VIADRUS a.s.

VIADRUS, najväčší a najstarší český výrobca kotlov a radiátorov zo sivej liatiny, je firma s vlastným výskumom a vývojom. Sleduje aktuálne trendy v odbore a zameriava sa na moderné produkty spĺňajúce tie najprísnejšie ekologické kritériá a emisné limity. Jedným z nich je aktuálna novinka, liatinový splyňovací kotol na kusové drevo VIADRUS U22 Economy dostupný vo výkonových radoch 16, 21, 25, 30, 34, 38 a 41 kW. Konštrukčné vyhotovenie spaľovacej komory umožňuje spaľovanie paliva prirodzeným odťahom spalín bez podpory ventilátora, a to v teplovodných systémoch s prirodzenou i nútenou cirkuláciou vykurovacieho média. VIADRUS U22 Economy je možné použiť ako náhradu dosluhujúcich kotlov na tuhé palivá v starších „samotiažnych“ vykurovacích systémoch. Kotol dosahuje emisnú triedu 5 podľa STN EN 303-5 a spĺňa podmienky „Ekodizajn“.

Najväčšími prednosťami modelu U22 Economy sú o. i. bezkonkurenčný pomer cena/výkon, desaťročná záruka na liatinový výmenník vlastnej výroby, možnosť prevádzky nezávislej od elektrickej energie, až o 50 % nižšia spotreba paliva v porovnaní s prehorievacími kotlami, originálne patentované riešenie spaľovacej komory ViaBurn™, jednoduchá montáž, obsluha aj údržba. Cena 16-kilowattovej verzie je 1 138€ vrátane DPH.

Spaľovacia komora s dvojitým liatinovým plášťom a žiaruvzdornou výmurovkou je navrhnutá tak, aby odolávala najvyšším možným prevádzkovým teplotám. Konštrukcia spaľovacích ciest kotla z liatiny sa vďaka svojej schopnosti akumulácie tepla vyznačuje vysokou účinnosťou až 91 %. Nové technické riešenie regulácie spaľovacieho systému ViaBurnTM zaisťuje prúdenie predhriateho spaľovacieho vzduchu na báze podtlaku vytvoreného komínom a umožňuje tak čistejšie a úspornejšie horenie. Vďaka tejto inovatívnej patentovanej technológii vedenia spaľovacieho vzduchu spĺňajú kotly U22 Economy všetky najnovšie emisné predpisy Európskej únie vrátane prísnej nemeckej normy BIMSCH V2.

Originálne konštrukčné riešenie dymového nadstavca so záplavovou klapkou umožňuje veľmi rýchle zahriatie spalinových ciest v komíne. Jednoduchá regulácia záplavovej klapky je zaistená mechanickým ťahadlom ovládaným z predného panela kotla.

Liatinové kotly značky VIADRUS majú certifikáciu Strojárenského skúšobného ústavu v Brne, rešpektovanej európskej skúšobnej, inšpekčnej a certifikačnej organizácie so širokou medzinárodnou pôsobnosťou.

Vyžiadajte si podrobné informácie o novom kotle Viadrus U22 Economy na info@viadrus.cz alebo navštívte stránku www.viadrus.cz.

Technické parametre VIADRUS U22 Economy – palivo drevo – trieda A+, vlhkosť paliva max. 20 %, výhrevnosť 14 – 18 MJ·kg -1

Veľkosť kotla – typ 16 21 25 30 34 38 41
Trieda kotla podľa EN 303-5 5 5 5 5 5 5 5
Menovitý výkon kW 16 21 25 30 34 38 41
Orientačná spotreba paliva na menovitý výkon kg·h–1 3,9 5,1 5,9 7,2 8,5 9,4 10,2
Teplota spalín pri menovitom výkone °C 140 – 190 140 – 190 140 – 190 140 – 190 140 – 190 140 – 190 140 – 190
Hmotnostný prietok spalín pri menovitom výkone kg·s–1 0,012 0,014 0,015 0,016 0,018 0,019 0,022
Minimálny komínový ťah mbar 0,15 0,18 0,21 0,25 0,30 0,33 0,35
Účinnosť % 89,1 89 89 88,7 91 90,4 90,3
Trieda energetickej účinnosti A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+