HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

K doterajším klasickým metódam murovania (tenkovrstvové malty/lepidlá, PUR pena alebo cementové malty) teraz pribudla špeciálna systémová malta pre tenkú škáru HELUZ SIDI, určená na murovanie vnútorných aj vonkajších nosných stien z brúsených tehál HELUZ. Malta HELUZ SIDI sa nanáša rýchlo a úsporne  pomocou valčeka, ako pri maľovaní, na stavbe nepotrebujete vodu, elektrinu ani drahé pomôcky.

S maltou HELUZ SIDI sa stavba zjednoduší a urýchli, murivo však, samozrejme, vykazuje obdobné vlastnosti (mechanické, tepelno-technické, akustické, statické) ako pri použití cementovej tenkovrstvovej malty. Malta HELUZ SIDI je vhodná na výstavbu pasívnych a nízkoenergetických domov z tehál HELUZ FAMILY.

Výhody murovania s maltou HELUZ SIDI

Rýchle a úsporné murovanie

Rýchly nárast pevností

Murovanie je možné pri teplotách od 1 °C

Murovanie bez drahých pomôcok

Murovanie bez elektriny a vody na stavenisku

Tehly sa pred aplikáciou malty nemusia vlhčiť

Minimálne znečistenie staveniska

Jednoduché prerušenie a obnovenie práce

Minimálne nároky na skladovanie

„HELUZ SIDI je vopred pripravená silikátovo-disperzná malta na tenkovrstvové murovanie. Môžeme si ju predstaviť ako hustejšiu farbu na maľovanie. Je to z výroby namiešaná zmes, nič sa do nej už na stavbe nepridáva, takže odpadá riziko jej znehodnotenia neodbornou úpravou, ako je pridanie nesprávneho množstva vody do sypkej cementovej malty. Stačí otvoriť vedro s maltou HELUZ SIDI, ponoriť do nej systémový valček a môžem nanášať maltu na tehly a murovať. Ide o novú technológiu murovania, ktorá zaistí deklarované technické parametre výslednej konštrukcie bežne dosiahnuteľným úsilím na stavbe,“ opisuje jednoduchosť murovania s novinkou HELUZ SIDI Ing. Pavel Heinrich, produktový manažér spoločnosti HELUZ. „Je to ekonomicky dostupná technológia, vďaka rýchlosti výstavby a vyššej produktivite práce a menšiemu presunu hmôt aj finančne úspornejší variant pre stavebnú firmu a v konečnom dôsledku aj pre investora.“

Malta HELUZ SIDI je na celkom inej materiálovej báze než cementové malty

Malta HELUZ SIDI je tenkovrstvová murovacia malta so spojivom na báze vodného skla a alkalivzdornej polymérnej disperzie pripravená na okamžité použitie, teda celkom iná materiálová báza než doposiaľ používané cementové malty. Tento typ materiálov je stavebníctvu dobre známy, ale nie v podobe vopred pripravenej murovacej malty. Receptúra malty bola vyvíjaná aj s ohľadom na splnenie požiadavky dlhej trvanlivosti malty hodnej tehlovej konštrukcie. Má vynikajúcu zmáčavosť k tehlovému črepu a dostatočný otvorený čas na nanesenie malty, uloženie tehál a ich rektifikáciu v murive. Optimálne zrnitostné zloženie malty vyrovnáva drobné nerovnosti v ložných škárach a rovnomerne roznáša napätie v murive od zaťaženia. Po nanesení sa voda odparí, resp. nasiakne do tehly, malta HELUZ SIDI vytvrdne a vďaka vodnému sklu je pevná a správa sa obdobne ako cementová malta. Plnohodnotné spevnenie spoja v bežných klimatických podmienkach nastáva do 7 dní, čo je 4× kratší čas než pri bežne používaných maltách! Murovanie je možné robiť pri teplotách nad +1 °C. Povrch čerstvo nanesenej malty nesmie byť vystavený účinkom dažďa, rovnako ako pri klasických maltách.

Oproti tenkovrstvovým maltám, ktorých treba doviezť na stavbu pol palety, bude stačiť na stavbe pár vedier malty HELUZ SIDI, ktorú navyše bez problémov uskladníte, keďže jej zmoknutie prekážať nebude, pretože je v plastovom vedre. Rovnako ľahko ju aj po otvorení preveziete na inú stavbu a použijete hoci za týždeň bez toho, aby hrozilo zatvrdnutie, ako napríklad pri penách. Aj odpadové hospodárstvo je jednoduchšie. Vedrá možno využiť na ďalšie činnosti na stavbe a neprekážajú ako rozhádzané vrecia od štandardných maltových zmesí.

Postup murovania s maltou HELUZ SIDI:

1.PRÍPRAVA PODKLADU: Najprv je nutné zhotoviť zakladaciu maltu, ktorá sa dokonale znivelizuje – podrobnosti v príručke na vyhotovenie.

2. Založí sa prvý rad muriva z brúsených tehál obvykle do jeden deň zrelej zakladacej
 malte – podrobnosti v príručke na vyhotovenie.

3. Pred aplikáciou netreba žiadne rozmiešavanie s vodou a staranie sa o nanášací valec ako pri cementových tenkovrstvových maltách, maltu stačí zľahka premiešať, napr. drevenou latkou. Oproti nanášaciemu valcu, ktorý stojí päť sedem tisíc eur, teraz stačí systémový valček za pár eur. Spoločnosť HELUZ ho dodáva priamo s maltou a v prípade nutnosti ho nie je problém kúpiť v stavebninách.

4. Očistí sa ložná plocha tehál (tehly netreba vlhčiť).

5.SPÔSOB NANÁŠANIA: Malta sa nanáša štruktúrovaným systémovým valčekom rovnomerne do kríža, aby pokryla všetky vnútorné aj obvodové rebrá ložnej plochy tehál a pritom nestekala do otvorov a po ich obvode. Maltu HELUZ SIDI možno použiť pri teplotách od 1 °C. Povrch čerstvo nanesenej malty nesmie byť vystavený účinkom dažďa, rovnako ako pri klasických maltách.

6. Množstvo nanášanej malty možno regulovať otrením valčeka o plastovú mriežku.

7. Po nanesení malty je čas na uloženie a vyrovnanie tehál do maltového lôžka 15 minút. Čas na nanesenie malty a uloženie tehál je teda zhruba dvojnásobný oproti cementovým tenkovrstvovým maltám. Plnohodnotné spevnenie spoja v bežných klimatických podmienkach nastáva do 7 dní, čo je 4× kratšie než pri bežne používaných maltách!

8. Po skončení práce chránime korunu steny a vyrovnanie tehál do maltového lôžka proti zatečeniu vody (napr. od dažďa).

POUŽITIE: Odskúšané a certifikované iba na murovanie z brúsených tehál HELUZ.

SPOTREBA: Spotreba malty je 4,5 – 5,5 kg na 1 m3 muriva (výška blokov 249 mm) podľa typu tehál.

POMÔCKY: Vedro s vopred pripravenou maltou HELUZ SIDI, štruktúrovaný systémový valček, plastová mriežka, ochranné rukavice.