Protherm (Vaillant Group Slovakia, s.r.o.)

V priemysle sa rok 2023 nesie v znamení šetrenia energií. Potvrdzuje to i skalický producent vykurovacích technológií, spoločnosť Protherm Production. Podobne, ako u iných podnikov, aj jeho prvoradým cieľom je popri zvyšujúcej sa výrobe znižovať spotrebu energií.

Kvôli zvýšeným cenám elektriny či zemného plynu si mnohé spoločnosti kladú otázku, ako čo najefektívnejšie šetriť. „V prípade nášho závodu zavážila najmä dlhodobá snaha o zníženie spotreby energií v budovách i výrobných procesoch,“ zhodnotil Juraj Hornáček, riaditeľ spoločnosti Protherm Production v Skalici, ktorá je súčasťou nemeckého koncernu Vaillant Group. Práve vďaka dlhodobej klimatickej stratégii koncernu boli mnohé projekty zamerané na šetrenie zrealizované skôr, než si ich vyžiadala doba.

Projekty s cieľom ušetriť

A v súčasnosti považujú šetrenie za dôležitejšie, než kedykoľvek predtým. Aktuálne sa zaoberajú projektom fotovoltických panelov na strechách výrobných hál a parkovisku s celkovým výkonom 100 kWp. Ich inštaláciu predpokladajú v máji tohto roka a uvedenie do prevádzky v druhej polovici leta. Vyrobenú elektrickú energiu z fotovoltických panelov na strechách budov chcú využiť najmä v lakovni. Fotovoltické panely umiestnené na parkovisku budú slúžiť i na dobíjanie firemných vozidiel.

„Uvažujeme aj o ďalších projektoch, napríklad o využití odpadového tepla z lakovne na vykurovanie výrobných priestorov a z testovacieho centra na vykurovanie administratívnych priestorov,“ upresnil Juraj Hornáček.

Minulý rok sa postarali o tepelnú izoláciu svetlíkov na strechách závodu s cieľom dosiahnuť úspory vo vykurovaní a zároveň zlepšiť pracovné podmienky zamestnancov počas letných mesiacov. K dlhodobým projektom patrilo postupné inštalovanie šetrných LED svietidiel a samo-zhasínacích senzorov vo všetkých priestoroch závodu.

Znižovanie emisií

V celej Európe pritom naďalej pretrváva zvýšený dopyt po vykurovacích zariadeniach. Rekordný dopyt zaznamenávajú u ekologickejších a energeticky šetrnejších produktov, najmä u tepelných čerpadiel.

Treba však zdôrazniť, že dlhodobé projekty na úsporu sa týkajú aj iných oblastí ako energií. „Ak myslíme na životné prostredie, nejde len o šetrenie zdrojov, ale aj o znižovanie emisií a minimalizáciu odpadu,“ vysvetlil J. Hornáček. Už pred pár rokmi radikálne znížili množstvo odpadu vo výrobe, obaly z kartónu totiž nahradili vratnými obalmi. V administratíve zároveň zredukovali tlač na papier a zaviedli digitálne verzie mnohých interných dokumentov.