Sto Slovensko, s.r.o.

Kita Frankfurt sa v najväčšom meste nemeckého Hesenska stará o detí predškolského veku. Jedno z takýchto zariadení (celkom je ich vo Frankfurte okolo 150) je aj v novej rezidenčnej oblasti New Atterberry v severovýchodnej časti mesta. Od roku 2009 tu v novej pasívnej budove pôsobí aj miestne centrum Kita. Pouličná severná fasáda objektu svojím kreatívnym dizajnom nenápadne napovedá, že vo vnútri je zariadenie pre deti.

Papierové reťazce z detstva inšpirovali tvorcov fasády

Cieľom architektov z atelieru dirschl.federle_architekten bolo vytvoriť fasádny ornament, ktorý by umožnil, aby na severnej strane objektu s veľkou a čiastočne uzavretou fasádou vznikol jemný a nenápadný obraz. Východiskom bola myšlienka použiť ako grafický motív papierové reťazce z detstva. Tvorcovia nechceli vytvoriť jasnú a očividnú grafiku, ale aby bol nápad rozpoznateľný až pri pozornejšom pohľade.

Dve rôzne omietky a ručne vyrobené šablóny sa ukázali ako ideálne riešenie

Realizačná firma to pôvodne chcela riešiť formou lepeného tenkovrstvového filmu.

Počas aplikácie sa však ukázalo, že je to zbytočne komplikované. Riešenie pritom ležalo v použití dvoch rôzne zrnitých omietok a v jednoduchých, ručne vyrábaných drevených šablónach, presne rozmiestnených pod sebou v radoch.

Z pohľadu realizácie nešlo o nijak zložité riešenie

Naopak – použitý typ dizajnovej omietky by sa ľahko mohol aplikovať omnoho častejšie. Fasáda je zateplená kontaktným zatepľovacím systémom StoTherm Classic a predsadeným prevetrávaným systémom StoVentec R s omietkou. Primárna, plne funkčná vrstva jemnozrnnej organickej omietky StoNivellit® tvorí základ druhej vrstvy organickej vrchnej omietky so škrabanou štruktúrou Stolit® K, aplikovanej pomocou šablón s textúrou Graphic 10. Táto technika môže byť použitá k implementácii všetkého: od jednoduchých, geometrických tvarov až po zložitejšie vzory.

Fascinujúci svet omietok StoSignature vám priblíži aj box vzoriek s najobľúbenejšími povrchmi a štruktúrami

Aj táto realizácia ukazuje, ako je možné vďaka unikátnemu systému materiálov, textúr, techník a efektov StoSignature tvorivým spôsobom využiť kombináciu dostupných omietok a povrchových úprav a s ich prispením vytvoriť zaujímavú a originálnu fasádu. Aj vďaka boxu so vzorkami najobľúbenejších povrchov a štruktúr sa na vlastné oči presvedčíte, že so systémom kreatívnych omietok StoSignature je možné takmer všetko, a že konečný vzhľad fasády závisí len od predstavivosti architekta. Stačí, ak vyplníte registračný formulár a my Vám zadarmo zašleme výber tých najobľúbenejších kreatívnych štruktúr zo systému StoSignature.