Keď projektant do požiadavky strešná krytina, napíše: Plechová krytina so stojatou drážkou podľa STN EN. …tak práve vyrobil „pekný“ zmätok. …lebo v našich STN EN máme až tri normy so stojatou drážkou! STN EN 508-1,…STN EN505, a aj …STN 73 3610 … takže ktorú krytinu predpísal?

V prílohe viď nižšie nájdete odborný dokument na tému noriem pre plechové krytiny.

Ak sa potrebujete zorientovať v danej problematike, stačia vám k tomu len nasledujúcie „3 listy“.