ISAN Radiátory s.r.o.

Je ideálnym doplnkom chladiacich zariadení a klimatizácií pre byty, vily, rezidencie alebo napríklad hotely. Skrátka pre priestory s tepelnými stratami v zimnom období a veľkými tepelnými ziskami v letnom období.

Podlahový konvektor TERMO FRC

Reč je o novom konvektore ISAN TERMO FRC. A ako táto novinka funguje? Konvektory FRC sú uložené v podlahe výmenníkom bližšie k oknu, ventilátory potom smerom do miestnosti. Vertikálne aj horizontálne rozloženie teplôt vo vykurovanom priestore je rovnomerné a sú teda vytvorené priaznivé podmienky pre dosiahnutie tepelnej pohody. Prúdenie vzduchu z konvektore je porovnateľné s odovzdaním tepla pri klasických vykurovacích telesách umiestnených na stene pod oknom. Pri chladení vzduch cirkuluje v priestore pri okne, kde vytvára príjemnú klímu tam, kde nedosahuje klimatizácia či stropné chladenie.

Obr. 1 Cirkulácia vzduchu pri okne, podlahový konvektor TERMO FRC
Obr. 2 Podlahový konvektor TERMO FRC

V ponuke sú celkovo tri druhy konvektora FRC. Dva jednookruhové s rozmermi 100 x 175 mm a 135 x 325 mm a jeden dvojokruhový FRD s rozmermi 135 x 325 mm. Pre každý druh je možné vyberať z celkom šiestich dĺžok telies od 800 do 2800 mm podľa typu s osadeným zdrojom napätia, prípadne bez zdroja, kedy je riadené viacero telies zvyčajne v jedinej miestnosti. Výrobca ale ponúka možnosť dodať konvektor na mieru pre konkrétne projekčné riešenie. Upravený môže byť napríklad systém pripojenia vzduchotechnického potrubia a ďalšie parametre konvektora. Konvektor FRC je možné osadiť jedným z jedenástich druhov dizajnových pochôdznych mriežok s lineárnymi alebo priečnymi lamelami. Pre náročnejších zákazníkov sú v ponuke aj efektné drevené mriežky z dubového a bukového dreva.

Bezpečná prevádzka

Dôležitou vstupnou požiadavkou pri zadaní vývoja bol dôraz ISAN TERMO FRC na bezpečnosť. Z tohoto dôvodu využíva FRC elektrickú inštaláciu 24 V oproti starším modelom, kde bolo využité 230 V. Bola prevzatá aj overená regulácia SIEMENS, ktorá umožňuje užívateľovi nastavenie módu kúrenia či chladenia a možno ju pripojiť do systému inteligentných budov. Plynulé riadenie otáčok zaisťujú EC motory s riadením 0 – 10 V, ktoré sú schopné nastavené otáčky kontrolovať a v prípade potreby upraviť. Ventilátory sú v konvektore rozmiestnené tak, aby ich rotory pokryli celú dĺžku výmenníka s minimálnymi medzerami. Srdcom konvektora je potom lamelový výmenník. Vďaka nemu má konvektor FRC vysokú účinnosť ako pri kúrení, tak pri chladení. V konvektore FRC bola upravená konštrukcia vnútornej vane tak, aby pokrývala nielen celú dĺžku výmenníka, ale aj prívody a armatúry. Oproti doterajším modelom je vnútorná vaňa spádovaná do miesta odvodu kondenzátu. Tu je možné napojiť čerpadlo kondenzátu s plavákovou komorou, ktorá automaticky spína a odvádza kondenzát z konvektora.

Spoločnosť ISAN pri jeho vývoji spolupracovala s laboratóriom prenosu tepla a prúdenia na VUT v Brne. Prebiehalo tu meranie tepelného a chladiaceho výkonu prototypov. Súčasne bola zo strany výrobcu nadviazaná spolupráca s ústavom konštruovania, konkrétne s odborom technickej diagnostiky na VUT, kde bol meraný akustický tlak prototypov. Na základe výsledkov merania bola konštrukcia konvektora postupne upravená, aby boli dosiahnuté optimálne parametre. Finálne dáta boli následne zmerané v akreditovaných laboratóriách vo Strojárenskom skúšobnom ústave v Brne, kde bol výrobok certifikovaný. Výsledkom je teda konvektor, ktorý využíva najnovšie dostupné technológie v oblasti vykurovania a chladenia. Zákazník tak v praxi dostane úsporný výrobok s vysokou účinnosťou a flexibilitou vykurovania.

Obr. 3 Nízke prevádzkové napätie. Všetky prvky konvektorov pracujú s bezpečným jednosmerným napätím 24 V DC.

ISAN Radiátory s.r.o., Poříčí 26, 678 01 Blansko, CZ. Tel. +420 516 489 138, obchod@isan.cz, www.isan.cz