Vďaka novému prístroju sa meranie výrazne zjednodušuje

Nový univerzálny prístroj testo 400 na meranie klimatických veličín so širokým výberom presných sond bol vyvinutý s jediným cieľom – vykonávať všetky merania v oblasti ventilácií a klimatizácií jednoduchšie a s menšími komplikáciami než kedykoľvek predtým.

Expert v oblasti meracích technológií z nemeckého Schwarzwaldu prináša novú generáciu meracej techniky – testo 400 je univerzálny merací prístroj vhodný na všetky merania prúdenia a kvality vzduchu v miestnosti. Zapôsobí inteligentnou technológiou, rýchlou akcieschopnosťou a pohodlnou aplikáciou.

Testo 400 je určený všetkým profesionálom, ktorým umožňuje merať, dokumentovať a analyzovať všetky parametre vnútornej klímy jediným prístrojom.

Medzi výhody možno počítať:

 • inteligentnú podporu prostredníctvom uloženého menu merania a vyhodnotenia meraných hodnôt podľa princípu semafora = bezchybné merania;
 • správu všetkých príslušných údajov o zákazníkoch vrátane bodov meraní priamo v prístroji = efektívna práca priamo na mieste;
 • dokončenie a odoslanie nameraných hodnôt s úplnou dokumentáciou vrátane fotografií, komentárov a vlastného loga priamo z miesta merania = rýchlejšie sa možno dostať k ďalšej práci;
 • možnosť vymeniť hlavice sond bez nevyhnutnosti reštartovať zariadenie = jednoduchá manipulácia bez straty času;
 • kalibráciu sond nezávislú od meracieho prístroja, zároveň funguje nastavenie až na šesť meracích bodov s nenulovou hodnotou = menej prestojov a veľmi presné meranie.

Použitím prístroja testo 400 možno spoľahlivo a presne kontrolovať príslušné parametre kvality v priemyselných výrobných sektoroch. Podporu v skutočne inteligentnom spôsobe merania využijú prostredníctvom tohto prístroja konzultanti, odborníci, poskytovatelia technických služieb alebo servisní technici v oblasti klimatizácie a ventilácie.

Novým prístrojom rozšírila spoločnosť Testo rozumne rozsah svojich meracích technológií na všetky merania objemových prietokov a pohody prostredia. Univerzálny prístroj testo 400 je nielen inteligentnejší, rýchlejší a lepší, ale je zároveň bezproblémovo integrovaný do komplexného radu prístrojov IAQ. Rozsah sond na nové meracie prístroje patrí k najširším na trhu. Okrem toho možno k univerzálnemu meraciemu prístroju pripojiť aj sondy Testo Smart Probes. Samotný prístroj testo 400 ponúka inovatívne funkcie, ktoré uľahčujú prácu užívateľovi a umožňujú spoľahlivé a normám vyhovujúce merania vrátane dokumentácie

Rýchle spustenie

Nové testo 400 umožňuje vymeniť všetky sondy jednoducho a rýchlo kedykoľvek počas merania. To eliminuje potrebu opätovného spúšťania prístroja a čakanie na komplikované bootovanie a vypínanie zariadenia.

Asistent merania

Testo 400 má prehľadne štruktúrované a jednoznačne vedené menu merania, ktoré bezpečne a jednoducho sprevádza užívateľa celou aplikáciou. Semaforový systém vyhodnocuje objektívne a jednoznačne výsledky meraní – na meranie v súlade s normou meria bezchybne objemový prietok a vyhodnocuje pohodu prostredia. Asistent meraní vás bezpečne vedie cez:

 • bodové meranie klimatických veličín,
 • HVAC podľa EN ISO 12599 a ASHRAE 111,
 • meranie PMV / PPD podľa EN ISO 7730 a ASHRAE 55,
 • meranie prievanu a stupňa turbulencie podľa EN ISO 7730 a ASHRAE 55,
 • meranie WBGT podľa DIN 33403 a EN ISO 7243,
 • meranie NET podľa DIN 33403.

Univerzálna použiteľnosť

Vďaka širokému výberu sond možno presne a spoľahlivo merať všetky parametre IAQ, ventilácie a pohody prostredia. Portfólio IAQ zahŕňa digitálne bluetooth sondy, digitálne káblové sondy, Testo Smart Probes sondy, ale aj teplotné sondy NTC a TC (typ K). Do sortimentu je po novom zaradených päť digitálnych teplotných sond PT100.

Vždy pripravený na meranie

Kalibrácia sond je v prípade potreby nezávislá od meracieho prístroja. Testo 400 sa môže používať aj naďalej s inými sondami, zatiaľ čo sa pôvodné hlavice sond kalibrujú.

Šetrí časom

Po dokončení merania sa protokol môže odoslať priamo z miesta zákazníkovi. Hlásenie meraní vrátane nameraných hodnôt a údajov o zákazníkovi možno pohodlne odoslať e-mailom, zároveň sú dáta uložené do prístroja. Univerzálny merací prístroj testo 400 je rovnako ako ďalšie súpravy na meranie objemových prietokov a pohody prostredia k dispozícii u odborných predajcov spoločnosti Testo alebo priamo v tejto spoločnosti. Pri vybraných predajcoch si možno novú generáciu meracej techniky nezáväzne vyskúšať a otestovať.

Spoločnosť Testo SE & Co. KGaA so sídlom v nemeckom Lenzkirchu je svetovým lídrom na trhu v oblasti prenosných a stacionárnych meracích riešení. V oblasti výskumu, vývoja, výroby a marketingu pracuje pre túto high-tech spoločnosť celosvetovo 2 800 zamestnancov v 33 dcérskych spoločnostiach. Expert v oblasti meracích technológií spolupracuje s viac než 650 000 zákazníkmi po celom svete, ktorým ponúka veľmi presné meracie prístroje a inovatívne riešenia na správu nameraných dát. Prístroje spoločnosti Testo pomáhajú šetriť časom a zdrojmi, chránia životné prostredie i ľudské zdravie a zlepšujú kvalitu tovaru a služieb. Priemerný ročný nárast od založenia spoločnosti v roku 1957 o viac než 10 % a súčasný obrat takmer štvrť miliardy eur pôsobivo dokazujú, že značka testo a špičkové systémy sú dokonalo prepojené. Nadštandardné investície do budúcnosti spoločnosti sú takisto súčasťou filozofie spoločnosti. Približne desatinu svojho ročného obratu investuje Testo do výskumu a vývoja.

Viac informácií o prístroji testo 400 nájdete na www.testo.sk