Expandovaný polystyrén (EPS) patrí k popredným stavebným materiálom, navyše šetrným k životnému prostrediu. Aj o polystyréne však koluje množstvo mýtov a poloprávd. Aké teda sú skutočné vlastnosti polystyrénu?

Mýtus č. 1 –  Plesne

Asi najznámejší mýtus týkajúci sa expandovaného polystyrénu (EPS) súvisí s plesňami. Opak je ale pravdou, keďže práve vďaka zatepleniu sa zníži kondenzácia vodnej pary a rosný bod sa v stavbe posunie z muriva do izolantu. Kvalitne odvedené zateplenie chráni vašu stavbu pred vznikom plesní. Príčinou vzniku plesní vo vašom dome alebo byte však môžu byť zle utesnené okná alebo dvere.

Mýtus č. 2 – Aj tenká izolácia stačí

Ľudia si mylne myslia, že aj 5 cm izolácia EPS je postačujúca, ale nie to je pravda. Obzvlášť pri energeticky úsporných budovách je potrebné aplikovať EPS s hrúbkou aspoň 15 – 20 cm. Vďaka kvalitnej izolácii s EPS môžete ušetriť 50-70% nákladov na vykurovanie, no zároveň vám EPS izolácia v správnej hrúbke ušetrí peniaze aj na klimatizácii.

Mýtus č. 3 – Budova po zateplení nedýcha

„Nedostatku kyslíka“ sa vôbec nemusíte obávať. K výmene vzduchu v stavbe dochádza cez škáry v konštrukcii, prostredníctvom okien a dverí alebo cez digestory (klimatizácia, rekuperácia). Expandovaný polystyrén taktiež reaguje na zmeny vlhkosti vnútorného vzduchu, a tak budova prirodzene „dýcha“.

Mýtus č. 4 – Expandovaný polystyrén sa po čase „vyparí“

Expandovaný polystyrén je ľahký, ale pritom odolný materiál. Pri nesprávnej manipulácii s expandovaným polystyrénom ako napr.  vystavovanie ho teplotám nad 90 °C, používaniu lepidiel obsahujúcich organické rozpúšťadlá dochádza k poškodeniu. Pri správnom zaobchádzaní je expandovaný polystyrén

Mýtus č. 5 – Expandovaný polystyrén sa ľahko vznieti

Toto tvrdenie je úplne nepravdivé. Expandovaný polystyrén sa vyrába
so samozhášavou  úpravou. EPS sa pri kontakte s ohňom taví a zmrští, čím sa vytvorí dutina, ktorá sa ďalej nezväčšuje a nespôsobuje šírenie ohňa. Vďaka tejto jedinečnej samozhášavej úprave ochránite váš dom a byt od škôd na živote aj majetku.

Polystyrén s grafitom od Slovizolu

Vedeli ste, že existuje aj sivý polystyrén? Nejde pri tom len o pridanie akejkoľvek farebnosti bez účelu. Sivú farbu expandovaného polystyrénu (EPS) spôsobujú čiastočky grafitu, ktoré sú v tomto prípade do polystyrénu pridávané. Najväčšou výhodou polystyrénu s grafitom je najmä jeho izolačná schopnosť, ktorá je vyššia o 20% ako pri klasickom bielom polystyréne. Polystyrén od Slovizolu je určený na tepelnú izoláciu obvodových plášťov budov (fasád), na rôzne účely použitia v priemyselných objektoch, vzduchotechnike, na izoláciu stropov, priečok, striech, ako aj podláh so zníženým zaťažením. Jednotlivé dosky sú v samozhášavej úprave a sú označované červeným pruhom. Slovizol je rýdzo slovenská firma s desiatkami zamestnancov, ich výrobky šetria energiu a znižujú zaťaženie prírody.