Otázka z úvodu navádza na odpoveď, že nie, obecné nájomné byty sa hlavne v posledných rokoch na Slovensku nestavajú. Nebudem Vás trápiť, nie je to úplne správna odpoveď. Nájomné byty vo vlastníctve miest a obcí sa stavajú. Je pravdou, že by sa ich mohlo stavať viac a hlavne, že by sa mali stavať práve tam, kde je najväčší dopyt po cenovo dostupnom bývaní.

Je pravdou, že veľa samospráv už rieši nájomné bývanie, avšak na druhej strane máme veľa miest, veľa väčších samospráv, kde sa potreba bývania znásobuje čoraz viac, avšak dostupných obecných nájomných bytov je čoraz menej.

Nie nestrácajú sa, ale pri zväčšujúcom sa dopyte po bývaní je stagnácia v počte dokončovaných nájomných bytov v týchto lokalitách vlastne poklesom ich dostupnosti.

V názore, že sa na Slovensku dokončuje čoraz menej verejných nájomných bytov nás môže utvrdzovať aj štatistika, ktorá vychádza z počtu kolaudačných rozhodnutí.

Ako to teda naozaj je, prečo sú niektoré štatistiky mierne zavádzajúce nám môžu pomôcť aj informácie v článku, ktorý som nedávno pripravil. Nech sa páči, začítajte sa: https://hajdin.blog.sme.sk/c/528751/najomne-byty-ako-citat-statistiku.html

Ing. Miloš Hajdin, odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja, MDV SR