Každý rok oceňuje Vydavateľstvo odborných časopisov jednu firmu, ktorá dostáva prestížne ocenenie:  „Firma časopisu“.  Za časopis „Plynár – vodár – kúrenár + klimatizácia“ získala ocenenie za rok 2022 spoločnosť SERIO s.r.o. zo Spišskej Novej Vsi. Spoločnosť poznajú naši čitatelia vďaka inzercii a odborným článkom, s ktorými sa oboznamovali v priebehu celého minulého roka.  Články obohatili odbornú úroveň nášho časopisu, za čo patrí firme SERIO s.r.o. v mene našich čitateľov naša úprimná vďaka. Pri tejto príležitosti sme vyspovedali zástupcov spoločnosti SERIO s.r.o. V nasledujúcom článku predstavujeme našim čitateľom firmu podrobnejšie.

Spoločnosť SERIO s.r.o., je popredný poskytovateľ riešení pre vonkajšie rozvody centrálneho zásobovania teplom a teplou vodou, služieb spojených s meraním a rozpočítavaním nákladov na teplo a vodu. Taktiež sme zástupcami renomovaných svetových výrobcov produktov a systémov pre oblasť tepelnej energetiky.

Naša spoločnosť bola založená v roku 2012.  V priebehu rokov sa rozrástla a vyvinula tak, že sa stala komplexným dodávateľom riešení pre potreby dodávateľov a výrobcov tepla, správcov bytových domov a komerčných nehnuteľností ako aj výrobcov priemyselných zariadení a stavebných firiem.

V prvých rokoch sme sa zameriavali na medzinárodný obchod a zastupovali sme spoločnosti ako BRUGG PIPESYSTEM, SONTEX, BROEN a ZENNER na slovenskom trhu. Naše odborné znalosti a skúsenosti v týchto oblastiach nám umožnili etablovať sa ako dôveryhodný partner pre spoločnosti, ktoré hľadajú kvalitné výrobky a efektívne a spoľahlivé riešenia.

Ako naša spoločnosť ďalej rástla, rozšírili sme našu ponuku o služby a stavebné práce v oblasti inžinierskych stavieb a v minulom roku sme rozšírili naše pôsobenie aj na oblasť montáže a servisu určených meradiel. Dnes je spoločnosť rozdelená na tri samostatné obchodné jednotky, ktoré sa špecializujú na jednotlivé oblasti.

Naša veľkoobchodná divízia ponúka široký sortiment výrobkov renomovaných svetových značiek. Nájdete medzi nimi najprogresívnejšie predizolované potrubné systémy výrobcu BRUGG a GERMANPIPE, uzatváracie oceľové guľové kohúty BALLOMAX a trojexcentrické klapky od firmy BROEN, presné a spoľahlivé meradlá tepla a vody SONTEX, DIEHL, WASSER-GERÄTE a pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov SONTEX.

Naša druhá divízia – divízia infraštruktúrnych projektov sa zaoberá výstavbou a údržbou primárnych a sekundárnych vykurovacích  rozvodov  tepla  a  teplej  vody,  výmenníkových  staníc a kotolní. Medzi naše najväčšie realizované projekty patrí výmena sekundárnych vykurovacích rozvodov tepla a teplej vody v Sabinove, v rozsahu 3 500 m predizolovaných oceľových rozvodov a 3 500 m plastových predizolovaných rozvodov.

Najmladšia divízia merania tepla a vody sa špecializuje na montáž a servis meradiel tepla a vody, diaľkové prenosy dát a rozpočítanie nákladov medzi jednotlivých spotrebiteľov.

Jednou z vecí, ktoré odlišujú SERIO s.r.o. od konkurencie, je náš záväzok poskytovať služby a podporu na najvyššej úrovni. Dbáme najmä na kvalitu vykonanej práce a taktiež na použitie prvotriednych materiálov a systémov. Náš tím odborníkov má profesionálne znalosti a skúsenosti, aby zvládol aj tie najzložitejšie projekty, a vždy sme ochotní urobiť niečo navyše, aby sme zabezpečili spokojnosť našich zákazníkov.

Ak hľadáte spoľahlivého dodávateľa produktov pre siete centrálneho zásobovania teplom a teplou vodou, alebo potrebujete pomoc s návrhom, výstavbou či modernizáciou Vášho vykurovacieho systému alebo zvažujete ako spoľahlivo merať spotrebu tepla a vody a následne rozpočítať náklady medzi jednotlivých spotrebiteľov, SERIO s.r.o. má odborné znalosti a zdroje, ktoré vám pomôžu.

Pozývame vás, aby ste navštívili našu webovú stránku alebo nás priamo kontaktovali a dozvedeli sa tak viac o našej spoločnosti a ponúkaných službách.

K oceneniu redakcia časopisu „Plynár – vodá – kúrenár  úprimne blahoželá.

Prestížne ocenenie

bude odovzdané predstaviteľom spoločnosti SERIO s.r.o. dňa 19.4.2023  na 12. medzinárodnej konferencii  „Správa budov 2023“ v Bešeňovej. Ocenenej spoločnosti môžete prísť zablahoželať aj VY!