NRG flex, s.r.o.

Rozhovor s riaditeľom spoločnosti NRG flex Robertom Štefancom o nových možnostiach úspor pri výstavbe tepelných sietí. NRG flex zastupuje významnú výrobnú kapacitu predizolovaných potrubí. Agregovaná ponuka vybraných výrobcov ponúka širokú škálu potrubí. Robert Štefanec tvrdí, NRG flex dokáže spojiť jadrovú elektráreň s rodinnými domami.

Môžete nám povedať niečo o histórii vašej spoločnosti?

Spoločnosť NRG flex sa opiera o desiatky rokov skúseností svojich dodávateľov. Pre Slovensko a Českú republiku zastupujeme významné výrobné závody predizolovaných potrubí s históriou od sedemdesiatych rokov.

Budúci rok oslávime už 15 rokov samostatnej existencie NRG flexu.

V roku 2010 sme začínali v „malej energetike“, kde sa nám podarilo pri výstavbe bioplynových staniciach dodať potrubia na asi 1/3 realizovaných projektov.

Pre dodávateľov tepla máme zrealizovaných stovky projektov ako v sekundárnych tak aj v primárnych rozvodoch pre vykurovanie aj teplú vodu. Darí sa nám prinášať inovatívne produkty. Napríklad naše oceľové potrubia majú pridanú hodnotu v podobe celosystémovej difúznej bariére. Vďaka tomu výrazne znižujú tepelnú stratu počas prevádzky. Pri výpočtovej životnosti potrubí počas 30 rokov prevádzky je celková strata nižšia až o 20 % oproti štandardným predizolovaným oceľovým potrubiam. Ďalšou inováciou sú oceľové potrubia určené pre nadzemné rozvody. Tieto potrubia sú vybavené UV stabilným plášťom v dostupných rôznych farebných prevedeniach a sú viac než vhodnou náhradou pre tzv. SPIRO potrubia.

Pri flexibilných plastových potrubiach vieme pracovať s vyššími maximálnymi teplotami a tlakmi – aktuálne až do 115 ° C a tlaku 10 alebo 16 barov. Ako jediní na trhu vieme u takéhoto plastového potrubia ponúknuť aj alarm systém, ktorý niektorí naši zákazníci zvyknutí využívať pri oceľových predizolovaných potrubiach.

Obr. 1 Riaditeľ spoločnosti NRG flex – Robert Štefanec, foto: NRG flex, s.r.o.

Aké zaujímavejšie projekty ste riešili v posledných rokoch

V posledných rokoch sme realizovali veľké množstvo projektov, kde sme boli pre dodávateľov tepla spoľahlivým partnerom. Realizoval sa prepoj biomasovej kotolne so sídliskom v Trenčíne. V Bratislave sme sa podieľali na obnove rozvodov sekundárnych sietí v časti Nové mesto a Kramáre. Tu sa použila aj najväčšia dimenzia plastového potrubia d160, ktorá sa dodáva ešte v kotúčoch – až 150 m kotúče sme vo vnútrobloku Račianska – Kominárska vťahovali do existujúcich kolektorov. Týmto šetrným spôsobom sa podarilo zrealizovať celé dielo za pár dní a to s minimom obmedzení pre obyvateľov, ktorým sme zachovali ihriská aj stromy.

Podarilo sa nám zrealizovať kompletnú rekonštrukciu rozvodov v Dešné u Dačic. Tu sa menili nevyhovujúce oceľové rozvody v obci k rodinným domom za plastové flexibilné potrubia.

Vymenili sa aj výmenníkové stanice a biomasový kotol, celá investícia bola za cca 2,5 mil. Eur. Projekt z Dešnej bol Teplárenským združením ČR nominovaný medzi tými najlepšími v roku 2022.

Tento rok sme realizovali aj výmenu rozvodov v Pinelovej nemocnici v Pezinku, išlo o tzv. EPC projekt, kde sa investícia zaplatí z prevádzkových úspor.

Obr. 2 Výmena rozvodov tepla Bratislava Petržalka, foto: Miroslav Pochyba – JAGA

Aké materiály sa používajú pri výrobe vašich produktov, a ako ovplyvňujú ich schopnosť viesť teplo?

Pri predizolovaných potrubiach je pre ich účel najdôležitejšia izolácia. Na oceľové aj plastové flexibilné potrubia používame polyuretánovú penu s cyklopentánom. Je to overeré riešenie s najlepším pomerom cena-výkon. To, čo môžeme spraviť naviac a zlepšiť tým celkovú hodnotu výsledku, sú tie drobnosti, ako je ošetrenie potrubia pred izolovaním, výroba plášťovej rúry priamo vo výrobnom závode, alebo pridaná hodnota vo forme kompletnej difúznej bariéry či UV stabilného plášťa.

Pri plastový flexibilných potrubiach je to samotná rúrka pre médiu, štandardné potrubia sú zo sieťovaného polyetylénu PEXa. My máme aj tieto rúrky, ale pre projekty s vyššou tlakovou a teplotnou záťažou máme aj potrubia termoplasticky zosilnené s aramidovou sieťkou. Takto získavame flexibilné a ohybné rúrky pre 10 alebo až 10 bar, a s maximálnou teplotou až 115 ° C.

Pri výrobe sa snažíme v maximálnej miere využívať aj recyklované materiály a postupne sa na výrobné haly osádzajú aj FVE panely.

Hovoríte, že vaše riešenia a produkty sú oproti tým bežným unikátne. V čom?

Naše riešenia majú pridanú hodnotu. Pri plastových flexibilných potrubiach je to výrazné zníženie tepelných strát, tu hovoríme o znížení o asi tretinu v porovnaní s oceľovými potrubiami. Okrem toho je tam výrazné zrýchlenie montáže a násobne menej spojov. Toto sú riešenia pre menšie dimenzie maximálne ako náhrada DN125 až DN150, a limitovaní sme tu aj teplotou a tlakom.

Obr. 4 Výkopové práce v obci Dukovany

Pre oceľové predizolované potrubia ponúkame okrem štandardného riešenia aj celý systém s difúznou bariérou. Toto inovatívne riešenie, kde je v plášti vbudovaná vrstva EVOH, ktorá sa používa aj v potravinárstve, aby predĺžila čerstvosť.

EVOH bariéra zabezpečuje, aby sa časom nezhoršovali tepelné straty v potrubiach. Keď hovoríme o systéme, tak sa nejedná iba o rovné rúry, ale aj o kolená, odbočky a hlavne spojky. Týmto riešením je možné počas životnosti potrubia ušetriť až 20 % tepla. Ďalšia pridaná hodnota, ktorú ponúkame u oceľových predizolovaných potrubí je možnosť dodania 16m a najnovšie dokonca aj 18 m potrubia oproti štandardných 12 m potrubiam. Takto sa zrealizujú trasy rýchlejšie. Využitie tu vidíme hlavne pri rôznych napájačoch a trasách nad 10 km.

Aké sú vaše plány na rozšírenie produktov alebo služieb?

Aktuálne sa sústreďujeme na dotiahnutie zmien a plánov, ktoré sme si stanovili. Sme radi, že sa nám darí plniť trendy. Plastové predizolované potrubia sa stali bežným produktom. Na začiatku pred skoro dvadsiatimi rokmi, keď sme sa s nimi prvýkrát stretli, to bolo presne naopak. V najbližších rokoch očakávame nové plastové predizolované potrubie, ktoré bude až do 130 ° C a 16 bar. Toto by malo byť vhodné už pre väčšinu tepelných sietí v mestách. Od tohto leta máme v tíme aj špecialistu na výmenníkové stanice. Radi by sme sa posunuli v rámci tohto segmentu ďalej. Ako hovoria kolegovia, so mnou sa nudiť nebudú, určite sa nájdu oblasti kde sa vieme posunúť a rásť.

Obr. 5 Realizácia projektu v obci Dešná u Dačic

Aký špecifickým výzvam ste čelili pri projekte v Dukovanoch? S akým výsledkom?

Pri tomto projekte, kde sme sa zapojili do poslednej etapy výstavby sme mali možnosť ukázať rozdiel pri realizácii v oceľovom potrubí voči plastu. Dostali sme na to veľmi kladnú spätnú väzbu, že prípojky k jednotlivým domom boli vo flexibilnom plastovom potrubí výrazne šetrnejšie a podarilo sa zachrániť rôzne drobné stavby, a hlavne kríky a stromy, ktoré ľudia na pozemkoch majú. Tu nás veľmi potešili slová starostu, ktorý aj ako laik vnímal výrazne vyššiu rýchlosť realizácie predizolovaného potrubia oproti oceli. Doslova povedal, že rýchlosť realizácie a jednoduchšie práce s predizolovanými plastovými rúrami ho nadchli.

Akými technickými inováciami prešli vaše postupy a produkty za posledných 5 rokov?

Keď sa nad tým zamyslím, tak vývoj za posledných 5 rokov je naozaj veľkým skokom. Pri oceľových potrubiach by som opäť spomenul kompletný systém s  ifúznou bariérou, kde sa nášmu partnerovi podarilo dotiahnuť dlhoročný vývoj a vyrobiť funkčný systém, kde sú všetky komponenty s ochrannou EVOH bariérou. Je to unikátne riešenie a veríme, že bude postupne nasadené na dôležité infraštruktúrne projekty, aby bolo vyrobené teplo využívané čo najefektívnejšie a tým sa znižovalo zaťaženie prostredia a znižovala sa uhlíková stopa a CO2.

Pri plastových flexibilných potrubiach je to zvýšenie maximálnej teploty a tlaku z 95 ° C/6bar na 115 ° C/10 až 16bar. Vo výhľade máme riešenie, ktoré by mohlo atakovať až parametre okolo 130 ° C/16bar, toto očakávame v najbližších 2 až 3 rokoch.

Obr. 6 V Dukovanoch sú napojené plastové potrubia NRG FibreFlex Pro

Zaoberáte sa v rámci projektov aj otázkami bezpečnosti a environmentálnej udržateľnosti?

Samozrejme, je pre nás veľmi dôležitý aj tento aspekt, preto ideme často trochu proti prúdu a snažíme sa vysvetľovať, prečo má zmysel robiť veci inak ako sme boli desiatky rokov zvyknutí. Prečo nepoužiť všade oceľové predizolované potrubia a tam kde to má zmysel ísť do hybridného riešenia – skombinovať oceľové a plastové flexibilné potrubia do jedného celku. Je to investícia do budúcna, kde sú z dlhodobého hľadiska úspory až okolo 30%.

Tak isto sa snažíme propagovať oceľové potrubia s difúznou bariérou, opäť je to niečo nové a inovatívne, ale dáva nám to zmysel z pohľadu na udržateľnosť.

Kde vidíte svoje miesto pri projekte privádzač Dukovany – Brno?

Pri veľkých projektoch, ako je aktuálne prepojenie Dukovany – Brno, vieme ponúknuť diverzifikované kapacity našich dodávateľov. Ide o projekt, kde bude nutné agregovať kapacity, aby bola zabezpečená plynulá stavba.

Sme radi, že sa pred pár dňami podarilo dokončiť privádzač Temelín – České Budějovice, tam sa tá dlhá cesta zavŕšila úspechov. Všetko dobré prajeme aj projektu napojenia Brna.

Ako vidíte budúcnosť v sektore teplárenstva?

Vidíme veľký potenciál využitia efektívnych riešení pri rekonštrukciách a budovaní rozvodov. Úprimne sme presvedčení, že teplárenstvo, tak ako ho máme rozvinuté, má veľký význam a dávajú nám v tom za pravdu aj príklady z Dánska a iných krajín, kde sa snažia o výrazné zahustenie a navýšenie dodávok tepla z centrálnych zdrojov. Toto vyzerá byť cesta pre udržateľné energie.

Vidíte možnosti na zrýchlenie výstavy tepelných privádzačov?

Pri väčších projektoch sa často využívajú namiesto 12 m až 16 m potrubia. To znížilo počet zvarov o 25 % – na 10 km trasy je to o 400 zvarov a následne doizolovaní menej.

Použitie 18 m potrubí by dokázalo znížiť počet zvarov o ďalších 11 %, to je ešte cca 140 zvarov a doizolovaní menej.

V neposlednom rade sa týmto ušetrí aj na doprave, lebo týmto spôsobom sa dané kilometre potrubí dovezú na menej kamiónoch.

Aká je kľúčová výhoda použitia systémov s difúznou bariérou?

Ak sa použije celý systém s difúznou bariérou, tak sa zvyšuje životnosť celého potrubia. Dôležitá je hlavne nižšia tepelná strata. Ak sa na ten rozvod pozeráme počas minimálne plánovej doby životnosti 30 rokov, tak je úspora tepla v rozvode okolo 20 %.
Toto nie je zanedbateľná hodnota – môžeme sa na to pozerať z pohľadu úspory paliva a CO2. Celá tá úspora má svoju reálnu cenu, lebo najlepšie ušetrené teplo je to, ktoré netreba vyrobiť.