Wolf Slovenská republika, s.r.o.

Najtichší kotol na trhu vo svojej triede!

V septembri 2021 uvádza spoločnosť Wolf na slovenský a český trh dva nové inovované kotly CGB-2-75 a CGB-2-100, ktoré boli navrhnuté pre zvládanie tých najnáročnejších úloh a sú ideálnou voľbou pre projekty vyžadujúce väčší výkonový rozsah – pre bytové domy, administratívne budovy alebo komerčný sektor.

Čo nové a lepšie nám tieto kotly prinášajú?

1. OSVEDČENÁ KONŠTRUKCIA VÝMENNÍKA

Základom tohto nového radu kotlov je osvedčená konštrukcia výmenníka tepla zhotovená zo zliatiny AlSi ako valcový odliatok. Na strane spalín je povrch zväčšený mohutnými zvislými rebrami, na strane vody je hladký povrch ošetrený mikroskopickou vrstvou polyméru. Kotol – výmenník tepla – umožňuje použitie v sústavách s povoleným pracovným tlakom až 6 bar! Veko spaľovacej komory je ošetrené pevnou žiarovou výmurovkou z vermikulitu, čím sa znížila teplota veka, a tým aj pohotovostná strata kotla.

2. EŠTE NIŽŠIE EMISNÉ HODNOTY SPAĽOVANIA

Horák je valcovitý dvojplášťový a je zhotovený z teplovzdornej ocele. Konštrukcia horáka umožňuje optimálnu homogenizáciu zmesi vzduchu s plynom ešte pred výstupom z horáka, čím je zaisťované nízkoemisné spaľovanie. Kotol patrí do 6. triedy NOx.

3. JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Montáž kotlov CGB-2 75/100 je veľmi jednoduchá. Kotol má hmotnosť 94 kg, na jeho montáž sú potrební 2 ľudia. CGB-2 75/100 nepotrebuje bočný odstup. Kotly možno montovať do výklenkov, tesne vedľa seba – tak, aby manipulácia aj montáž bola čo najjednoduchšia. Pripojenie vykurovacej a vratnej vody (1 1/2 “- DN40) sa vykonáva pomocou prevlečných matíc cez ploché tesnenia, čím je zaručená dokonalá difúzna tesnosť spoja. Výmena existujúceho kotla CGB 75/100 a náhrada typom CGB-2 75/100 je veľmi jednoduchá vďaka spätnej kompatibilite komponentov i rozmerov.

4. UVEDENIE DO PREVÁDZKY A SERVIS UŽ NEMÔŽU BYŤ JEDNODUCHŠIE

Kotol je už z výroby preskúšaný tlakovo na strane vykurovacej vody a sú nastavené základné parametre spaľovania. Pri uvádzaní do prevádzky je potrebné nastaviť konfi guráciu podľa základnej hydraulickej schémy a prekontrolovať, prípadne upraviť, spaľovanie podľa miestnych pomerov.

V celom rade kotlov je už použitý zobrazovací modul AM a modul regulátora BM-2. Rozširujúce moduly radov KM, MM a SM1/2 sú bez problémov aj spätne kompatibilné pre všetky kotly. Novinkou je priestor pre inštaláciu modulu diaľkovej komunikácie Wolf Link Home a prípadného príslušenstva modulu EA.

Dôležitým detailom je možnosť pripojenia kotlového čerpadla s napäťovým riadením 0 – 10 V priamo z kotla pre prípad, že nevyhovujú parametre čerpadlovej skupiny z príslušenstva. Servisný prístup ku kotlu je len spredu a zhora. Horný kryt je upevnený západkami a možno ho sňať jednoducho bez nástrojov.

5. BEZPEČNÁ PREVÁDZKA NA PRVOM MIESTE

Trojstupňová strážená teplota vykurovacej vody, strážená teplota spaľovacej komory a strážená teplota spalín sú základom pre bezpečnú prevádzku. Softvérové hodnotenie nárastu teploty a teplotného spádu je ďalším rozšírením bezpečnostných prvkov s využitím všetkých teplotných snímačov. Stráženie prevádzkových
tlakov vykurovacej sústavy v rámci každého pripojeného kotla je samozrejmosťou. Všetky poruchové hlásenia sú verbálne vizualizované na displeji regulátora AM, prípadne BM-2.

6. VÝKON JE MOŽNÉ NAVÝŠIŤ PODĽA POTREBY

Konštrukcia a výkon kotlov CGB-2 75/100 ich jednoznačne určuje k tvorbe kaskád stredných výkonov vo všetkých typoch objektov. Inštalácia takejto zostavy, rozšírenej o komínový zberač a regulátor, je veľmi jednoduchá, montážne nenáročná a rýchla. S regulátorom KM-2 je možné vytvoriť kaskádu až piatich kotlov.
Výkon kaskády však nie je potrebné obmedzovať len na 5 kotlov. Ak sa užívateľ rozhodne aj pre viac ako 5 kotlov, je možné napäťové riadenie 0 – 10 V každého
kotla samostatne, podľa teploty alebo v závislosti od výkonu. Pri modernizácii existujúcich kotolní s kotlami CGB 75/100 je tiež možné meniť kotly postupne.  šetky pripojenia sú spätne kompatibilné a prevádzka kotlov v kaskáde CGB + CGB-2 je možná bez akýchkoľvek problémov.

Viac informácií o nových kondenzačných kotloch WOLF nájdete na: www.slovensko.wolf.eu