VIADRUS a.s.

Pokiaľ zháňate spoľahlivý a k životnému prostrediu šetrný kotol na pevné palivá, ktorý zvládne spaľovať tak drevo, ako aj uhlie, model VIADRUS U22 Economy je pre vás tá správna voľba.

Spoločnosť VIADRUS, najväčší a najstarší český výrobca vykurovacej techniky z liatiny, vyhovela požiadavkám svojich zákazníkov a tento rok úspešne certifi kovala kotol U22 Economy na ďalšie druhy palív. Tento univerzálny model tak okrem dreva spĺňa najvyššiu 5. emisnú triedu a Ekodizajn aj pre spaľovanie čierneho a hnedého uhlia.

VIADRUS je fi rma s viac ako 130-ročnou tradíciou, vlastnou zlievarňou, výskumom a vývojom. Medzi hlavné prednosti najnovších kotlov tejto značky patria o. i. vysoká účinnosť, desaťročná záruka na liatinový výmenník vlastnej výroby, nízka spotrebapaliva, jednoduché ovládanie a veľmi priaznivá cena. Všetky tiež spĺňajú najprísnejšie emisné predpisy – vyhovujú tak všetkým aktuálnym aj budúcim legislatívnym požiadavkám, ku ktorých sprísneniu dôjde od septembra 2022.

Univerzálny liatinový splyňovací kotol na tuhé palivá U22 Economy s ručným prikladaním je možné použiť ako náhradu dosluhujúcich kotlov na tuhé palivá v starších „samotiažnych“ vykurovacích systémoch. Medzi jeho ďalšie prednosti patrí o. i. patentovaný systém spaľovacej komory ViaBurn, jednoduchá montáž aj údržba či možnosť prevádzky nezávislej od elektrickej energie. Kotol U22 Economy je dostupný vo výkonových variantoch 10, 16, 21, 25, 30, 34, 38 kW (drevo, hnedé a čierne uhlie) a 41 kW (drevo). Technické riešenie regulácie spaľovacieho systému ViaBurn zaisťuje prúdenie predhriateho spaľovacieho vzduchu na báze podtlaku vytvoreného komínom a umožňuje tak čistejšie a úspornejšie horenie.

„Mnoho ľudí sa obáva, aký veľký finančný vplyv na nich budú mať vládou prijaté opatrenia proti boju so šírením koronavírusovej infekcie, ktoré sa negatívne prejavujú na kondícii českej ekonomiky a dotknú sa aj obsahu peňaženiek našich občanov. Pre zníženie nákladov a väčší komfort našich zákazníkov pri montáži sme úspešne certifi kovali náš jedinečný kotol U22 Economy aj na čierne a hnedé uhlie. Stále však platí, že VIADRUS je ekologicky zodpovedná spoločnosť a aj napriek tomu, že vyrábame kotly na tuhé palivá, naše produkty zodpovedajú všetkým moderným nárokom na ochranu životného prostredia a spĺňajú tie najprísnejšie emisné limity,“ uviedol predseda predstavenstva spoločnosti VIADRUS Petr Teichmann.

Liatinové kotly značky VIADRUS majú certifikáciu Strojárskeho skúšobného ústavu v Brne, rešpektovanej európskej skúšobnej, inšpekčnej a certifikačnej organizácie so širokou medzinárodnou pôsobnosťou. Životnosť kotlov VIADRUS sa počíta v desiatkach rokov, čo je dané liatinovým materiálom, z ktorého sú vyrábané. Liatina navyše prináša finančnú úsporu vďaka svojej vysokej výhrevnosti a akumulačnej schopnosti, investícia do obstarania kotla VIADRUS sa vám tak rýchlo vráti nielen vďaka jeho dlhej životnosti a nižšej náročnosti na údržbu. Pre podrobnejšie informácie
navštívte stránku www.viadrus.cz.