VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Cesta k znižovaniu uhlíkovej stopy vedie nielen cez obnovu bytového fondu. Potrebné sú aj renovácie verejných budov, akými sú napríklad školy. Modernizácie školských budov predstavujú pre architektov i pedagógov skvelú príležitosť zamyslieť sa nad tým, akú úlohu vo výchove mládeže škola má a ako možno rozvrhnúť jej fyzické prostredie, aby malo pozitívny vplyv na učenie.

Nielen nezdravé domy, ale aj školy s nedostatočnou kvalitou vnútorného prostredia majú vážny vplyv na zdravie i na vzdelávanie. Európske deti mladšie ako 15 rokov zameškajú takmer 2 milióny školských dní kvôli nezdravým domácnostiam a školám v dôsledku respiračných chorôb, astmy a problémov spojených s ekzémom.

Pod tieto problémy sa často podpisuje zlá vnútorná klíma, ktorá býva spôsobená nedostatkom denného svetla, vlhkosťou, škodlivinami v interiéri alebo zlým vetraním. Okrem toho, choré dieťa si vyžaduje rodičovskú starostlivosť, čo vedie k zníženiu produktivity práce s vplyvom aj na ekonomiku.

V bežných časoch, mimo pandémie, strávi 1,3 milióna slovenských detí a študentov v škole až 195 dní v roku¹[1]. „Školáci trávia mimo domova najviac času v škole. Niet pochýb, že snaha o kvalitnú vnútornú klímu musí byť kľúčovou témou pri každej modernizácii alebo stavbe školy. Pandémia ešte viac zdôraznila význam zdravých priestorov pre prácu, hranie, učenie a život. Preto by zriaďovatelia škôl i architekti mali naplno využiť príležitosti, ktoré prináša európsky plány obnovy,“ hovorí Zsolt Szabó, Market Director VELUX Slovenská republika.

Stimuly, ktoré členské krajiny môžu čerpať v rámci Zelenej dohody[2], poskytujú jedinečnú príležitosť, ako premeniť vlhké, tmavé, studené alebo príliš prehriate učebne na zdravé a podnetné.

[1] Impact of Lighting on School Performance in European Classrooms (2016). C. Maesano a I. AnnesiMaesano, CLIMA 2016, 12th REHVA World

[2] Európska komisia 2019, Európska zelená dohoda

Zdravé školy zlepšujú schopnosť detí učiť sa

Celý rad štúdií ukazuje, že dobre navrhnutá škola podporuje nielen získavanie znalostí a vedomostí, ale aj zdravie a pohodu detí. Potvrdila to aj prelomová štúdia HEAD (Holistic Evidence and Design)[4] vo Veľkej Británii, ktorá vychádza z výskumu za účasti 3766 žiakov počas jedného roka.

Štúdia dospela k záveru, že zlepšená kvalita ovzdušia by mohla zvýšiť výkonnosť študentov až o 15 % s pozitívnym vplyvom na pracovnú rýchlosť, úroveň

pozornosti a koncentrácie. Vylepšená kvalita vzduchu v interiéri môže navyše viesť k zníženiu absencie študentov.[5] Jednoducho povedané, čím lepšie je trieda navrhnutá, tým lepšie výsledky deti dosahujú.

[4] Fisk et al., 2015. “Parent-reported outcomes of a shared decision-making portal in asthma: a practice-based RCT

[5] SINPHONIE (2014) “Schools Indoor Pollution and Health Observatory Network in Europe.”

[6] Clever Classrooms – Summary Report of the HEAD Project link

Dobré osvetlenie spojené s čerstvým vzduchom pre lepší výkon

Deti trávia až 70 % času v triedach.[5]. Preto je dôležité dbať na to, aby spôsob, akým sú navrhnuté, podporoval zdravie detí a pomáhal zlepšiť vzdelávanie. Štúdia HEAD[6] dokázala, že dobre navrhnuté základné školy môžu výrazne zvýšiť akademické výsledky detí v oblasti čítania, písania a matematiky. Podľa výskumníkov až 49 %-ný vplyv na učenie žiakov má kombinácia týchto faktorov: denné svetlo, kvalita vnútorného ovzdušia, teplota a akustika miestností.

Dobré osvetlenie

V školských priestoroch treba zabezpečiť rozloženie denného svetla tak, aby bolo dominantným zdrojom svetla po väčšinu dňa. Dôležité je, aby denné svetlo bolo najmä tam, kde ho najviac treba. Odporúčané hodnoty denného svetla pre učebne sú 300 LUX, pre dielne, laboratóriá alebo knižnice až 500 LUX, naopak na chodbách a schodiskách stačí len 150 LUX.

Optimálne presvetlenie možno dosiahnuť pomocou viacerých zdrojov denného svetla, napríklad kombináciou strešných a fasádnych okien, svetlíkov alebo svetlovodov. Okná okrem presvetlenia umožňujú kontakt s vonkajším okolím. Pri návrhu rekonštrukcie je preto dobré myslieť na to, že pri strešných oknách a svetlíkoch hrozí menšia pravdepodobnosť zatienenia prekážkami než pri fasádnych oknách.

Kvalita vnútorného ovzdušia

Lepšia kvalita vnútorného ovzdušia zvyšuje výkon, zvyšuje rýchlosť riešenia úloh, zlepšuje pozornosť a koncentráciu a znižuje počet absencií. Kvalitu vnútorného ovzdušia v triede je preto vhodné sledovať senzormi CO2, na základe toho vetrať.

Koncentrácia CO2 vo vonkajšom vzduchu je približne 400 ppm. V interiéri platí, že koncentrácia 1150 ppm znamená dostatočnú kvalitu vzduchu, hodnota 1400 ppm je vo väčšine situácií uspokojivá a koncentrácia 1600 ppm je nevyhovujúca (CEN, 2007)[7].

Zlepšiť kvalitu vnútorného ovzdušia v triedach pomôže pravidelné vetranie počas vyučovacích hodín. Inovatívne riešenie prirodzenej ventilácie, akým je napríklad systém VELUX Active, umožňuje udržiavať koncentráciu CO2 v odporúčanom rozmedzí. Systém na základe nameraných údajov zo senzora vnútorného prostredia (koncentrácia CO2, vlhkosť vzduchu, teplota) a on-line predpovedí počasia automaticky ovláda ventiláciu (strešné okná, svetlíky) a ochranu proti prehrievaniu (rolety/markízy).

V zimných mesiacoch sa odporúča na udržanie zdravého ovzdušia využívať mechanické ventilačné systémy, ktoré vyvetrajú bez toho, aby zhoršovali tepelnú pohodu v chladnejších mesiacoch.

[7] 4 CEN (2007) EN 15251: Vstupné parametre vnútorného prostredia pre návrh a posúdenie energetickej hospodárnosti budov

Optimálna teplota

Pre zabezpečenie optimálnej teploty v školskej triede sa odporúča využiť energeticky úsporné technológie, ako sú prirodzená ventilácia, tienenie či inteligentný návrh budov (v teplejších mesiacoch) a účinné regulovateľné vykurovanie (v chladnejšom období). V lete sa odporúča chrániť pred prehrievaním interiéru kombináciou tienenia a prirodzenej ventilácie. V návrhu budovy sa odporúča kombinovať okná na fasáde aj v streche, aby mohol v priestore dobre prúdiť vzduch (napr. priečne vetranie, komínový efekt).

Akustika

Akustické prostredie v triede je kritickým faktorom študijných i psychosociálnych výsledkov detí. Aj tu môžu pomôcť strešné okná. Tam, kde strešné okno smeruje do ulice, je o 8 dB nižšia hladina hluku ako pri fasádnom okne. Ak presunieme strešné okno na zadnú stranu, útlm bude ešte väčší (cca 15 dB).

Produktové odporúčanie VELUX

Docieliť správny návrh škôl a učební pomôžu architektom výrobky určené na presvetlenie interiérov cez strechu. Diaľkovo ovládateľné strešné okná VELUX s vonkajšími a vnútornými roletami strategicky rozmiestnené po celej budove umožnia osvetliť priestor množstvom denného svetla aj v tmavých zimných mesiacoch a zároveň zabezpečiť prísun čerstvého vzduchu po celý rok, čím zlepšujú kvalitu vnútorného ovzdušia a pomáhajú regulovať teplotu.