Spoločnosť Siemens prišla v roku 2022 na trh s inováciou radiátorových ventilov s integrovanou reguláciou diferenčného tlaku. Poznáme ich tiež pod názvom  minikombiventily a sú určené pre riešenie hydraulickej rovnováhy vo vykurovacích systémoch.

Minikombiventil sa skladá z klasického regulačného ventila a regulátora diferenčného tlaku a pri všetkých prevádzkových (dynamických) podmienkach kompenzuje kolísanie diferenčného tlaku nad ventilom, čím fakticky udržuje i konštantný prietok. Pri použití takýchto ventilov vo vykurovacích sústavách už NIE JE POTREBNÉ inštalovať regulačné ventily na stúpačkách a tiež ODPADÁ záverečné hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy.

Obr.1 Starý rad VPE..  – rohové  vyhotovenie

Problém hydraulického vyváženia

Problematika výpočtu hydraulicky vyváženej vykurovacej sústavy a následného praktického nastavenia v objektoch je odborníkom dostatočne známa a vždy predstavuje časovo náročnú činnosť. Pri presnom výpočte a správnom nastavení všetkých regulačných prvkov v systéme je možné v rovnovážnom stave systém prevádzkovať tak, aby každé vykurovacie teleso dostalo vypočítané a požadované objemové množstvo vykurovacej vody. Prax však ukazuje, že predstavy užívateľov o izbovej teplote sú častokrát rozdielne, a tak dochádza k prestavovaniu termostatických hlavíc. A pretože aj voda si hľadá cestu najmenšieho odporu, je tak k radiátorom v susedných miestnostiach, v závislosti na nastavení ventilov, privádzané buď príliš veľké alebo príliš malé množstvo vykurovacej vody. Tieto zmeny prietoku sa prejavia nežiadúcim prekurovaním alebo nedokurovaním miestností. Vedľajším účinkom nadmerného prietoku média vykurovacím telesom je okrem iného známe pískanie kuželky regulačného ventila. To dokazuje, že počiatočné nastavenie systému sa v dynamickej prevádzke zásadne zmení a celý systém následne vykazuje vyššie menované nedostatky.

Návrh ventila

Návrh radiátorového ventila s integrovanou reguláciou diferenčného tlaku /minikombiventila/ je veľmi jednoduchý. Jediné, čo musíme vypočítať, je hmotnostný/objemový prietok vykurovacej vody telesom (kg/hod, l/hod). Podľa vypočítaného prietoku priradíme k vykurovaciemu telesu zodpovedajúci minikombiventil podľa diagramu priloženého ku každému ventilu, prípadne ku katalógovému listu. Jediným limitujúcim faktorom pre priradenie je minimálny diferenčný tlak. Ten musí mať aspoň takú hodnotu, aby integrovaný regulátor diferenčného tlaku fungoval. Ak nebude tento min. diferenčný tlak dosiahnutý, regulátor diferenčného tlaku sa celkom otvorí a minikombiventil sa bude správať ako klasický termostatický ventil.

Obr.2 Nový rad VPD.. priame vyhotovenie

Vyhotovenie

Radiátorové ventily s integrovanou reguláciou diferenčného tlaku sa vyrábajú v priamom, rohovom aj axiálnom vyhotovení vo dimenziách DN10, DN15 a DN20 /priame a rohové/. Čo sa stavebných rozmerov týka, vo verziách DIN D a F.  Sú zhodné ako u predchádzajúceho radu. Telesá ventilov sú mosadzné, matne poniklované. Pri náhrade starého ventila je potrebné poznať požadovaný prietok. Náhradu nie je možné uskutočniť iba podľa typového označenia. Na rozdiel od starších typov majú všetky nové radiátorové ventily s integrovanou reguláciou diferenčného tlaku maximálny prietok 135 l/h. Pre prietoky nad 135 l/h je možné použiť ventily kombiventily VPP/VPI46, alebo dvojpolohové VQP/VQI46.  Pre ovládanie radiátorových ventilov s integrovanou reguláciou diferenčného tlaku máme k dispozícii  termostatické hlavice, termopohony alebo elektromotorické pohony.

Obr.3 Priame, axiálne a rohové vyhotovenie

Záver

Vďaka svojim vlastnostiam minikombiventil uľahčuje  projektovanie a inštaláciu vykurovacích sústav a definitivne rieši večný problém hydraulickej rovnováhy vo vykurovacích sústavách. Veľmi vhodné je tiež použitie minikombiventilov pri rekonštrukciách starších objektov v prípadoch, keď nie je k dispozícii príslušná technická dokumentácia. Výhodou je aj dodatočná možnosť rozšírenia systému bez ďalšieho vyvažovania, keďže vďaka týmto regulačným ventilom je každý spotrebič úplne hydraulicky oddelený. Ďalšie technické informácie nájdete na stránke www.siemens.sk/acvatix .

Ing.Eduard ŽLNAY, Siemens s.r.o.