Termická a chemická dezinfekcia pod drobnohľadom

Ochrana rozvodov teplej vody pred nežiaducim premnožením baktérií legionella je dnes už samozrejmosťou, ktorú má každý projektant vody vo svojom projekte zahrnutú. Ochrana menších, menej rozsiahlych rozvodov teplej vody sa obvykle rieši termickou dezinfekciou, pre väčšie systémy sa častejšie navrhuje chemická dezinfekcia. Každé riešenie so sebou prináša určité náklady a komplikácie. Termická dezinfekcia predstavuje zvýšené náklady na ohrev vody na vyššiu teplotu a prináša riziko opatrení. Naviac jej účinnosť, najmä v systémoch, kde existujú nejaké nevyužívané časti rozvodov (a tie existujú takmer vždy), je veľmi krátkodobá a koncentrácia baktérií sa čoskoro obnoví v pôvodnej miere. Chemická dezinfekcia je určite účinnejšia, avšak i tento systém generuje vyššie náklady, ako na obstaranie takejto technológie, tak na jej prevádzku a údržbu. Na strane užívateľov sa potom občas stretávame s obavou zo zlého dávkovania a potenciálnych následkov na zdraví.

Na prostredí záleží!

Pokiaľ chceme odstrániť príčinu, musíme odstrániť prostredie, v ktorom môžu baktérie legionelly prežívať a množiť sa. To znamená nahradiť centrálnu prípravu teplej vody s akumuláciou vody v zásobníkoch a celým, mnohokrát veľmi rozsiahlym systémom rozvodov TV decentralizovaným systémom prípravy TV. Najmä v bytovej výstavbe je to systém bytových výmenníkových staníc. Princíp činnosti bytových staníc je známy, v dome sú rozvody iba vykurovacie, studenej a teplej vody, ohrieva sa prietočným princípom na doskovom výmenníku v bytovej stanici. Teplá voda sa tak pripravuje vždy iba v okamžiku jej odberu, nikde sa neakumuluje, nikde nestojí v rozvodoch, je vždy čerstvá. Po skončení prípravy TV sa uzavrie cesta vykurovacej vody na výmenník (toto platí iba pre bytové stanice LOGOtherm spoločnosti MEIBES s.r.o.) ktorý vychladne, rovnako ako TV v potrubí medzi stanicou a odberným miestom na teplotu okolia, teda o cca 10 stupňov nižšie než je minimálna hranica pre rozmnožovanie baktérií legionella.

Legionella

Všetky uvedené systémy riešia následok, ako odstrániť baktérie z rozvodov. Nie je však možné riešiť príčinu? Odstrániť prostredie, v ktorom k rozmnožovaniu baktérií dochádza? Odstrániť rozvody teplej vody a cirkuláciu?

Logotherm

Prečo staviť na bytové stanice

Systém bytových výmenníkových staníc odstraňuje príčinu a tým úplne rieši problematiku baktérií legionella v teplej vode. Samozrejme i systém bytových staníc so sebou prináša určité investičné náklady, avšak tieto náklady sú veľmi rýchlo kompenzované úsporou na prevádzkových nákladoch. Zároveň s odstránením akumulácie a rozvodov TV odpadajú značné tepelné, teda i ekonomické straty, ktoré centrálny systém prípravy TV nevyhnutne prináša. Hoci bytové stanice majú vo svojich projektoch projektanti vykurovania, návrh systému decentralizovanej prípravy TV musí vzísť od projektanta vody. Pre správne navrhnutie systému je preto nevyhnutná úzka spolupráca a znalosť systému v oboch profesiách.

MEIBES s.r.o.