Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Jeden z najväčších zamestnávateľov na Záhorí hľadá odborníkov pre svoje vývojové centrum. Medzinárodná spoločnosť Vaillant Group plánuje vo februári rozšíriť tím 67 vývojárov v Skalici o ďalších 17 expertov.

„Hľadáme vývojových špecialistov, mechanických a elektro dizajnérov, projektových manažérov i koordinátorov zmien. Nielen uchádzačov so skúsenosťami, ale aj absolventov vysokých škôl technických smerov so znalosťou angličtiny,“ vysvetlil Ing. Peter Havlík, vedúci vývojového centra v Skalici.

Vývojové centrum spoločnosti Vaillant Group, ktoré sídli v skalickom závode Protherm Production, je jedným z najmodernejších vývojových pracovísk v Európe. Doteraz zabezpečovalo najmä vývoj kotlov, ako aj hydraulických modulov do kotlov a tepelných čerpadiel. Najnovšie pribudne aj vývoj komplexných jednotiek tepelných čerpadiel. Nové pracovné pozície súvisia so zmenou sortimentu, ktorý bude vyrábaný v závodoch Vaillant Group a s rozširovaním výroby tepelných čerpadiel.

Práve tepelné čerpadlá hrajú hlavnú rolu v znižovaní emisií uhlíka a celkovom dosahovaní ambicióznych klimatických cieľov v stavebníctve. Slovenskí experti budú vyvíjať tieto najnovšie technológie a ich komponenty v úzkej spolupráci s medzinárodným tímom prevažne z Nemecka, Francúzska a Španielska, ale aj z Číny, Turecka či Veľkej Británie.