Otočné mosadzné separátory Exvoid, Exdirt a Extwin

 • Otočné pre inštaláciu v ľubovoľnej polohe na zvislé, vodorovné aj šikmé potrubie

 • Úspora miesta a rýchla inštalácia aj v existujúcich systémoch

 • Exdirt a Extwin s novým vysoko výkonným magnetom Exferro Easy Clip pre optimálne odlúčenie magnetických častí

Základné informácie

Poruchy vo vykurovacích sústavách závisia od mnohých faktorov. Vzduch, mikrobubliny, nečistoty a kal môžu do značnej miery narušiť správne funkcie. Znižujú účinnosť prenosu energie a zvyšujú riziko korózie. To následne vedie k ďalšiemu poškodeniu sústavy, k poškodeniu drahých systémových komponentov alebo dokonca aj k úplnému zlyhaniu.

Voda ako jedna z najdôležitejších zložiek systému by preto nemala obsahovať cudzie látky. Odlučovače Reflex odstraňujú vzduchové mikrobubliny, nečistoty a častice kalu spoľahlivo zo sústavy. Výsledok: lepšia bezpečnosť systému, dlhšia životnosť, menej údržby a efektívnejší prenos energie v celej sústave.

Prierez potrubím s uvoľneným vzduchom a kalom

Exvoid

Separátor vzduchu a mikrobublín. Mikrobubliny vznikajú v sústavách vykurovania, chladenia aj solárnych systémoch v miestach s rastúcou teplotou a s klesajúcim tlakom. Ak mikrobubliny zostanú v sústave, budú sa hromadiť v miestach s nízkymi prietokmi a budú vytvárať väčšie plynové a vzduchové vankúše. Zabránenie ich vzniku pomáha chrániť sústavu pred poruchami.

Extwin

Kombinovaný separátor mikrobublín, nečistôt a kalu. Extwin kombinuje funkcie separátorov Exdirt a Exvoid v jedinom kompaktnom prevedení, ktoré odstraňuje vzduchové bubliny, mikrobubliny, nečistoty a kal zo sústavy súčasne.

Exdirt

Separátor nečistôt a kalu. Nečistoty a kal vznikajú koróznymi procesmi, v starom alebo zle čistenom potrubí, dostávajú sa do sústavy cez plniacu a doplňovaciu vodu alebo vznikajú vo forme vodného kameňa (v závislosti na teplote a stupňa tvrdosti). Častice nečistôt sa usadzujú vo vnútri potrubí, kde dochádza k zúženiu prierezu. Následne pôsobia ako izolačná vrstva a zvyšujú tlakovú stratu, ktorá musí byť kompenzovaná zvýšeným výkonom čerpadla. Okrem toho môžu uvoľnené častice a uvoľňujúce sa usadeniny poškodiť časti systému, ako sú ventily a čerpadlá. Separátory nečistôt a kalov sa používajú vo vratnom potrubí pred zdrojom tepla a zabraňujú tak prenosu nečistôt a usadzovaniu v kotlovom telese a sústave.

Exferro Easy Clip

Odlučovanie magnetických nečistôt. Sústavy s veľkým množstvom kovových a oceľových komponentov sú vystavené konštantnému vplyvu korózie. Vzniknutý magnetit je možné účinne odlúčiť magnetom Exferro Easy Clip pri separátoroch Exdirt a Extwin.

Výhody

 • Spoľahlivo odstráni rušivé faktory bez prívodu energie
 • Podporujú správne fungovanie zdrojov tepla, termostatických ventilov, čerpadiel atď. a znižujú dlhodobé riziko závad a porúch.
 • Trvale optimalizujú výkon zdroja vykurovania a chladenia
 • Údržbu a odstraňovanie kalu v separátoroch Exdirt a Extwin je možné prevádzať vo veľmi krátkom čase bez prerušenia prevádzky
 • Vysoko výkonný nasadzovací magnet Exferro Easy Clip pre optimalizáciu odlučovania feromagnetických častíc, ako je magnetit, je súčasťou dodávky separátorov Exdirt a Extwin

Pripojenie otočných separátorov umožňuje ich otáčanie o 360° a preto je vhodné pre rôzne montážne polohy, ako napr. šikmé, vodorovné a zvislé potrubia.

Pripojenie je možné upraviť ručne a umožňuje rýchlu inštaláciu do existujúcich aj nových systémov.

Novinka: Exferro Easy Clip vysoko výkonný magnet

Všetky mosadzné separátory Exdirt a Extwin sú vybavené vysoko výkonným nasadzovacím magnetom. Neodymový magnet s prídržnou silou 14,4 kg a osovým vyrovnaním sa jednoducho nasadí zo spodnej strany.

Intenzita magnetického poľa Exferro Easy Clip

Magnetické pole intenzívne pôsobí na kvapalinu v separátore a umožňuje optimálne odlúčenie feromagnetických častíc nečistôt.

Inštalácia

Exvoid separátor mikrobublín

V sústave vykurovania sa inštaluje na výstupe zo zdroja tepla, v sústave chladenia sa inštaluje vo vratnom potrubí pred zdrojom chladu.

Exvoid separátor v sústave vykurovania

Exdirt separátor nečistôt a kalov

V sústavách vykurovania aj chladenia sa inštaluje do vratného potrubia pred zdroj tepla (chladu). Tým chráni citlivé súčasti zdrojov tepla (chladu), výmenníky tepla a obehové čerpadlá pred znečistením.

Exdirt separátor v sústave

Extwin kombinovaný separátor mikrobublín, nečistôt a kalov

V sústavách vykurovania jeho umiestnenie záleží na hlavnej funkcii: Ak je uprednostňované odlučovanie mikrobublín, je Extwin inštalovaný do výstupného potrubia zo zdroja tepla. Ak sa uprednostňuje odlučovanie nečistôt a kalov, Extwin sa inštaluje do vratného potrubia pred zdrojom. V sústavách chladenia sa inštaluje vždy do vratného potrubia pred zdroj chladu.

Exiso Twist tepelná izolácia

 • Tepelné izolácie Exiso Twist 22-1” a Exiso Twist 1 ¼ a 1 ½ sú k dispozícii na vyžiadanie, skladajú sa z teplotne stabilných, tvarovo prispôsobivých pološkrupín vyrobených z expandovaného polypropylénu (EPP).
 • Tepelná vodivosť 0,035 W/mK (10 °C)
 • Použitie pre teploty do 110 °C
 • Trieda požiarnej ochrany B2 podľa DIN 4102 a E dľa EN 13501-1
 • Modulárny design pre použitie s každým separátorom Exdirt, Exvoid a Extwin 22 mm až 1”,  1 ¼ a 1 ½

Viac na: www.reflexsk.sk