMA s. r. o. boli prednesené prednášky o skúsenostiach z prevádzky kotlov ATAG, o nových produktoch pre doplňovanie a odplyňovanie FLAMCO a informácie o tom, ako rýchlo a úsporne vytvoriť odbočku na existujúcom potrubí T plus.

Spoločnosť HERZ, spol. s r. o. predstavila realizáciu kotolne na biomasu v Pezinku a novinku – kondenzačné kotly HERZ. Zaujímavé boli prednášky pána Ing. Ľubomíra Rabíka o netradičnom pohľade na podlahové vykurovanie, prečo funguje a občas nefunguje správne. V ďalšom sme sa dozvedeli informácie o stenovom vykurovaní a skúsenostiach z rôznych realizácii stropného chladenia na Slovensku.

Spoločnosť U. S. STEEL KOŠICE, s. r. o. predstavila sortiment a podmienky použitia USS radiátorov KORAD.

Spoločnosť WILO CS s. r. o. predstavila novinky a trendy v oblasti obehových čerpadiel – Stratos Maxo.

Potvrdilo sa aj v tomto prípade, že zvyšovanie odbornej úrovne majstrov z vodo-kúrenárskeho cechu je na mieste. Je to jedna zo správnych ciest, ktorou by sa mali uberať aj iné firmy. K organizácii tejto akcie blahoželáme a veríme, že sa stretneme aj v budúcnosti s odbornými seminármi aj v iných mestách.