Vaši zákazníci očakávajú predovšetkým spoľahlivé a trvalo tesné potrubné spoje. Bezpochyby tiež ocenia, ak montážne práce prebehnú rýchlo a hladko. Zásobovacie systémy Geberit Mapress, ktoré sa úspešne používajú už desiatky rokov, vám umožnia dosiahnuť oba tieto ciele.

 

Rýchla inštalácia znižuje náklady

Počas stláčania špeciálnym lisovacím nástrojom mení rúra a tvarovka svoj tvar a vzniká mechanicky pevný spoj. Vysoká odolnosť tesniacich krúžkov je zárukou trvalo pevného spoja. Nasunúť a zalisovať – to je veľmi rýchla metóda spájania rúr, ktorá v porovnaní s tradičnými spôsobmi, akými sú spájkovanie alebo zváranie, ušetrí veľa času. Navyše sa nemusíte zdržiavať so žiadnymi bezpečnostnými opatreniami, pretože pri lisovaní sa nepoužíva otvorený plameň.

 

tvarovka

Tvarovka jednoducho zapadne do drážky na lisovacom nástroji, čo uľahčuje lisovanie.

 

Bezpečné na prvý pohľad

Zásobovacie systémy Geberit sú vybavené niekoľkými kontrolnými mechanizmami pre zabezpečenie bezchybného zalisovania spojov.

 

Bezpečné nasadenie náradia

Každé lisovacie náradie Geberit bolo navrhnuté tak, aby bolo takmer nemožné umiestniť nástroj na tvarovku do nesprávnej polohy. To prakticky znemožňuje chybné zalisovanie spoja.

Jednoduchá identifikácia nezalisovaných spojov

Nezalisované tvarovky Geberit Mapress sú jednoducho identifikovateľné pomocou farebných indikátorov, ktoré možno stiahnuť rukou až po správne vykonanom zalisovaní.

 

identificator

Na prvý pohľad vidno rozdiel medzi zalisovaným spojom (vľavo) a nezalisovaným (vpravo).

Nezalisované spoje viditeľne netesnia

Pokiaľ nie sú tvarovky správne zalisované, pri tlakovej skúške vzduchom alebo vodou sa budú chovať ako zreteľne netesné. Napriek špeciálnym drážkam totiž z chybne zalisovaných alebo nezalisovaných spojov počas tlakovej skúšky viditeľne uniká skúšobné médium. Vy a váš zákazník si preto môžete byť istí, že na vás v budúcnosti nestriehne žiadne nemilé prekvapenie a že všetky spoje budú skutočne trvalo tesné.

 

naradie

Lisovacie náradie Geberit je ľahké, spoľahlivé a pohodlne sa s ním pracuje aj tesných priestoroch.

 

Pohodlná montáž s náradím Geberit

Lisovacie náradie Geberit je kompaktné, ľahké a poskytuje vysokú úroveň pohodlia. Vďaka otočnej hlave sa dá napríklad s náradím Geberit ACO 103plus dobre pracovať aj v stiesnených priestoroch. Jednoduchú manipuláciu a nízku hmotnosť oceníte najmä počas inštalácie potrubia vo výške so zdvihnutými rukami. Lisovacie náradie Geberit vždy automaticky vykoná celý lisovací cyklus, preto sa nemôže stať, že by spoj nebol zalisovaný spoľahlivo.

 

pozdlzny rez

Pozdĺžny rez zalisovaného spoja.

 

Pre trvalý a spoľahlivý spoj

Počas lisovania získa tesniaci krúžok dopredu definovaný tvar. V priebehu tohto procesu krúžok pohltí dodatočnú energiu a získa trvalú a spoľahlivú tesnosť. Preto fungujú lisovacie systémy Geberit Mapress spoľahlivo už viac ako 50 rokov.

 

Priekopnícky systém

Systém Geberit Mapress predstavuje hospodárne riešenia pre rôzne typy rozvodov v obytných budovách, v projektovej výstavbe a tiež pre špeciálne aplikácie a priemyselné potrubné inštalácie. Mapress je k dispozícii v ušľachtilej oceli, v uhlíkovej oceli, v medi ale aj iných typoch materiálu. Vďaka širokému spektru rozmerov potrubí, tvaroviek z rôznych výrobných materiálov a veľkému výberu typov tesniacich krúžkov je spoločnosť Geberit schopná ponúknuť riešenie nielen pre technické systémy budov, ale aj pre takmer všetky ostatné oblasti použitia ako sú napríklad solárne a priemyselné aplikácie.

 

Počas posledných 50 rokov sa Mapress etabloval ako značka špičkového potrubného systému s ekonomicky výhodnou a inteligentnou technológiou spájania rúr. Geberit Mapress pripravil cestu pre generácie inštalatérov, ktorí postupne opúšťajú zložité a zastarané spôsoby spájania rúr a prechádzajú na jednoduché a spoľahlivé lisovanie. Geberit Mapress je unikátny svojím širokým výberom odolných materiálov, uceleným sortimentom a flexibilitou kombinácií. Stal sa už nepostrádateľnou a každodennou súčasťou stavebného priemyslu.